ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 810
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโคกสูง สพป. นครราชสีมา เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เคหะประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 ตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 1 60 ทองแดง 5
6 บ้านธารปราสาท สพป. นครราชสีมา เขต 1 60 ทองแดง 5
7 บ้านพลจลก สพป. นครราชสีมา เขต 1 60 ทองแดง 5
8 บ้านหนองจำปา สพป. นครราชสีมา เขต 1 60 ทองแดง 5
9 มารีย์วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 1 60 ทองแดง 5
10 บ้านคอหงษ์ สพป. นครราชสีมา เขต 1 40 เข้าร่วม 10
11 บ้านด่านติง สพป. นครราชสีมา เขต 1 40 เข้าร่วม 10
12 บ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 40 เข้าร่วม 10
13 บ้านหนองสมอประชาพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 1 40 เข้าร่วม 10
14 สุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต 1 40 เข้าร่วม 10
15 เทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 1 40 เข้าร่วม 10
16 อ่างหนองแหนประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 20 เข้าร่วม 16
17 เปลาะปลอเมืองที สพป. นครราชสีมา เขต 1 20 เข้าร่วม 16


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 802
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ
2 สุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สวนหม่อน สพป. นครราชสีมา เขต 1 87 ทอง 4
5 เมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 86 ทอง 5
6 วัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 78 เงิน 6
7 บ้านคอหงษ์ สพป. นครราชสีมา เขต 1 71 เงิน 7
8 บ้านโป่งแมลงวัน(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 66 ทองแดง 8
9 บ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 60 ทองแดง 9
10 บ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 50 เข้าร่วม 10
11 อ่างหนองแหนประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 50 เข้าร่วม 10
12 บ้านศรีสุข สพป. นครราชสีมา เขต 1 36 เข้าร่วม 12
13 บ้านทับช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 1 22 เข้าร่วม 13
14 บ้านละลมโพธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 1 - -


คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 792
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกระถินหนองเครือชุด สพป. นครราชสีมา เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 1 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดอนท้าววิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 1 71 เงิน 4
5 บ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 68 ทองแดง 5
6 กันเกราพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 1 66 ทองแดง 6
7 บ้านหนองพลวงใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 1 64 ทองแดง 7
8 ประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 60 ทองแดง 8
9 เทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 1 0 เข้าร่วม
10 ปิยศึกษา(มัธยมวัดดอนขวาง) สพป. นครราชสีมา เขต 1 - -


คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 134
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กันเกราพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 1 84 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสะพาน สพป. นครราชสีมา เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดอนท้าววิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 1 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านดอนชมพู สพป. นครราชสีมา เขต 1 52 เข้าร่วม 4
5 บ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 46 เข้าร่วม 5
6 อุบลรัตน์นครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 16 เข้าร่วม 6
7 ตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 1 10 เข้าร่วม 7
8 บ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 10 เข้าร่วม 7
9 บ้านหนองพลวงใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 1 10 เข้าร่วม 7
10 เทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 1 6 เข้าร่วม 10
11 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก สพป. นครราชสีมา เขต 1 2 เข้าร่วม 11
12 บ้านพลจลก สพป. นครราชสีมา เขต 1 0.10 เข้าร่วม 12
13 ประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 - -


คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 133
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต 1 84 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองตะไก้ สพป. นครราชสีมา เขต 1 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 54 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดอนท้าววิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 1 42 เข้าร่วม 4
5 บ้านดอนชมพู สพป. นครราชสีมา เขต 1 38 เข้าร่วม 5
6 บึงสาลี สพป. นครราชสีมา เขต 1 36 เข้าร่วม 6
7 เคหะประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 32 เข้าร่วม 7
8 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก สพป. นครราชสีมา เขต 1 30 เข้าร่วม 8
9 บ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 26 เข้าร่วม 9
10 สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 26 เข้าร่วม 9
11 อนุบาลตลาดแค สพป. นครราชสีมา เขต 1 26 เข้าร่วม 9
12 บ้านสะพาน สพป. นครราชสีมา เขต 1 24 เข้าร่วม 12
13 โคกเพชรสระมโนรา สพป. นครราชสีมา เขต 1 24 เข้าร่วม 12
14 วัดสว่างอารมณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 1 22 เข้าร่วม 14
15 บ้านหนองสมอประชาพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 1 20 เข้าร่วม 15
16 วัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 20 เข้าร่วม 15
17 เทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 1 4 เข้าร่วม 17


ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 047
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองไข่น้ำ สพป. นครราชสีมา เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 1 72.99 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดอนท้าววิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 1 0.10 เข้าร่วม 4
5 บ้านกระถินหนองเครือชุด สพป. นครราชสีมา เขต 1 0.10 เข้าร่วม 4
6 บ้านดอนชมพู สพป. นครราชสีมา เขต 1 0.10 เข้าร่วม 4
7 บ้านพะไล สพป. นครราชสีมา เขต 1 0.10 เข้าร่วม 4
8 บ้านหนองพลวง สพป. นครราชสีมา เขต 1 0.10 เข้าร่วม 4
9 บ้านหนองยารักษ์-ลำโพง สพป. นครราชสีมา เขต 1 0.10 เข้าร่วม 4
10 ปิยศึกษา(มัธยมวัดดอนขวาง) สพป. นครราชสีมา เขต 1 - -

หมายเหตุ : หมายเหตุ ที่ได้ผลคะแนน 0.1 เนื่องจากกิจกรรมนี้มีเกณฑ์การตัดสินว่า บทร้อยกรองที่ผิดฉันทลักษณ์ ต่อไปนี้ กรรมการจะไม่นำไปตรวจให้คะแนน ๑) ไม่มีสัมผัสระหว่างวรรค ๒) กรณีแต่งกลอนสี่ หรือกาพย์ยานี ไม่มีสัมผัสระหว่างบท ๓) กรณีแต่งโคลงสี่สุภาพไม


ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 007
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต 1 81 ทอง ชนะเลิศ
2 เมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 74.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เมธาพัฒน์ สพป. นครราชสีมา เขต 1 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านจอหอ สพป. นครราชสีมา เขต 1 69 ทองแดง 4
5 วัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 69 ทองแดง 4
6 ตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 1 67 ทองแดง 6
7 เคหะประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 66 ทองแดง 7
8 บ้านมะรุม สพป. นครราชสีมา เขต 1 62 ทองแดง 8
9 อนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 62 ทองแดง 8
10 บ้านคอหงษ์ สพป. นครราชสีมา เขต 1 56 เข้าร่วม 10
11 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก สพป. นครราชสีมา เขต 1 52 เข้าร่วม 11
12 บ้านหลุมข้าว สพป. นครราชสีมา เขต 1 52 เข้าร่วม 11
13 ประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 48 เข้าร่วม 13
14 บ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 47.50 เข้าร่วม 14
15 บ้านบิง สพป. นครราชสีมา เขต 1 45.50 เข้าร่วม 15
16 โพธารามพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 1 44 เข้าร่วม 16
17 บ้านบึงตะโก สพป. นครราชสีมา เขต 1 35 เข้าร่วม 17


ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 031
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเกรียมโนนสำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 สุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลตลาดแค สพป. นครราชสีมา เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาล ๒ (วัดสมอราย) สพป. นครราชสีมา เขต 1 85 ทอง 4
5 เมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 82 ทอง 5
6 บ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 79 เงิน 6
7 อนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 78 เงิน 7
8 สุขานารี 2 (หนองขอน) สพป. นครราชสีมา เขต 1 77 เงิน 8
9 บ้านบึงสาร สพป. นครราชสีมา เขต 1 76 เงิน 9
10 บ้านหัวทะเล สพป. นครราชสีมา เขต 1 75 เงิน 10
11 บ้านคอนน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 1 74 เงิน 11
12 วัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 73 เงิน 12
13 สวนหม่อน สพป. นครราชสีมา เขต 1 71 เงิน 13
14 บ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 69 ทองแดง 14
15 บ้านดอนกระทิง-ศรีษะช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 1 66 ทองแดง 15
16 บ้านขนายดี สพป. นครราชสีมา เขต 1 65 ทองแดง 16
17 อนุบาล ก.ไก่ สพป. นครราชสีมา เขต 1 62 ทองแดง 17
18 บ้านหนองม้า สพป. นครราชสีมา เขต 1 - -


ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 030
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดอนกระทิง-ศรีษะช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 85 ทอง 4
5 อนุบาลตลาดแค สพป. นครราชสีมา เขต 1 83 ทอง 5
6 ตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 1 79 เงิน 6
7 บ้านโคกสูง สพป. นครราชสีมา เขต 1 77 เงิน 7
8 บ้านดอนม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 1 74 เงิน 8
9 บ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 71 เงิน 9
10 บ้านหนองแจง สพป. นครราชสีมา เขต 1 70 เงิน 10
11 วัดบ้านด่านคนคบ สพป. นครราชสีมา เขต 1 68 ทองแดง 11
12 วัดบ้านหนองบัวศาลา สพป. นครราชสีมา เขต 1 66 ทองแดง 12
13 บ้านสะพาน สพป. นครราชสีมา เขต 1 65 ทองแดง 13
14 เทศบาลตำบลหัวทะเล (ทต.หัวทะเล) สพป. นครราชสีมา เขต 1 64 ทองแดง 14
15 ตำบลบ้านโพธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 1 63 ทองแดง 15
16 มารีรักษ์ สพป. นครราชสีมา เขต 1 63 ทองแดง 15
17 สามัคคีรถไฟ สพป. นครราชสีมา เขต 1 63 ทองแดง 15
18 บ้านบึงสาร สพป. นครราชสีมา เขต 1 - -


ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 032
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบ้านด่านคนคบ สพป. นครราชสีมา เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านพะไล สพป. นครราชสีมา เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อุบลรัตน์นครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหลุมข้าว สพป. นครราชสีมา เขต 1 88 ทอง 4
5 บ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 87 ทอง 5
6 บ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 86 ทอง 6
7 บ้านหนองยารักษ์-ลำโพง สพป. นครราชสีมา เขต 1 85 ทอง 7
8 บ้านสะพาน สพป. นครราชสีมา เขต 1 84 ทอง 8
9 บ้านหนองไข่น้ำ สพป. นครราชสีมา เขต 1 83 ทอง 9
10 บ้านบิง สพป. นครราชสีมา เขต 1 82 ทอง 10
11 บ้านหนองพลวง สพป. นครราชสีมา เขต 1 79 เงิน 11
12 ตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 1 77 เงิน 12
13 กันเกราพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 1 75 เงิน 13
14 บ้านทับช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 1 73 เงิน 14
15 บ้านพลจลก สพป. นครราชสีมา เขต 1 70 เงิน 15
16 โยธินนุกูล (ทต.หนองไผ่ล้อม) สพป. นครราชสีมา เขต 1 - -


ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 008
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสะพาน สพป. นครราชสีมา เขต 1 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 61 ทองแดง 4
5 เมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 58 เข้าร่วม 5
6 บ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 56 เข้าร่วม 6
7 บ้านหัวทะเล สพป. นครราชสีมา เขต 1 54 เข้าร่วม 7
8 ตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 1 52 เข้าร่วม 8
9 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3 สพป. นครราชสีมา เขต 1 51 เข้าร่วม 9
10 มารีรักษ์ สพป. นครราชสีมา เขต 1 50 เข้าร่วม 10
11 บ้านขนายดี สพป. นครราชสีมา เขต 1 48 เข้าร่วม 11
12 ชลประทานสงเคราะห์ สพป. นครราชสีมา เขต 1 45 เข้าร่วม 12
13 บ้านกล้วยจอหอ สพป. นครราชสีมา เขต 1 43 เข้าร่วม 13
14 บ้านหนองระเวียง สพป. นครราชสีมา เขต 1 38 เข้าร่วม 14
15 บ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 33 เข้าร่วม 15


ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 036
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหลุมข้าว สพป. นครราชสีมา เขต 1 84 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทับช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 1 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 1 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกระถินหนองเครือชุด สพป. นครราชสีมา เขต 1 71 เงิน 4
5 บ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 67 ทองแดง 5
6 บ้านบิง สพป. นครราชสีมา เขต 1 64 ทองแดง 6
7 บ้านหนองไข่น้ำ สพป. นครราชสีมา เขต 1 57 เข้าร่วม 7
8 รวมมิตรวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 1 53 เข้าร่วม 8
9 บ้านพะไล สพป. นครราชสีมา เขต 1 46 เข้าร่วม 9
10 บ้านเหล่าพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 1 45 เข้าร่วม 10


ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 788
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านจอหอ สพป. นครราชสีมา เขต 1 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเหล่าพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองพลวงใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 1 76 เงิน 4
5 บ้านพลจลก สพป. นครราชสีมา เขต 1 74 เงิน 5
6 ประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 68 ทองแดง 6
7 บ้านหนองไข่น้ำ สพป. นครราชสีมา เขต 1 66 ทองแดง 7
8 บ้านหนองยารักษ์-ลำโพง สพป. นครราชสีมา เขต 1 64 ทองแดง 8
9 ปิยศึกษา(มัธยมวัดดอนขวาง) สพป. นครราชสีมา เขต 1 - -


ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 787
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านจอหอ สพป. นครราชสีมา เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ
2 สุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต 1 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 78 เงิน 4
5 บ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 76 เงิน 5
6 บ้านด่านเกวียน สพป. นครราชสีมา เขต 1 74 เงิน 6
7 อนุบาล ก.ไก่ สพป. นครราชสีมา เขต 1 72 เงิน 7
8 บ้านหนองม้า สพป. นครราชสีมา เขต 1 68 ทองแดง 8
9 เมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 67 ทองแดง 9
10 ยองแยง สพป. นครราชสีมา เขต 1 66 ทองแดง 10
11 บ้านเหล่าพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 1 65 ทองแดง 11
12 บ้านต่างตา สพป. นครราชสีมา เขต 1 64 ทองแดง 12
13 บ้านหนองตาคง สพป. นครราชสีมา เขต 1 63 ทองแดง 13
14 บ้านสะพาน สพป. นครราชสีมา เขต 1 62 ทองแดง 14
15 สวนหม่อน สพป. นครราชสีมา เขต 1 61 ทองแดง 15


ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 046
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ
2 สุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อ่างหนองแหนประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 93 ทอง 4
5 บ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 88 ทอง 5
6 บ้านหนองสมอประชาพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 1 87 ทอง 6
7 บ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 85 ทอง 7
8 บ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 84 ทอง 8
9 เทศบาล ๒ (วัดสมอราย) สพป. นครราชสีมา เขต 1 82 ทอง 9
10 วัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 81 ทอง 10
11 ตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 1 79 เงิน 11
12 วัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7 สพป. นครราชสีมา เขต 1 78 เงิน 12
13 ดอนท้าววิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 1 76 เงิน 13
14 บ้านหลุมข้าว สพป. นครราชสีมา เขต 1 74 เงิน 14
15 บ้านสะพาน สพป. นครราชสีมา เขต 1 73 เงิน 15
16 อนุบาล ก.ไก่ สพป. นครราชสีมา เขต 1 73 เงิน 15
17 บ้านดอนชมพู สพป. นครราชสีมา เขต 1 72 เงิน 17


ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 761
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดบ้านด่านคนคบ สพป. นครราชสีมา เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อุบลรัตน์นครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 75 เงิน 4
5 บ้านทับช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 1 72 เงิน 5
6 ด่านทองหลาง สพป. นครราชสีมา เขต 1 - -
7 บ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 - -
8 บ้านหนองยารักษ์-ลำโพง สพป. นครราชสีมา เขต 1 - -
9 เทศบาล ๔ (เพาะชำ) สพป. นครราชสีมา เขต 1 - -


ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 760
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต 1 91.90 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 90.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 89.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สุขานารี 2 (หนองขอน) สพป. นครราชสีมา เขต 1 86.90 ทอง 4
5 บ้านคล้าโนนคราม สพป. นครราชสีมา เขต 1 83.10 ทอง 5
6 บ้านหนองสมอประชาพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 1 82.10 ทอง 6
7 บ้านหนองตาคง สพป. นครราชสีมา เขต 1 79.10 เงิน 7
8 บ้านหลุมข้าว สพป. นครราชสีมา เขต 1 77.40 เงิน 8
9 บ้านศรีสุข สพป. นครราชสีมา เขต 1 76.60 เงิน 9
10 บ้านสะพาน สพป. นครราชสีมา เขต 1 76 เงิน 10
11 บ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 73 เงิน 11
12 บ้านหนองม้า สพป. นครราชสีมา เขต 1 46.90 เข้าร่วม 12
13 เคหะประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 44.70 เข้าร่วม 13
14 เทศบาล ๒ (วัดสมอราย) สพป. นครราชสีมา เขต 1 44.30 เข้าร่วม 14
15 อนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 42.30 เข้าร่วม 15
16 มารีรักษ์ สพป. นครราชสีมา เขต 1 40.90 เข้าร่วม 16
17 บ้านหนองยารักษ์-ลำโพง สพป. นครราชสีมา เขต 1 - -
18 บ้านโตนด สพป. นครราชสีมา เขต 1 - -


ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 759
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ
2 สุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหลุมข้าว สพป. นครราชสีมา เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ด่านทองหลาง สพป. นครราชสีมา เขต 1 91 ทอง 4
5 บ้านต่างตา สพป. นครราชสีมา เขต 1 90 ทอง 5
6 บ้านสะพาน สพป. นครราชสีมา เขต 1 89 ทอง 6
7 บ้านพะไล สพป. นครราชสีมา เขต 1 88 ทอง 7
8 เคหะประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 87 ทอง 8
9 วัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 86 ทอง 9
10 บ้านจอหอ สพป. นครราชสีมา เขต 1 85 ทอง 10
11 บ้านหนองอ้อ สพป. นครราชสีมา เขต 1 78 เงิน 11
12 บ้านหนองยารักษ์-ลำโพง สพป. นครราชสีมา เขต 1 77 เงิน 12
13 บ้านบิง สพป. นครราชสีมา เขต 1 76 เงิน 13
14 บ้านมะรุม สพป. นครราชสีมา เขต 1 75 เงิน 14
15 บ้านหนองสมอประชาพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 1 74 เงิน 15
16 อ่างห้วยยาง สพป. นครราชสีมา เขต 1 68 ทองแดง 16
17 มารีรักษ์ สพป. นครราชสีมา เขต 1 67 ทองแดง 17


ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 038
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองไข่น้ำ สพป. นครราชสีมา เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกระถินหนองเครือชุด สพป. นครราชสีมา เขต 1 76 เงิน 4
5 ไตรมิตรวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 1 76 เงิน 4
6 บ้านบึงสาร สพป. นครราชสีมา เขต 1 65 ทองแดง 6
7 บ้านหนองพลวง สพป. นครราชสีมา เขต 1 64 ทองแดง 7
8 ตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 1 63 ทองแดง 8
9 บ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 55 เข้าร่วม 9
10 บ้านพะไล สพป. นครราชสีมา เขต 1 54 เข้าร่วม 10
11 อุบลรัตน์นครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 53 เข้าร่วม 11


ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 037
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบึงสาร สพป. นครราชสีมา เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดอนผวา สพป. นครราชสีมา เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านมะรุม สพป. นครราชสีมา เขต 1 86 ทอง 4
5 มารีย์วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 1 86 ทอง 4
6 สุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต 1 86 ทอง 4
7 อนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 86 ทอง 4
8 อ่างห้วยยาง สพป. นครราชสีมา เขต 1 86 ทอง 4
9 เมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 85 ทอง 9
10 บ้านหัวทะเล สพป. นครราชสีมา เขต 1 83 ทอง 10
11 เทศบาล ๒ (วัดสมอราย) สพป. นครราชสีมา เขต 1 83 ทอง 10
12 ดอนท้าววิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 1 82 ทอง 12
13 ตำบลบ้านโพธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 1 81 ทอง 13
14 บ้านบึงตะโก สพป. นครราชสีมา เขต 1 81 ทอง 13
15 บ้านวังม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 1 81 ทอง 13
16 บ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 81 ทอง 13
17 ไตรมิตรวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 1 80 ทอง 17
18 ชลประทานสงเคราะห์ สพป. นครราชสีมา เขต 1 75 เงิน 18


ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 823
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ
2 เมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองสมอประชาพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านดอนขวาง สพป. นครราชสีมา เขต 1 95 ทอง 4
5 วัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 95 ทอง 4
6 บ้านดอนกระทิง-ศรีษะช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 1 94 ทอง 6
7 เมธาพัฒน์ สพป. นครราชสีมา เขต 1 92 ทอง 7
8 สุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต 1 90 ทอง 8
9 อ่างห้วยยาง สพป. นครราชสีมา เขต 1 89 ทอง 9
10 ด่านทองหลาง สพป. นครราชสีมา เขต 1 88 ทอง 10
11 บ้านหนองปรู สพป. นครราชสีมา เขต 1 88 ทอง 10
12 บ้านจอหอ สพป. นครราชสีมา เขต 1 84 ทอง 12
13 วัดบ้านด่านคนคบ สพป. นครราชสีมา เขต 1 84 ทอง 12
14 บ้านกระถินหนองเครือชุด สพป. นครราชสีมา เขต 1 83 ทอง 14
15 เคหะประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 83 ทอง 14
16 บ้านหญ้าคา ว.ท.อ. สพป. นครราชสีมา เขต 1 81 ทอง 16
17 อนุบาลตลาดแค สพป. นครราชสีมา เขต 1 81 ทอง 16
18 เทศบาล ๒ (วัดสมอราย) สพป. นครราชสีมา เขต 1 - -


ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 764
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 81 ทอง ชนะเลิศ
2 กันเกราพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหลุมข้าว สพป. นครราชสีมา เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 ตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 1 77 เงิน 4
5 บ้านกระถินหนองเครือชุด สพป. นครราชสีมา เขต 1 76 เงิน 5
6 บ้านหนองพลวงใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 1 76 เงิน 5
7 บ้านทับช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 1 72 เงิน 7
8 บ้านหนองไข่น้ำ สพป. นครราชสีมา เขต 1 71 เงิน 8
9 บ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 69 ทองแดง 9
10 บ้านหนองยารักษ์-ลำโพง สพป. นครราชสีมา เขต 1 61 ทองแดง 10
11 รวมมิตรวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 1 58 เข้าร่วม 11
12 บ้านเหล่าพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 1 57 เข้าร่วม 12
13 บ้านพลจลก สพป. นครราชสีมา เขต 1 - -


ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 763
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสะพาน สพป. นครราชสีมา เขต 1 80 ทอง 4
5 บ้านหนองสมอประชาพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 1 79 เงิน 5
6 ชลประทานสงเคราะห์ สพป. นครราชสีมา เขต 1 77 เงิน 6
7 บ้านหลุมข้าว สพป. นครราชสีมา เขต 1 77 เงิน 6
8 บ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 73 เงิน 8
9 บ้านศรีสุข สพป. นครราชสีมา เขต 1 73 เงิน 8
10 ตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 1 69 ทองแดง 10
11 บ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 67 ทองแดง 11
12 บ้านหนองตาคง สพป. นครราชสีมา เขต 1 67 ทองแดง 11
13 สุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต 1 67 ทองแดง 11
14 บ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 61 ทองแดง 14
15 มารีรักษ์ สพป. นครราชสีมา เขต 1 58 เข้าร่วม 15
16 บ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 52 เข้าร่วม 16


