งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวันเจริญสามัคคี อาคารไอยรา ชั้น 1 ห้อง ม.1/2 4 ต.ค. 2561 09.00-16.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวันเจริญสามัคคี อาคารไอยรา ชั้น 1 ห้อง ม.1/1 4 ต.ค. 2561 09.00-16.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวันเจริญสามัคคี อาคารไอยรา ชั้น 1 ห้อง วิทยาศาสตร์ 4 ต.ค. 2561 09.00-16.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) หอประชุม 5 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) หอประชุม 5 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) อาคาร ICT 5 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวันเจริญสามัคคี อาคารไอยรา ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 ต.ค. 2561 13.00-16.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวันเจริญสามัคคี อาคารไอยรา ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนวันเจริญสามัคคี อาคารอเนกประสงค์ 4 ต.ค. 2561 13.00-16.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนวันเจริญสามัคคี อาคารอเนกประสงค์ 4 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) ห้อง ป.1/1,ป.1/2 5 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) ห้อง ป.3.2,ป.4.1 5 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) ห้อง ป.2/1,ป.2/2 5 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวันเจริญสามัคคี อาคารเอราวัณ ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 4 ต.ค. 2561 09.00-16.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวันเจริญสามัคคี อาคารเอราวัณ ชั้น 2 ห้อง ป.1/2 4 ต.ค. 2561 09.00-16.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวันเจริญสามัคคี อาคารคชาธาร ชั้น 2 ห้อง ป.6/2 4 ต.ค. 2561 09.00-16.00
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนวันเจริญสามัคคี อาคารห้องสมุด 4 ต.ค. 2561 09.00-16.00
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนวันเจริญสามัคคี อาคารคชสาร ชั้น 1 ห้อง ภาษาอังกฤษ 4 ต.ค. 2561 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]