งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลครู/นักเรียน
สพป.อุบลราชธานีเขต2ได้เปิดระบบให้โรงเรียนสามารถแก้ไขชื่อ-นามสกุล ครู นักเรียน
โดยกำหนดการดังนี้
1. โรงเรียนสามารถเข้าระบบเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องได้ด้วยตนเองตั้งแต่วันที่18-28กันายน พ.ศ.2561
2.เจ้าหน้าที่ระดับเขตพื้นที่จะทำการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่1-3 ตุลาคม 2561
หากโรงเรียนใดไม่เข้าไปแก้ไขข้อมูลภายในระยะเวลากำหนดทาง สำนักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต2
จะถือว่าข้อมูลที่ปรากฎในเว็บไซต์ถือต้องและส่งข้อมูลไปสู่ระดับภูมิภาคต่อไป
สถานศึกษาสามารถศึกษาข้อมูลการแก้ไขเปลี่ยนได้จากคู่มือที่แนบตามลิ้งนี้
คู่มือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ-สกุล นักเรียนครูผู้ฝึกสอน
แจ้งกำหนดการแข่งขันอย่างเป็นทางการที่จะแข่งขัน "งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา 2561" ระดับเขตพื้นที่การศึกษาในระหว่างวันที่ 12 - 14 กันยายน 2561 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 กำหนดการอย่างเป็นทางการโรงเรียนสามารถตรวจสอบได้ในวันที่ 10 กันยายน 2561 ในเวลา 13.00 น เป็นต้นไป ซึ่งในช่วงระยะเวลาก่อนนั้นเป็นการตรวจสอบกำหนดการแข่งขัน สถานที่แข่งขันเวลาการแข่งขันให้เรียบร้อยก่อน จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
วันเสาร์ ที่ 08 กันยายน 2561 เวลา 01:53 น.
เรื่องการสมัครเป็นคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.อุบลราชธานีเขต 2 ขยายเวลาการปิดรับสมัครด้วยระบบออนไลน์ถึงวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2561 ทั้งนี้หากท่านใดต้องการสมัครสามารถทำได้ดังนี้
1. เข้าสู่ระบบด้วยรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68 ของสถานศึกษาของท่านที่หน้าเว็บระดับเขตพื้นที่ คลิกที่นี่
2. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วคลิกที่เมนูสมัครกรรมการตัดสิน ใหม่!!!!
3. เลือกหมวดหมู่การแข่งขัน
4. เลือกรายการกิจกรรมที่ท่านต้องการสมัครเป็นคณะกรรมการตัดสินระดับเขตพื้นที่การศึกษา
5. กรอกข้อมูลผู้สมัครให้ครบถ้วนตามระบบเพื่อประกอบการพิจารณา
6. คลิกเมนูสมัครกรรมการตัดสินรายการนี้ เป็นอันเสร็จเรียบร้อย จากนั้น สพป.อุบลราชธานี จะเป็นผู้อนุมัติการเป็นกรรมการตัดสินตามที่ท่านสมัครต่อไป
หมายเหตุ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของสถานศึกษาสามารถสอบถามได้จาก adminในระดับเครือข่ายได้
 
วันศุกร์ ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 15:17 น.
การเปิดรับสมัครการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2561 กำหนดการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ให้โรงเรียนและเครือข่ายดำเนินการดังนี้
1. Admin ระดับเครือข่ายพิมพ์ User&Password แจ้งโรงเรียนในเครือข่ายทราบโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต2จะแจ้งให้adminเครือข่ายเข้ามารับฟังคำชี้แจงในวันที่23สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป
2. Admin ระดับเขตพื้นที่จะอนุญาตให้โรงเรียนกรอกข้อมูลลงทะเบียนแข่งขัน (เฉพาะระดับประถมศึกษา และปฐมวัย ) ได้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส) ให้โรงเรียนส่งใบสมัครมาที่สำนักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต2 พร้อมไฟล์รายชื่อนักเรียนครูผู้ฝึกสอน (.doc หรือ.xls) ผ่านทาง e-office โดยเขตจะส่งแบบฟอร์มใบสมัครให้ทางระบบ e-office รายการสมัครทุกรายการ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 และให้นำนักเรียนมาแข่งขันตาม วัน เวลา และสถานที่ที่ สพป.อบ.2 จะกำหนด ในวันที่ 12-14 กันยายน 2561
4. ระดับเครือข่ายแข่งขันให้เสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561
5. ระดับเครือข่ายโอนข้อมูลให้เขตพื้นที่ภายในวันที่ 4 กันยายน 2561 โดยต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนโอนข้อมูล (โอนได้เพียงครั้งเดียว)
6. การสมัครเป็นกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.อุบลราชธานีเขต 2 จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23-31สิงหาคม 2561 
วันอาทิตย์ ที่ 19 สิงหาคม 2561 เวลา 04:42 น.
ให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและกิจกรรมการแข่งขันรายละเอียดการแข่งขันในแต่ละรายการในการแข่งขันในระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2561  หากมีข้อแก้ไขรายการใดติดต่อที่ จุดลงทะเบียนของการแข่งขันในแต่ละรายการนั้น ๆ 
วันอาทิตย์ ที่ 19 สิงหาคม 2561 เวลา 04:36 น.
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 237
จำนวนทีม 3,786
จำนวนนักเรียน 7,159
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 5,262
จำนวนกรรมการ 1,469
ครู+นักเรียน 12,421
ครู+นักเรียน+กรรมการ 13,890
ประกาศผลแล้ว 242/287 (84.32%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 205
เมื่อวาน 352
สัปดาห์นี้ 2,310
สัปดาห์ที่แล้ว 6,157
เดือนนี้ 15,267
เดือนที่แล้ว 127,973
ปีนี้ 244,471
ทั้งหมด 244,471