รายการ การต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)
     เรียนครูผู้ฝึกสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ รายการ การต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) เพื่อป้องกันปัญหาความล่าช้าในการเล่นการตัดเกมและการถ่วงเวลา ให้ครูผู้ฝึกสอนทุกโรงเรียนที่เข้าแข่งขัน ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นสำหรับจับเวลาเพิ่มเติม  โดยดาวน์โหลดลงบนมือถือในระบบปฏิบัติการ Android เพื่อนำมาใช้จับเวลาได้  โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก App Store คำว่า "Scrabble Clock" หรือ Chess Clock"
    และให้นำมาใช้ในวันที่ทำการแข่งขัน
วันอังคาร ที่ 02 ตุลาคม 2561 เวลา 15:53 น.