สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 14.615376, 103.346910
2 โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) หมู่ที่ 1 ตำบลกันตวจระมวล 14.609046, 103.551881
3 โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 ตำบลกาบเชิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 14.475716, 103.598668
4 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 14.610097, 103.349233
5 โรงเรียนบ้านตาเสาะ ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 14.663836, 103.395728
6 โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) ตำบลปราสาททนง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 14.655945, 103.360249
7 โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) ตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 14.609400, 103.419349
8 โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 14.627328, 103.392188
9 โรงเรียนบ้านเชื้้อเพลิง ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 14.728344, 103.422133
10 โรงเรียนปราสาท ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 14.630599, 103.405986
11 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 14.702754, 103.420438
12 โรงเรียนวันเจริญสามัคคี ตำบลบ้านไทร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 14.61482,103.612454
13 โรงเรียนสังขะวิทยาคม ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 14.634339, 103.852130
14 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 14.642700, 103.405520

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]