สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 อนุบาลนครราชสีมา 24 12 7 43
2 สุขานารี 16 19 12 47
3 เมืองนครราชสีมา 15 7 8 30
4 บ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 14 7 3 24
5 วัดสระแก้ว 13 13 9 35
6 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก 8 2 3 13
7 สมบูรณ์วิทยานุกูล 8 2 0 10
8 บ้านพลจลก 8 1 2 11
9 บ้านกระถินหนองเครือชุด 7 1 4 12
10 ตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) 6 4 13 23
11 บ้านหนองม้า 6 3 3 12
12 บ้านจอหอ 6 2 4 12
13 สวนหม่อน 5 2 4 11
14 โพธารามพิทยาคม 5 1 2 8
15 บ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) 4 4 3 11
16 ประชาสามัคคี 4 4 1 9
17 อ่างห้วยยาง 4 2 1 7
18 เทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 4 0 1 5
19 บ้านหลุมข้าว 3 3 3 9
20 บ้านสะพาน 3 3 1 7
21 บ้านโคกสูง 3 1 2 6
22 บ้านภูเขาลาด 3 1 0 4
23 บ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 2 5 4 11
24 ไตรคามสามัคคี 2 5 0 7
25 บ้านหนองไข่น้ำ 2 3 4 9
26 บ้านบิง 2 3 1 6
27 ตำบลบ้านโพธิ์ 2 2 2 6
28 บ้านดอนหวาย 2 2 0 4
29 อุบลรัตน์นครราชสีมา 2 1 4 7
30 บ้านหนองสมอประชาพัฒนา 2 1 1 4
31 บ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) 2 1 1 4
32 บ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์) 2 0 2 4
33 ชลประทานสงเคราะห์ 2 0 2 4
34 บ้านเกรียมโนนสำโรง 2 0 1 3
35 บ้านเสลาถั่วแปบ 2 0 0 2
36 บ้านหนองแจง 2 0 0 2
37 รวมมิตรวิทยา 1 3 2 6
38 บ้านหลักร้อย 1 2 3 6
39 กันเกราพิทยาคม 1 2 1 4
40 บ้านดอนชมพู 1 2 1 4
41 บ้านดอนกระทิง-ศรีษะช้าง 1 2 0 3
42 บ้านหัวทะเล 1 2 0 3
43 บ้านหนองเป็ดน้ำ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 1 2 0 3
44 มารีย์วิทยา 1 2 0 3
45 วัดบ้านด่านคนคบ 1 2 0 3
46 บ้านหนองตาคง 1 1 2 4
47 โคกเพชรสระมโนรา 1 1 2 4
48 ดอนท้าววิทยา 1 1 1 3
49 เคหะประชาสามัคคี 1 1 1 3
50 บ้านมะรุม 1 1 1 3
51 บ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรร) 1 1 1 3
52 บ้านเหล่าพิทยาคม 1 1 1 3
53 สามัคคีรถไฟ 1 1 0 2
54 บ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา) 1 1 0 2
55 บ้านขามชั่งโค 1 1 0 2
56 บ้านคล้าโนนคราม 1 1 0 2
57 บ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา) 1 1 0 2
58 บ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา) 1 0 2 3
59 บ้านบึงตะโก 1 0 1 2
60 อนุบาลตลาดแค 1 0 1 2
61 บ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์) 1 0 1 2
62 บ้านลำเชิงไกร 1 0 1 2
63 เทศบาล ๕ (วัดป่าจิตตสามัคคี) 1 0 1 2
64 บ้านลองตอง 1 0 1 2
65 ยองแยง 1 0 1 2
66 บ้านหนองนา 1 0 0 1
67 บ้านหนองพลวง 1 0 0 1
68 บ้านหนองปรู 1 0 0 1
69 บ้านไพ 1 0 0 1
70 บึงพญาปราบ 1 0 0 1
71 วัดทุ่งสว่าง 1 0 0 1
72 บ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) 0 4 2 6
73 เทศบาล ๒ (วัดสมอราย) 0 3 2 5
74 บ้านทับช้าง 0 3 0 3
75 ด่านทองหลาง 0 2 1 3
