คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 132
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านสร้างค้อ สพป. สกลนคร เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ
2 เชิงชุมราษฎร์นุกูล สพป. สกลนคร เขต 1 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง สพป. สกลนคร เขต 1 36 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกุงศรี สพป. สกลนคร เขต 1 32 เข้าร่วม 4
5 นางอยโพนปลาโหล สพป. สกลนคร เขต 1 30 เข้าร่วม 5
6 อนุบาลกุสุมาลย์ สพป. สกลนคร เขต 1 22 เข้าร่วม 6
7 อนุบาลโคกศรีสุพรรณ สพป. สกลนคร เขต 1 20 เข้าร่วม 7
8 เซนต์โยเซฟท่าแร่ สพป. สกลนคร เขต 1 20 เข้าร่วม 7
9 ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 1 16 เข้าร่วม 9
10 บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป. สกลนคร เขต 1 16 เข้าร่วม 9
11 บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 1 12 เข้าร่วม 11
12 บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 1 12 เข้าร่วม 11
13 บ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ สพป. สกลนคร เขต 1 12 เข้าร่วม 11
14 ท่าแร่วิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 8 เข้าร่วม 14
15 บ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง สพป. สกลนคร เขต 1 8 เข้าร่วม 14
16 บ้านหนองกอมป่าขาว สพป. สกลนคร เขต 1 8 เข้าร่วม 14


เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 282
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 88.50 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ สพป. สกลนคร เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 011
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองหอย สพป. สกลนคร เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาตาลคำข่า สพป. สกลนคร เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง สพป. สกลนคร เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย สพป. สกลนคร เขต 1 82 ทอง 4
5 บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 81 ทอง 5
6 บ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ สพป. สกลนคร เขต 1 80 ทอง 6
7 ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม สพป. สกลนคร เขต 1 77 เงิน 7
8 บ้านดอนแคน (คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) สพป. สกลนคร เขต 1 76 เงิน 8
9 บ้านท่าวัด (คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) สพป. สกลนคร เขต 1 76 เงิน 8
10 บ้านม่วงวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 76 เงิน 8
11 บ้านแมดนาท่ม สพป. สกลนคร เขต 1 76 เงิน 8


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 147
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ท่าแร่วิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เซนต์โยเซฟท่าแร่ สพป. สกลนคร เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลโคกศรีสุพรรณ สพป. สกลนคร เขต 1 88 ทอง 4
5 บ้านดงขวาง สพป. สกลนคร เขต 1 86 ทอง 5
6 บ้านกุดน้ำใส สพป. สกลนคร เขต 1 82 ทอง 6
7 บ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ สพป. สกลนคร เขต 1 80 ทอง 7


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 709
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองผือเทพนิมิต สพป. สกลนคร เขต 1 88.25 ทอง ชนะเลิศ


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 708
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาสีนวล สพป. สกลนคร เขต 1 94.50 ทอง ชนะเลิศ
2 เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) สพป. สกลนคร เขต 1 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านม่วงวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองผือเทพนิมิต สพป. สกลนคร เขต 1 85.50 ทอง 4
5 บ้านกกปลาซิวนาโด่ สพป. สกลนคร เขต 1 82.75 ทอง 5


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 102
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลกุสุมาลย์ สพป. สกลนคร เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 เชิงชุมราษฎร์นุกูล สพป. สกลนคร เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านค้อใหญ่ สพป. สกลนคร เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองปลาน้อย (สุทธะเรืองศิลป์) สพป. สกลนคร เขต 1 89 ทอง 4
5 บ้านโคกภู สพป. สกลนคร เขต 1 88 ทอง 5
6 บ้านโนนกุง สพป. สกลนคร เขต 1 87 ทอง 6
7 ท่าแร่วิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 86 ทอง 7
8 เซนต์ยอแซฟสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 86 ทอง 7
9 บ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) สพป. สกลนคร เขต 1 85 ทอง 9
10 บ้านฮ่องสิมประชาสรร สพป. สกลนคร เขต 1 85 ทอง 9
11 บ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 85 ทอง 9
12 บ้านด่านม่วงคำ สพป. สกลนคร เขต 1 84 ทอง 12
13 บ้านกลางนาเดื่อ สพป. สกลนคร เขต 1 83 ทอง 13
14 อนุบาลเต่างอย สพป. สกลนคร เขต 1 81 ทอง 14
15 บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 1 80 ทอง 15


