งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตาเสาะ ใต้ถุนอาคาร 105/29 4 ต.ค. 2561 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-09.00
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตาเสาะ ใต้ถุนอาคาร 105/29 4 ต.ค. 2561 13.00-16.00 รายงานตัว 12.30-13.00
3 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตาเสาะ หอประชุม 4 ต.ค. 2561 13.00-16.00 รายงานตัว 12.30-13.00
4 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตาเสาะ หอประชุม 4 ต.ค. 2561 13.00-16.00 รายงานตัว 12.30-13.00
5 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตาเสาะ หอประชุม 5 ต.ค. 2561 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-09.00
6 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตาเสาะ หอประชุม 5 ต.ค. 2561 13.00-16.00 รายงานตัว 12.30-13.00
7 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตาเสาะ หอประชุม 4 ต.ค. 2561 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-09.00
8 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตาเสาะ หอประชุม 4 ต.ค. 2561 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-09.00
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตาเสาะ ใต้ถุนอาคาร 105/29 5 ต.ค. 2561 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-09.00
10 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตาเสาะ ใต้ถุนอาคาร 105/29 5 ต.ค. 2561 13.00-16.00 รายงานตัว 12.30-13.00


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]