แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ยโสธร เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลยโสธร 75 51 68.92% 14 18.92% 6 8.11% 3 4.05% 74
2 โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู2503) 40 25 65.79% 13 34.21% 0 0% 0 0% 38
3 โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยม 26 15 57.69% 9 34.62% 0 0% 2 7.69% 26
4 โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร 25 14 58.33% 6 25% 1 4.17% 3 12.5% 24
5 โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม 27 13 52% 6 24% 1 4% 5 20% 25
6 โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง(ขยายโอกาส) 15 13 86.67% 1 6.67% 0 0% 1 6.67% 15
7 โรงเรียนมหาชนะชัย 18 11 61.11% 4 22.22% 0 0% 3 16.67% 18
8 โรงเรียนบ้านขุมเงิน (ขยายโอกาส) 14 11 84.62% 1 7.69% 1 7.69% 0 0% 13
9 โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง (ขยายโอกาส) 14 11 78.57% 0 0% 3 21.43% 0 0% 14
10 โรงเรียนอนุบาลค้อวัง 18 10 58.82% 4 23.53% 1 5.88% 2 11.76% 17
11 โรงเรียนบ้านพระเสาร์ (สามัคคีวิทยาคม)(ขยายโอกาส) 17 10 58.82% 3 17.65% 3 17.65% 1 5.88% 17
12 โรงเรียนบ้านสงยาง (ขยายโอกาส) 16 10 62.5% 3 18.75% 2 12.5% 1 6.25% 16
13 โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว 12 10 83.33% 2 16.67% 0 0% 0 0% 12
14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 15 10 66.67% 1 6.67% 4 26.67% 0 0% 15
15 โรงเรียนบ้านพระเสาร์ (สามัคคีวิทยาคม) 16 10 62.5% 1 6.25% 1 6.25% 4 25% 16
16 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม (ขยายโอกาส) 11 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
17 โรงเรียนบ้านทรายงาม 12 9 75% 2 16.67% 1 8.33% 0 0% 12
18 โรงเรียนบ้านติ้ว (คุรุราษฎร์สงเคราะห์ ) (ขยายโอกาส) 11 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
19 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 11 9 81.82% 0 0% 1 9.09% 1 9.09% 11
20 โรงเรียนบ้านตาดทอง 16 8 50% 4 25% 2 12.5% 2 12.5% 16
21 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน (ขยายโอกาส) 14 8 57.14% 4 28.57% 2 14.29% 0 0% 14
22 โรงเรียนบ้านหนองเป้า 12 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
23 โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม(ขยายโอกาส) 11 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
24 โรงเรียนบ้านคุ้ม(ขยายโอกาส) 15 8 53.33% 2 13.33% 4 26.67% 1 6.67% 15
25 โรงเรียนบ้านเขื่องคำ 12 8 72.73% 2 18.18% 0 0% 1 9.09% 11
26 โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง 12 8 66.67% 1 8.33% 0 0% 3 25% 12
27 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 16 7 43.75% 4 25% 3 18.75% 2 12.5% 16
28 โรงเรียนบ้านดงจงอาง 13 7 53.85% 3 23.08% 1 7.69% 2 15.38% 13
29 โรงเรียนบ้านเขื่องคำ(ขยายโอกาส) 11 7 63.64% 2 18.18% 1 9.09% 1 9.09% 11
30 โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว 10 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
31 โรงเรียนบ้านสงเปือย (ขยายโอกาส) 11 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
32 โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ขยายโอกาส) 10 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
33 โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย 8 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
34 โรงเรียนบ้านสงยาง 16 6 37.5% 4 25% 2 12.5% 4 25% 16
35 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย 11 6 54.55% 3 27.27% 2 18.18% 0 0% 11
36 โรงเรียนบ้านผือฮีนาลานาจาน 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
37 โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม (ขยายโอกาส) 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
38 โรงเรียนบ้านศิริพัฒนา (ขยายโอกาส) 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
39 โรงเรียนชุมชนกู่จาน 9 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
40 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง(ขยายโอกาส) 10 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
41 โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม 12 6 50% 1 8.33% 3 25% 2 16.67% 12
42 โรงเรียนบ้านยางน้อย 13 6 50% 1 8.33% 1 8.33% 4 33.33% 12
43 โรงเรียนบ้านผือฮี (ขยายโอกาส) 11 6 60% 1 10% 1 10% 2 20% 10
44 โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ 9 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
45 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง(ขยายโอกาส) 9 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
46 โรงเรียนบ้านสังข์(ศรีเมืองราษฏร์สามัคคี) 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
47 โรงเรียนบ้านบาก 11 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
48 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) 8 6 75% 0 0% 1 12.5% 1 12.5% 8
49 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ (พิศาลราษฏร์พัฒนา) 7 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
50 โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน (ขยายโอกาส) 7 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
51 โรงเรียนแคนน้อยหนองเลิง 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
52 โรงเรียนบ้านหนองยาง 16 5 31.25% 6 37.5% 4 25% 1 6.25% 16
53 โรงเรียนบ้านตูม(สังวาลย์ราษฏร์สามัคคี) 10 5 50% 3 30% 2 20% 0 0% 10
54 โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด 10 5 50% 3 30% 2 20% 0 0% 10
55 โรงเรียนบ้านกุดระหวี่ 11 5 45.45% 2 18.18% 2 18.18% 2 18.18% 11