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 071
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 010
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านประชาสุขสันติ์ สพป. สกลนคร เขต 1 99.50 ทอง ชนะเลิศ
2 ศิริราษฎร์วิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง สพป. สกลนคร เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโคกม่วง สพป. สกลนคร เขต 1 79.50 เงิน 4
5 บ้านดงมะไฟ สามัคคีราษฎร์อุทิศ สพป. สกลนคร เขต 1 71 เงิน 5
6 บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง สพป. สกลนคร เขต 1 70.50 เงิน 6
7 บ้านนาตาลคำข่า สพป. สกลนคร เขต 1 68.50 ทองแดง 7
8 บ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง สพป. สกลนคร เขต 1 67 ทองแดง 8
9 บ้านหนองนาเลิศ สพป. สกลนคร เขต 1 65.50 ทองแดง 9
10 นาเพียงสว่างวิทยานุกูล สพป. สกลนคร เขต 1 56.50 เข้าร่วม 10
11 อนุบาลภูพาน สพป. สกลนคร เขต 1 55 เข้าร่วม 11
12 บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 54 เข้าร่วม 12
13 อนุบาลโคกศรีสุพรรณ สพป. สกลนคร เขต 1 53 เข้าร่วม 13
14 บ้านนาเดื่อ สพป. สกลนคร เขต 1 49 เข้าร่วม 14
15 บ้านลาดค้อ สพป. สกลนคร เขต 1 49 เข้าร่วม 14
16 นิรมลวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 43.50 เข้าร่วม 16


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 103
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านม่วงวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกลางนาเดื่อ สพป. สกลนคร เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยยาง สพป. สกลนคร เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 1 80 ทอง 4
5 บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ สพป. สกลนคร เขต 1 77 เงิน 5
6 เซนต์ยอแซฟสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 77 เงิน 5
7 บ้านโพนวัฒนาวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 76 เงิน 7
8 บ้านฮ่องสิมประชาสรร สพป. สกลนคร เขต 1 72 เงิน 8
9 บ้านหนองหอย สพป. สกลนคร เขต 1 71 เงิน 9
10 บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง สพป. สกลนคร เขต 1 70 เงิน 10
11 บ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) สพป. สกลนคร เขต 1 70 เงิน 10
12 บ้านแมดนาท่ม สพป. สกลนคร เขต 1 70 เงิน 10


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 085
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านใหม่พัฒนา สพป. สกลนคร เขต 1 84 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง สพป. สกลนคร เขต 1 82.08 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี สพป. สกลนคร เขต 1 79.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เซนต์ยอแซฟสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 78.75 เงิน 4
5 บ้านนาตาลคำข่า สพป. สกลนคร เขต 1 78.20 เงิน 5
6 บ้านหนองหอย สพป. สกลนคร เขต 1 74.25 เงิน 6
7 บ้านหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 1 71.17 เงิน 7
8 บ้านพานสหราษฎร์บำรุง สพป. สกลนคร เขต 1 70.58 เงิน 8
9 บ้านกกปลาซิวนาโด่ สพป. สกลนคร เขต 1 70.33 เงิน 9
10 บ้านไร่นาดี สพป. สกลนคร เขต 1 70.33 เงิน 9
11 บ้านห้วยยาง สพป. สกลนคร เขต 1 65.58 ทองแดง 11
12 บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 1 61.75 ทองแดง 12
13 บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 31.50 เข้าร่วม 13
14 บ้านโพนวัฒนาวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 31 เข้าร่วม 14
15 บ้านอีกุด สพป. สกลนคร เขต 1 29.50 เข้าร่วม 15
16 ท่าศาลาราษฎร์วิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 29 เข้าร่วม 16


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 770
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหลุบเลา สพป. สกลนคร เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ สพป. สกลนคร เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 1 75 เงิน 4
5 บ้านม่วงวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 72 เงิน 5
6 บ้านกกปลาซิวนาโด่ สพป. สกลนคร เขต 1 70 เงิน 6
7 ศิริราษฎร์วิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 70 เงิน 6
8 บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง สพป. สกลนคร เขต 1 66 ทองแดง 8
9 บ้านนาคำวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 64 ทองแดง 9
10 บ้านกลางนาเดื่อ สพป. สกลนคร เขต 1 62 ทองแดง 10
11 โคกเลาะวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 60 ทองแดง 11


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 190
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง สพป. สกลนคร เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) สพป. สกลนคร เขต 1 75 เงิน 4
5 บ้านโพนวัฒนาวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 72 เงิน 5
6 บ้านกกปลาซิวนาโด่ สพป. สกลนคร เขต 1 70 เงิน 6
7 บ้านนาอ่างม่วงคำ สพป. สกลนคร เขต 1 70 เงิน 6
8 ท่าศาลาราษฎร์วิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 66 ทองแดง 8
9 นาเพียงสว่างวิทยานุกูล สพป. สกลนคร เขต 1 66 ทองแดง 8
10 บ้านหลุบเลา สพป. สกลนคร เขต 1 64 ทองแดง 10
11 ศิริราษฎร์วิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 62 ทองแดง 11
12 โคกเลาะวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 60 ทองแดง 12