76 มารีรักษ์ 0 2 0 2
77 บ้านโป่งแมลงวัน(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) 0 2 0 2
78 บ้านหนองยารักษ์-ลำโพง 0 1 3 4
79 สุขานารี 2 (หนองขอน) 0 1 2 3
80 ไตรมิตรวิทยา 0 1 2 3
81 บ้านบึงสาร 0 1 1 2
82 บ้านมาบมะค่า 0 1 1 2
83 บ้านคนชุม 0 1 1 2
84 บ้านจันอัด 0 1 1 2
85 บ้านพะไล 0 1 0 1
86 วัดบ้านหนองบัวศาลา 0 1 0 1
87 บ้านดอนขวาง 0 1 0 1
88 เปลาะปลอเมืองที 0 1 0 1
89 อ่างหนองแหนประชาสามัคคี 0 1 0 1
90 เสนานุเคราะห์ 0 1 0 1
91 โยธินนุกูล (ทต.หนองไผ่ล้อม) 0 1 0 1
92 เทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร) 0 1 0 1
93 บ้านธารปราสาท 0 1 0 1
94 บ้านโกรกเดือนห้า 0 1 0 1
95 บ้านดอนม่วง 0 1 0 1
96 บ้านมะค่า 0 1 0 1
97 บ้านยางน้อยหัวสิบ 0 1 0 1
98 บ้านหนองไผ่ล้อมฯ 0 1 0 1
99 บ้านหนองพลอง 0 1 0 1
100 บ้านหนองตะไก้ 0 1 0 1
101 บ้านหญ้าคา ว.ท.อ. 0 0 2 2
102 บ้านกรูดหนองออก 0 0 2 2
103 บ้านหนองพลวงใหญ่ 0 0 2 2
104 บ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 579) 0 0 1 1
105 บึงสาลี 0 0 1 1
106 เมธาพัฒน์ 0 0 1 1
107 บ้านหนองโจด 0 0 1 1
108 บ้านโนนมันเทศ 0 0 1 1
109 บ้านดอนผวา 0 0 1 1
110 บ้านสมมิตรภาพที่93 0 0 1 1
111 อนุบาล ก.ไก่ 0 0 1 1
112 บ้านด่านเกวียน 0 0 1 1
113 บ้านต่างตา 0 0 0 0
114 บ้านโตนด 0 0 0 0
115 เทศบาลตำบลหัวทะเล (ทต.หัวทะเล) 0 0 0 0
116 ชุมชนบ้านเพชร 0 0 0 0
117 บ้านหนองระเวียง 0 0 0 0
118 สุรนารายณ์วิทยา 0 0 0 0
119 บ้านระกาย 0 0 0 0
120 บ้านวังม่วง 0 0 0 0
121 บ้านคอหงษ์ 0 0 0 0
122 บ้านคอนน้อย 0 0 0 0
123 บ้านกล้วยจอหอ 0 0 0 0
124 สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 0 0 0 0
125 วัดสว่างอารมณ์ 0 0 0 0
126 บ้านบึงทับช้าง 0 0 0 0
127 บ้านพุดซา 0 0 0 0
128 บ้านขนายดี 0 0 0 0
129 บ้านเมืองที 0 0 0 0
130 บ้านเดิ่นหัวบึงวิทยา 0 0 0 0
131 บ้านเปราะหอมพัฒนา 0 0 0 0
132 บ้านศรีสุข 0 0 0 0
133 บ้านหมื่นไวย 0 0 0 0
134 วัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7 0 0 0 0
135 บ้านกระเพรา 0 0 0 0
136 บ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ประสิทธิ์) 0 0 0 0
137 บ้านกระโดน 0 0 0 0
138 บ้านหนองจำปา 0 0 0 0
139 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3 0 0 0 0
140 สารสาสน์วิเทศโคราช 0 0 0 0
141 บ้านด่านติง 0 0 0 0
142 บ้านละลมโพธิ์ 0 0 0 0
143 บ้านหนองอ้อ 0 0 0 0
144 ชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ฯ 0 0 0 0
145 บ้านทุ่งกระโดน 0 0 0 0
146 บ้านฝ้ายนาตมส้มป่อย 0 0 0 0
147 บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) 0 0 0 0
148 บ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี) 0 0 0 0
149 ปิยศึกษา(มัธยมวัดดอนขวาง) 0 0 0 0
150 เทศบาล ๔ (เพาะชำ) 0 0 0 0
151 อัสสัมชัญนครราชสีมา 0 0 0 0
152 ชุมชนบ้านศีรษะละเลิง 0 0 0 0
153 บ้านพะเนา 0 0 0 0
รวม 232 187 164 583

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]