สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านตาดทอง  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งแต้  
3 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย  
4 โรงเรียนบ้านสำราญ นางจันทราพร มูลลิสาร  
5 โรงเรียนบ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ  
6 โรงเรียนอนุบาลยโสธร นางสาววิภาวี ดวงมุลตรี   0952922364
7 โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู๒๕๐๓) ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว นายบัญชา สุวรรณโท   0880261499

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]