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 818
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดอนแคน (คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) สพป. สกลนคร เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 731
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง สพป. สกลนคร เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดงมะไฟ สามัคคีราษฎร์อุทิศ สพป. สกลนคร เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) สพป. สกลนคร เขต 1 80 ทอง 4
5 บ้านกกปลาซิวนาโด่ สพป. สกลนคร เขต 1 78 เงิน 5
6 โคกเลาะวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 76 เงิน 6
7 บ้านดงหลวง สพป. สกลนคร เขต 1 74 เงิน 7
8 เซนต์ยอแซฟสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 68 ทองแดง 8


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 732
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดงหลวง สพป. สกลนคร เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ สพป. สกลนคร เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านฮ่องสิมประชาสรร สพป. สกลนคร เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์) สพป. สกลนคร เขต 1 90 ทอง 4
5 บ้านกลางนาเดื่อ สพป. สกลนคร เขต 1 88 ทอง 5
6 โคกเลาะวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 86 ทอง 6
7 บ้านหนองนาเลิศ สพป. สกลนคร เขต 1 85 ทอง 7
8 บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 83 ทอง 8
9 เซนต์ยอแซฟสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 80 ทอง 9
10 บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 78 เงิน 10
11 บ้านหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 1 76 เงิน 11
12 บ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ สพป. สกลนคร เขต 1 74 เงิน 12
13 บ้านห้วยยาง สพป. สกลนคร เขต 1 73 เงิน 13
14 บ้านหนองหอย สพป. สกลนคร เขต 1 68 ทองแดง 14
15 บ้านอีกุด สพป. สกลนคร เขต 1 - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 353
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านพานสหราษฎร์บำรุง สพป. สกลนคร เขต 1 90.40 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาจาน สพป. สกลนคร เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหลุบเลา สพป. สกลนคร เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองผือเทพนิมิต สพป. สกลนคร เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) สพป. สกลนคร เขต 1 86 ทอง 5
6 บ้านดงหลวง สพป. สกลนคร เขต 1 84.60 ทอง 6
7 บ้านนาคำวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 84.40 ทอง 7
8 บ้านห้วยยาง สพป. สกลนคร เขต 1 84.40 ทอง 7
9 บ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง สพป. สกลนคร เขต 1 84.25 ทอง 9
10 บ้านกกปลาซิวนาโด่ สพป. สกลนคร เขต 1 84.20 ทอง 10
11 บ้านอีกุด สพป. สกลนคร เขต 1 83.20 ทอง 11
12 บ้านท่าวัด (คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) สพป. สกลนคร เขต 1 79.80 เงิน 12
13 บ้านหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 1 78.20 เงิน 13
14 เซนต์ยอแซฟสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 77.60 เงิน 14
15 บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 75.60 เงิน 15
16 บ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ สพป. สกลนคร เขต 1 - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 371
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดงหลวง สพป. สกลนคร เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกลางนาเดื่อ สพป. สกลนคร เขต 1 89.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) สพป. สกลนคร เขต 1 87.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง สพป. สกลนคร เขต 1 87.40 ทอง 4
5 บ้านหนองหอย สพป. สกลนคร เขต 1 87 ทอง 5
6 บ้านหนองนาเลิศ สพป. สกลนคร เขต 1 86 ทอง 6
7 บ้านฮ่องสิมประชาสรร สพป. สกลนคร เขต 1 86 ทอง 6
8 นิรมลวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 85.80 ทอง 8
9 บ้านห้วยยาง สพป. สกลนคร เขต 1 85.40 ทอง 9
10 บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง สพป. สกลนคร เขต 1 84.40 ทอง 10
11 บ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ สพป. สกลนคร เขต 1 83.20 ทอง 11
12 บ้านม่วงวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 82.80 ทอง 12
13 บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ สพป. สกลนคร เขต 1 82.20 ทอง 13
14 ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม สพป. สกลนคร เขต 1 81.60 ทอง 14
15 บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 80.40 ทอง 15


