งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ย้ายไปแข่งขันที่อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 4 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 22
09.00เป็นต้นไป รายงานตัว08.00-09.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี สนามฟุตบอลฝั่งทิศใต้ 4 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 17
09.00เป็นต้นไป รายงานตัว08.00-09.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี สนามฟุตบอลฝั่งทิศเหนือ 4 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 3
09.00เป็นต้นไป รายงานตัว08.00-09.00
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี อาคาร1ห้องอนุบาล2 4 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 5
09.00เป็นต้นไป รายงานตัว08.00-09.00
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี อาคาร1ห้องป.2 4 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 3
09.00เป็นต้นไป รายงานตัว08.00-09.00
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี อาคาร1ห้องป.3 4 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 2
09.00เป็นต้นไป รายงานตัว08.00-09.00
7 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี โรงอาหาร 4 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20
09.00-15.00 รายงานตัว08.00-09.00
8 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี อาคาร1ห้องป.1และห้องเด็กพิเศษ 4 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16
09.00-15.00 รายงานตัว08.00-09.00
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี อาคาร2ห้องสมุด 4 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 5
09.00เป็นต้นไป รายงานตัว08.00-09.00
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี อาคาร3ห้องป.4 4 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 3
09.00เป็นต้นไป รายงานตัว08.00-09.00


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]