ข้อตกลงเพิ่มเติม

สำหรับทุกโรงเรียนที่เข้าแข่งขันในกลุ่มสาระด้านล่าง มีข้อกำหนดเพิ่มเติม ที่ต้องเตรียม  ให้ดาวน์โหลดไฟล์ ตามลิงค์ข้างล่าง ไปทำความเข้าใจและดำเนินการตามเอกสาร ครับ

 สาระวิทยาศาสตร์

 สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี นาฏศิลป์ และกิจกรรมพื้นบ้าน

สาระการงานอาชีพ
 

 

วันศุกร์ ที่ 05 ตุลาคม 2561 เวลา 16:08 น.