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 156
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองหอย สพป. สกลนคร เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์) สพป. สกลนคร เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นิรมลวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 94 ทอง 4
5 บ้านดอนแคน (คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) สพป. สกลนคร เขต 1 91 ทอง 5
6 หนองผือเทพนิมิต สพป. สกลนคร เขต 1 90 ทอง 6
7 บ้านหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 1 88 ทอง 7
8 บ้านโนนกุง สพป. สกลนคร เขต 1 78 เงิน 8
9 บ้านดงหลวง สพป. สกลนคร เขต 1 75 เงิน 9


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 155
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกุดน้ำใส สพป. สกลนคร เขต 1 95.50 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 94.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนาสีนวล สพป. สกลนคร เขต 1 93.63 ทอง 4
5 นิรมลวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 93.25 ทอง 5
6 บ้านห้วยหวด สพป. สกลนคร เขต 1 92.50 ทอง 6
7 ดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 1 91 ทอง 7
8 บ้านกุดสะกอย สพป. สกลนคร เขต 1 88 ทอง 8
9 บ้านหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 1 88 ทอง 8
10 บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ สพป. สกลนคร เขต 1 87.75 ทอง 10
11 ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 1 86 ทอง 11
12 บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 1 86 ทอง 11
13 บ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 82.75 ทอง 13


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 768
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดอนยาง (สหราษฎร์บำรุงวิทย์) สพป. สกลนคร เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 เชิงชุมราษฎร์นุกูล สพป. สกลนคร เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ สพป. สกลนคร เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 87 ทอง 4
5 อนุบาลภวิกา สพป. สกลนคร เขต 1 87 ทอง 4
6 อนุบาลโพนนาแก้ว สพป. สกลนคร เขต 1 87 ทอง 4
7 บ้านโคกภู สพป. สกลนคร เขต 1 86 ทอง 7
8 บ้านพานสหราษฎร์บำรุง สพป. สกลนคร เขต 1 85 ทอง 8
9 บ้านด่านม่วงคำ สพป. สกลนคร เขต 1 84 ทอง 9
10 บ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์) สพป. สกลนคร เขต 1 82 ทอง 10
11 ท่าศาลาราษฎร์วิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 81 ทอง 11
12 บ้านโพนแพง(เจียรวนนท์อุทิศ 5) สพป. สกลนคร เขต 1 - -


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 169
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองหอย สพป. สกลนคร เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ
2 นาเพียงสว่างวิทยานุกูล สพป. สกลนคร เขต 1 86.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านกุดไห สพป. สกลนคร เขต 1 81.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านพานสหราษฎร์บำรุง สพป. สกลนคร เขต 1 - -


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 154
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองหอย สพป. สกลนคร เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกุดน้ำใส สพป. สกลนคร เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เชิงชุมราษฎร์นุกูล สพป. สกลนคร เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 แก้งคำประชาสามัคคี สพป. สกลนคร เขต 1 90 ทอง 4
5 นิรมลวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 89 ทอง 5
6 บ้านโพนยางคำ กรป. กลางพัฒนา สพป. สกลนคร เขต 1 89 ทอง 5
7 ชุมชนนิรมัย สพป. สกลนคร เขต 1 88 ทอง 7
8 บ้านโคกภู สพป. สกลนคร เขต 1 87 ทอง 8
9 อนุบาลเต่างอย สพป. สกลนคร เขต 1 86 ทอง 9
10 บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ สพป. สกลนคร เขต 1 85 ทอง 10
11 หนองผือเทพนิมิต สพป. สกลนคร เขต 1 84 ทอง 11
12 บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 1 83 ทอง 12
13 บ้านท่าวัด (คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) สพป. สกลนคร เขต 1 81 ทอง 13
14 บ้านหนองกอมป่าขาว สพป. สกลนคร เขต 1 81 ทอง 13
15 บ้านหนองแข้โนนมาลา สพป. สกลนคร เขต 1 78 เงิน 15


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 005
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์) สพป. สกลนคร เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี สพป. สกลนคร เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านไร่นาดี สพป. สกลนคร เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านดอนแคน (คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) สพป. สกลนคร เขต 1 83 ทอง 4
5 บ้านม่วงวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 80 ทอง 5
6 บ้านกกปลาซิวนาโด่ สพป. สกลนคร เขต 1 77 เงิน 6
7 นาเพียงสว่างวิทยานุกูล สพป. สกลนคร เขต 1 74 เงิน 7


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 146
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกลางนาเดื่อ สพป. สกลนคร เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกกปลาซิวนาโด่ สพป. สกลนคร เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนกุง สพป. สกลนคร เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านอีกุด สพป. สกลนคร เขต 1 85 ทอง 4
5 ศิริราษฎร์วิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 84 ทอง 5
6 บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 1 83 ทอง 6
7 บ้านดงหลวง สพป. สกลนคร เขต 1 81 ทอง 7


