การเปลี่ยนตัวนักเรียน และครูผู้ฝึกสอน
โรงเรียนที่มีความประสงค์  เปลี่ยนตัวนักเรียน และครูผู้ฝึกสอน  สามารถดำเนินการได้เองโดยใช้ User ระดับโรงเรียน เข้าระบบด้านขวามือ แล้วแก้ไขรายการที่ต้องการ จากนั้น รอการอนุมัติจากเขต
วันพฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 09:52 น.