56 โรงเรียนบ้านขั้นไดใหญ่ 9 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
57 โรงเรียนบ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
58 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
59 โรงเรียนบ้านเวินชัย 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
60 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู (อินทร์ประชาคาร) (ขยายโอกาส) 8 5 62.5% 0 0% 3 37.5% 0 0% 8
61 โรงเรียนบ้านผือฮี 8 5 62.5% 0 0% 3 37.5% 0 0% 8
62 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย (ขยายโอกาส) 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
63 โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา (ขยายโอกาส) 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
64 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๓ (ขยายโอกาส) 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
65 โรงเรียนผ่องแผ้วศึกษาปัญญานุสรณ์ 12 4 33.33% 7 58.33% 1 8.33% 0 0% 12
66 โรงเรียนบ้านหัวดอน 11 4 36.36% 5 45.45% 1 9.09% 1 9.09% 11
67 โรงเรียนบ้านโพนทัน 10 4 40% 5 50% 1 10% 0 0% 10
68 โรงเรียนบ้านเหมือดขาว 11 4 36.36% 4 36.36% 3 27.27% 0 0% 11
69 โรงเรียนบ้านสำราญ 9 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
70 โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ (ขยายโอกาส) 8 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
71 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง 10 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 2 22.22% 9
72 โรงเรียนบ้านดงจงอาง (ขยายโอกาส) 8 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
73 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 16 4 28.57% 2 14.29% 4 28.57% 4 28.57% 14
74 โรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย 9 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
75 โรงเรียนบ้านศิริพัฒนา 9 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 9
76 โรงเรียนบ้านหนองไร่จันทร์เกษม 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
77 โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม 8 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
78 โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
79 โรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
80 โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
81 โรงเรียนบ้านโพนแบง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
82 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย (ขยายโอกาส) 9 4 50% 0 0% 1 12.5% 3 37.5% 8
83 โรงเรียนบ้านหัวดง 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
84 โรงเรียนบ้านดวนบากน้อย 7 4 57.14% 0 0% 0 0% 3 42.86% 7
85 โรงเรียนบ้านหนองตุ(ขยายโอกาส) 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
86 โรงเรียนเรียนบ้านหมากมาย 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
87 โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ 18 3 16.67% 6 33.33% 3 16.67% 6 33.33% 18
88 โรงเรียนบ้านเลียบ 11 3 27.27% 5 45.45% 2 18.18% 1 9.09% 11
89 โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี 10 3 33.33% 5 55.56% 1 11.11% 0 0% 9
90 โรงเรียนขุมเงิน 12 3 25% 4 33.33% 3 25% 2 16.67% 12
91 โรงเรียนบ้านดงบัง 10 3 33.33% 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 9
92 โรงเรียนบ้านเหล่ามะเขียว 12 3 25% 4 33.33% 1 8.33% 4 33.33% 12
93 โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 12 3 27.27% 3 27.27% 4 36.36% 1 9.09% 11
94 โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยี่ยม 9 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
95 โรงเรียนบ้านกุดกุง (ขยายโอกาส) 8 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
96 โรงเรียนบ้านกุดกุง 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
97 โรงเรียนบ้านทุ่งมน 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
98 โรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก 10 3 30% 2 20% 4 40% 1 10% 10
99 โรงเรียนบ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน 10 3 30% 2 20% 3 30% 2 20% 10
100 โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) (ขยายโอกาส) 9 3 33.33% 2 22.22% 3 33.33% 1 11.11% 9
101 โรงเรียนบ้านนาห่อม 8 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
102 โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ 9 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 3 33.33% 9
103 โรงเรียนบ้านโนนยาง 7 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
104 โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
105 โรงเรียนบ้านเหมือดป่าตอง 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
106 โรงเรียนขาทรายมะเขือสามัคคี 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
107 โรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน (ขยายโอกาส) 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
108 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) (ขยายโอกาส) 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
109 โรงเรียนแดงประชาสรรค์ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
110 โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี (ขยายโอกาส) 9 3 37.5% 1 12.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
111 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 9 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
