สรุปเหรียญรางวัล สพป. ยโสธร เขต 1
สรุปผลการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
มีผลการแข่งขันดังนี้