งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ บิ๊กซี19 ชั้น 2 ห้อง ป.3 12 พ.ย. 2561 08.00
-
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ บิ๊กซี19 ชั้น 2 ห้อง ป.2 12 พ.ย. 2561 08.00
-
3 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ โรงอาหาร 12 พ.ย. 2561 08.00
-
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ บิ๊กซี19 ชั้น 2 ห้อง ป.1 12 พ.ย. 2561 08.00
-
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ บิ๊กซี19 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 12 พ.ย. 2561 08.00
-
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ โรงอาหาร 12 พ.ย. 2561 08.00
-
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ โรงอาหาร 12 พ.ย. 2561 08.00
-
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ โรงอาหาร 12 พ.ย. 2561 08.00
-
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ อาหารห้องสมุด ชั้น 2 ห้อง ป.4 12 พ.ย. 2561 08.00
-
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ อาหารห้องสมุด ชั้น 2 ห้อง ป.5 12 พ.ย. 2561 08.00
-
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ อาหารห้องสมุด ชั้น 2 ห้อง ป.6 12 พ.ย. 2561 08.00
-
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ โรงอาหาร 12 พ.ย. 2561 08.00
-
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ บิ๊กซี19 ชั้น 1 ห้อง ห้องพักครู 12 พ.ย. 2561 08.00
-
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ บิ๊กซี19 ชั้น 1 ห้อง ห้องพักครู 12 พ.ย. 2561 08.00
-
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ บิ๊กซี19 ชั้น 1 ห้อง ห้องพักครู 12 พ.ย. 2561 08.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]