112 โรงเรียนอนุบาลทองขาว 7 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
113 โรงเรียนบ้านเหล่าหุ่ง 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
114 โรงเรียนบ้านแหล่งแป้น 6 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
115 โรงเรียนบ้านยางกลาง 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
116 โรงเรียนบ้านจานทุ่ง 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
117 โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ (ขยายโอกาส) 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
118 โรงเรียนบ้านราชมุนี 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
119 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
120 โรงเรียนสาธิตอนุบาลพรเพชร 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
121 โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา (ขยายโอกาส) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
122 โรงเรียนดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง(ขยายโอกาส) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
123 โรงเรียนบ้านซำ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
124 โรงเรียนสหประชาสรรค์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
125 โรงเรียนหนองนางตุ้มบากหัวคำ 12 2 16.67% 4 33.33% 3 25% 3 25% 12
126 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย 10 2 20% 4 40% 3 30% 1 10% 10
127 โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแก 10 2 20% 4 40% 1 10% 3 30% 10
128 โรงเรียนบ้านเดิด 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
129 โรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา(ขยายโอกาส) 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
130 โรงเรียนบ้านนาคำปักแฮด(ขยายโอกาส) 7 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 7
131 โรงเรียนบ้านโนนกอย (จูมสุรพรรควิทยา) 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
132 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
133 โรงเรียนบ้านเชือก 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
134 โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
135 โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่ 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
136 โรงเรียนบ้านติ้ว(คุรุราษฏร์สงเคราะห์) 6 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
137 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนผึ้ง 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
138 โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ (ขยายโอกาส) 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
139 โรงเรียนบ้านปลาอีด 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
140 โรงเรียนบ้านคูสองชั้น 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
141 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
142 โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง (ขยายโอกาส) 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
143 โรงเรียนบ้านแจนแลน 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
144 โรงเรียนบ้านคำฮี (ขยายโอกาส) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
145 โรงเรียนบ้านพลไว 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
146 โรงเรียนบ้านหนองบัว 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
147 โรงเรียนสะแนน(สามัคคีวิทยา) 5 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
148 โรงเรียนบ้านดงยาง 4 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
149 โรงเรียนบ้านชาดศาลา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
150 โรงเรียนบ้านดงยาง (ขยายโอกาส) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
151 โรงเรียนบ้านดงเจริญ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
152 โรงเรียนบ้านดงเจริญ(ขยายโอกาส) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
153 โรงเรียนบ้านท่าสมอ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
154 โรงเรียนบ้านหนองตุ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
155 โรงเรียนบ้านหนองแสง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
156 โรงเรียนอนุบาลแก้วปัญญาอุปถัมภ์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
157 โรงเรียนบ้านสิงห์ 12 1 10% 8 80% 0 0% 1 10% 10
158 โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง 11 1 9.09% 7 63.64% 2 18.18% 1 9.09% 11
159 โรงเรียนบ้านหนองทองหลางโนนกุง 10 1 10% 6 60% 1 10% 2 20% 10
160 โรงเรียนบ้านคุ้ม 8 1 12.5% 4 50% 1 12.5% 2 25% 8
161 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 7 1 14.29% 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 7
162 โรงเรียนบ้านหนองเสียวชัยมงคล 6 1 16.67% 3 50% 0 0% 2 33.33% 6
163 โรงเรียนบ้านนาคำ 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
164 โรงเรียนดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง 7 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
165 โรงเรียนบ้านหัวขัว 6 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
166 โรงเรียนบ้านตับเต่า 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
167 โรงเรียนบ้านสงเปือย 5 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
168 โรงเรียนบ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
169 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ 6 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
170 โรงเรียนบ้านกุดเป่ง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