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 166
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านสร้างค้อ สพป. สกลนคร เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ
2 นาเพียงสว่างวิทยานุกูล สพป. สกลนคร เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองหอย สพป. สกลนคร เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านม่วงวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 90 ทอง 4
5 เซนต์ยอแซฟสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 90 ทอง 4
6 บ้านไร่นาดี สพป. สกลนคร เขต 1 88 ทอง 6
7 บ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) สพป. สกลนคร เขต 1 87 ทอง 7
8 บ้านนาตาลคำข่า สพป. สกลนคร เขต 1 86 ทอง 8
9 ชุมชนบ้านกุดไห สพป. สกลนคร เขต 1 85 ทอง 9
10 บ้านดงมะไฟ สามัคคีราษฎร์อุทิศ สพป. สกลนคร เขต 1 84 ทอง 10
11 บ้านกลางนาเดื่อ สพป. สกลนคร เขต 1 83 ทอง 11
12 บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง สพป. สกลนคร เขต 1 82 ทอง 12
13 บ้านท่าวัด (คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) สพป. สกลนคร เขต 1 81 ทอง 13
14 บ้านโนนกุง สพป. สกลนคร เขต 1 80 ทอง 14
15 บ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ สพป. สกลนคร เขต 1 78 เงิน 15
16 บ้านห้วยยาง สพป. สกลนคร เขต 1 77 เงิน 16


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 145
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยยาง สพป. สกลนคร เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ท่าแร่วิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกลางนาเดื่อ สพป. สกลนคร เขต 1 87 ทอง 4
5 อนุบาลสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 86 ทอง 5
6 บ้านกกปลาซิวนาโด่ สพป. สกลนคร เขต 1 84 ทอง 6
7 ไพศาลวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 83 ทอง 7
8 บ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี สพป. สกลนคร เขต 1 82 ทอง 8
9 บ้านวังปลาเซือม สพป. สกลนคร เขต 1 81 ทอง 9
10 บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ สพป. สกลนคร เขต 1 80 ทอง 10
11 พังขว้างเหนือ ๙๐๙ กรป. กลางอุปถัมภ์ สพป. สกลนคร เขต 1 79 เงิน 11
12 บ้านหนองบึงทวาย สพป. สกลนคร เขต 1 78 เงิน 12


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 014
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ สพป. สกลนคร เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านม่วงวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านจันทร์เพ็ญ สพป. สกลนคร เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนาคำวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 84 ทอง 4
5 บ้านป่าผาง สพป. สกลนคร เขต 1 81 ทอง 5
6 บ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 - -


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 165
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านสร้างค้อ สพป. สกลนคร เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโพนแพง(เจียรวนนท์อุทิศ 5) สพป. สกลนคร เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านพานสหราษฎร์บำรุง สพป. สกลนคร เขต 1 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 กุดบากราษฎร์บำรุง สพป. สกลนคร เขต 1 88.33 ทอง 4
5 บ้านกกส้มโฮง สพป. สกลนคร เขต 1 87.33 ทอง 5
6 นาเพียงสว่างวิทยานุกูล สพป. สกลนคร เขต 1 86.33 ทอง 6
7 บ้านศรีวิชา (คุรุราษฎร์อุทิศ) สพป. สกลนคร เขต 1 83.67 ทอง 7
8 บ้านหนองหอย สพป. สกลนคร เขต 1 83.67 ทอง 7
9 บ้านแมดนาท่ม สพป. สกลนคร เขต 1 83.67 ทอง 7
10 อนุบาลภวิกา สพป. สกลนคร เขต 1 80.67 ทอง 10
11 บ้านโคกภู สพป. สกลนคร เขต 1 80.01 ทอง 11
12 บ้านโนนกุง สพป. สกลนคร เขต 1 78 เงิน 12
13 บ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 75.67 เงิน 13
14 ผักแพวบำรุงวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 74.33 เงิน 14
15 บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 1 73.67 เงิน 15
16 บ้านหนองบึงทวาย สพป. สกลนคร เขต 1 71.33 เงิน 16
17 อนุบาลโคกศรีสุพรรณ สพป. สกลนคร เขต 1 70 เงิน 17


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 144
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลโคกศรีสุพรรณ สพป. สกลนคร เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกุดแข้ สพป. สกลนคร เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกลางนาเดื่อ สพป. สกลนคร เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 85 ทอง 4
5 ไพศาลวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 84 ทอง 5
6 ศิริราษฎร์วิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 82 ทอง 6
7 บ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) สพป. สกลนคร เขต 1 80 ทอง 7