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 016
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 94.75 ทอง ชนะเลิศ
2 เมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 94.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านระกาย สพป. นครราชสีมา เขต 1 87.75 ทอง 4
5 บ้านหนองตาคง สพป. นครราชสีมา เขต 1 86.25 ทอง 5
6 ประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 86 ทอง 6
7 บ้านหลักร้อย สพป. นครราชสีมา เขต 1 84.75 ทอง 7
8 สุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต 1 83.75 ทอง 8
9 บ้านพลจลก สพป. นครราชสีมา เขต 1 76.75 เงิน 9
10 บ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 - -


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 005
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองไข่น้ำ สพป. นครราชสีมา เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 ไตรมิตรวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
7 โยธินนุกูล (ทต.หนองไผ่ล้อม) สพป. นครราชสีมา เขต 1 - -


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 017
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อ่างห้วยยาง สพป. นครราชสีมา เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหลุมข้าว สพป. นครราชสีมา เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองยารักษ์-ลำโพง สพป. นครราชสีมา เขต 1 84 ทอง 4
5 เทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 1 82 ทอง 5


ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 762
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสะพาน สพป. นครราชสีมา เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ
2 สุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านจอหอ สพป. นครราชสีมา เขต 1 75 เงิน 4
5 อนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 71 เงิน 5
6 วัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 70 เงิน 6
7 มารีรักษ์ สพป. นครราชสีมา เขต 1 61 ทองแดง 7
8 ตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 1 59 เข้าร่วม 8
9 บ้านหลุมข้าว สพป. นครราชสีมา เขต 1 59 เข้าร่วม 8
10 บ้านหนองตาคง สพป. นครราชสีมา เขต 1 55 เข้าร่วม 10
11 บ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ประสิทธิ์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 48 เข้าร่วม 11
12 บ้านมะรุม สพป. นครราชสีมา เขต 1 45 เข้าร่วม 12
13 บ้านศรีสุข สพป. นครราชสีมา เขต 1 43 เข้าร่วม 13
14 ประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 43 เข้าร่วม 13
15 โพธารามพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 1 43 เข้าร่วม 13
16 บ้านบึงตะโก สพป. นครราชสีมา เขต 1 37 เข้าร่วม 16
17 บ้านหลักร้อย สพป. นครราชสีมา เขต 1 36 เข้าร่วม 17


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 025
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองไข่น้ำ สพป. นครราชสีมา เขต 1 - -
3 โพธารามพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 1 - -


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 029
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดอนชมพู สพป. นครราชสีมา เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาล ๒ (วัดสมอราย) สพป. นครราชสีมา เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองไข่น้ำ สพป. นครราชสีมา เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองยารักษ์-ลำโพง สพป. นครราชสีมา เขต 1 81 ทอง 4
5 อ่างห้วยยาง สพป. นครราชสีมา เขต 1 80 ทอง 5
6 บ้านจอหอ สพป. นครราชสีมา เขต 1 - -


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 028
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สวนหม่อน สพป. นครราชสีมา เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ
2 เสนานุเคราะห์ สพป. นครราชสีมา เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านดอนหวาย สพป. นครราชสีมา เขต 1 83 ทอง 4
5 บ้านหนองแจง สพป. นครราชสีมา เขต 1 82 ทอง 5
6 บ้านทับช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 1 81 ทอง 6
7 บ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 80 ทอง 7
8 บ้านหนองพลอง สพป. นครราชสีมา เขต 1 77 เงิน 8
9 บ้านระกาย สพป. นครราชสีมา เขต 1 - -