171 โรงเรียนบ้านนาถ่ม 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
172 โรงเรียนบ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง (ขยายโอกาส) 8 1 12.5% 1 12.5% 3 37.5% 3 37.5% 8
173 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 5 1 20% 1 20% 3 60% 0 0% 5
174 โรงเรียนบ้านดอนขะยอม 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
175 โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ 6 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
176 โรงเรียนบ้านคำฮี 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
177 โรงเรียนบ้านคำม่วง(ขยายโอกาส) 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
178 โรงเรียนบ้านดอนมะยาง กม.3 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
179 โรงเรียนบ้านหนองหิน 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
180 โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง(ขยายโอกาส) 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
181 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
182 โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
183 โรงเรียนบ้านยางเครือ 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
184 โรงเรียนขาม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
185 โรงเรียนบ้านดงมะหรี่ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
186 โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
187 โรงเรียนบ้านดอนกลอย (ขยายโอกาส) 4 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
188 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา63 (ชุมชนบ้านคำแดง) 5 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
189 โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่(ขยายโอกาส) 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
190 โรงเรียนบ้านหนองเทา 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
191 โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) (ขยายโอกาส) 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
192 โรงเรียนบ้านนาดีดอนจาน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
193 โรงเรียนบ้านคำเม็กหนองนางฟ้า 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
194 โรงเรียนบ้านดอนกลองหนองไฮ 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
195 โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
196 โรงเรียนบ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
197 โรงเรียนวัดบ้านเปาะ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
198 โรงเรียนบ้านคำแหลม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
199 โรงเรียนบ้านหนองบกโนนสวาท 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
200 โรงเรียนบ้านโนนทรายงาม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
201 โรงเรียนบ้านกลางนา 9 0 0% 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 9
202 โรงเรียนบ้านนาคำปักแฮด 5 0 0% 3 60% 2 40% 0 0% 5
203 โรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
204 โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
205 โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง 5 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
206 โรงเรียนคุยตับเต่า 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
207 โรงเรียนบ้านแดง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
208 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
209 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 5 0 0% 1 20% 2 40% 2 40% 5
210 โรงเรียนกุดกง 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
211 โรงเรียนบ้านพลับหนองคำ(มหาชัยชิโนบล) 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
212 โรงเรียนบ้านสะเดา 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
213 โรงเรียนบ้านแหล่งหนู 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
214 โรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
215 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
216 โรงเรียนบ้านกุดตากล้า 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
217 โรงเรียนบ้านบากเรือดอนเรือ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
218 โรงเรียนบ้านผิผ่วน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
219 โรงเรียนบ้านสำโรง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
220 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว (สาขาโพนเขวา) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
221 โรงเรียนบ้านเหล่าไฮหนองแวงชาตะยานนท์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
222 โรงเรียนบ้านคำม่วง 5 0 0% 0 0% 3 60% 2 40% 5
223 โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา 4 0 0% 0 0% 3 75% 1 25% 4
224 โรงเรียนบ้านน้ำโผ่ 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
225 โรงเรียนมัธยมเอกวรรณ 3 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
226 โรงเรียนบ้านสมสะอาดหนองแวง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
227 โรงเรียนบ้านหนองแฝก 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
228 โรงเรียนบ้านบัวขาว 4 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
229 โรงเรียนบ้านดอนกลอย 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
230 โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
231 โรงเรียนใหม่ชุมพร 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
232 โรงเรียนบ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]