งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู๒๕๐๓) อาคาร 4 ห้อง ป.6/1 13 พ.ย. 2561 08.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู๒๕๐๓) อาคาร 4 ห้อง ป.6/2 13 พ.ย. 2561 08.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู๒๕๐๓) อาคาร 4 ห้อง ป.6/2 13 พ.ย. 2561 08.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู๒๕๐๓) อาคาร ป.1-2 ชั้น ใต้ถุนอาคาร 13 พ.ย. 2561 08.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู๒๕๐๓) อาคาร 4 ชั้น ใต้ถุนอาคาร 13 พ.ย. 2561 08.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู๒๕๐๓) อาคาร 4 ชั้น ใต้ถุนอาคาร 13 พ.ย. 2561 08.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู๒๕๐๓) ห้องประชุมลุมพุก1 13 พ.ย. 2561 08.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู๒๕๐๓) ห้องประชุมลุมพุก1 13 พ.ย. 2561 08.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
-
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
-
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู๒๕๐๓) อาคาร ป.1 และ ป.3 ห้อง ป.3/1 13 พ.ย. 2561 08.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู๒๕๐๓) อาคาร ป.1 และ ป.3 ห้อง ป.3/2 13 พ.ย. 2561 08.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู๒๕๐๓) อาคาร ป.1 และ ป.3 ห้อง ป.3/3 13 พ.ย. 2561 08.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู๒๕๐๓) อาคาร ป.1 และ ป.3 ห้อง ห้องกิจกรรม
-
08.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู๒๕๐๓) อาคาร ป.1 และ ป.3 ห้อง ป.1/1 13 พ.ย. 2561 08.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู๒๕๐๓) อาคาร ป.1 และ ป.3 ห้อง ป.1/2 13 พ.ย. 2561 08.00
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู๒๕๐๓) อาคาร ป.1 และ ป.3 ห้อง ป.1/3 13 พ.ย. 2561 08.00
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู๒๕๐๓) อาคาร ป.1 และ ป.3 ห้อง ป.1/4 13 พ.ย. 2561 08.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]