งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 020 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท อาคาร 7 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท ห้อง 736 4 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 23
09.00 - 11.00
-
2 021 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท อาคารวิทยบริการ ห้อง ห้อง คอมพิวเตอร์กลาง 1 4 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 15
09.00 - 12.00
-
3 002 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท อาคารวิทยบริการ ห้อง ห้อง คอมพิวเตอร์กลาง 2 4 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 5
09.00 - 12.00
-
4 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท อาคารวิทยบริการ ห้อง ห้อง คอมพิวเตอร์กลาง 2 5 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 6
09.00 - 14.00
-
5 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท อาคารวิทยบริการ ห้อง ห้อง คอมพิวเตอร์กลาง 1 5 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 12
09.00 - 12.00
-
6 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท อาคาร 5 ห้อง ห้อง 521 5 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 13
09.00 - 14.00
-
7 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท อาคาร 5 ห้อง ห้อง 522 5 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 7
09.00 - 14.00
-
8 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท อาคาร 7 ห้อง ห้อง 736 5 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 23
09.00 - 12.00
-
9 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท อาคาร 5 ห้อง ห้อง 522 4 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 6
09.00 - 12.00
-
10 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท อาคาร 5 ห้อง ห้อง 521 4 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16
09.00 - 12.00
-
11 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท อาคาร 5 ห้อง ห้อง 521 4 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 8
09.00 - 12.00
-
12 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท อาคาร 7 ห้อง ห้องฝ่ายแผนงาน 4 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 3
09.00 - 12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]