สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลนครราชสีมา 24 9 6 39 46 7 1 2 54
2 สุขานารี 16 19 12 47 54 3 4 3 61
3 บ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 13 6 3 22 24 7 8 3 39
4 เมืองนครราชสีมา 11 5 7 23 32 8 3 1 43
5 วัดสระแก้ว 10 11 9 30 39 9 8 4 56
6 บ้านพลจลก 7 1 2 10 20 10 3 4 33
7 ตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) 6 4 12 22 21 14 7 11 42
8 บ้านจอหอ 6 2 3 11 18 9 2 2 29
9 บ้านกระถินหนองเครือชุด 6 1 4 11 14 6 4 2 24
10 โพธารามพิทยาคม 5 1 2 8 15 3 2 4 20
11 อ่างห้วยยาง 4 2 1 7 11 2 1 2 14
12 สวนหม่อน 4 1 2 7 9 5 3 0 17
13 เทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 4 0 1 5 9 2 1 4 12
14 บ้านหลุมข้าว 3 3 3 9 9 6 1 5 16
15 บ้านสะพาน 3 3 1 7 15 7 4 4 26
16 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก 3 1 1 5 7 4 2 4 13
17 บ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 2 5 4 11 13 6 3 6 22
18 ตำบลบ้านโพธิ์ 2 2 2 6 7 2 3 1 12
19 ประชาสามัคคี 2 2 1 5 10 9 5 6 24
20 อุบลรัตน์นครราชสีมา 2 1 4 7 5 4 3 3 12
21 บ้านหนองสมอประชาพัฒนา 2 1 1 4 12 6 0 4 18
22 บ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์) 2 0 2 4 7 3 1 1 11
23 ชลประทานสงเคราะห์ 2 0 1 3 5 4 2 2 11
24 บ้านเกรียมโนนสำโรง 2 0 1 3 3 3 0 0 6
25 บ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) 2 0 0 2 4 3 3 4 10
26 บ้านหนองแจง 2 0 0 2 4 1 0 0 5
27 บ้านหนองไข่น้ำ 1 3 4 8 12 3 5 3 20
28 รวมมิตรวิทยา 1 3 2 6 6 9 1 3 16
29 บ้านบิง 1 3 1 5 6 5 1 3 12
30 บ้านหนองม้า 1 2 3 6 7 0 1 2 8
31 กันเกราพิทยาคม 1 2 1 4 8 2 1 0 11
32 บ้านดอนชมพู 1 2 1 4 4 2 1 4 7
33 บ้านดอนกระทิง-ศรีษะช้าง 1 2 0 3 7 0 1 0 8
34 บ้านหนองเป็ดน้ำ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 1 2 0 3 6 2 1 0 9
35 ไตรคามสามัคคี 1 2 0 3 5 7 1 0 13
36 มารีย์วิทยา 1 2 0 3 5 1 1 0 7
37 วัดบ้านด่านคนคบ 1 2 0 3 3 3 2 0 8
38 ดอนท้าววิทยา 1 1 1 3 8 5 2 3 15
39 บ้านมะรุม 1 1 1 3 4 1 1 2 6
40 บ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรร) 1 1 1 3 3 0 0 0 3
41 บ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) 1 1 0 2 6 2 1 1 9
42 บ้านดอนหวาย 1 1 0 2 5 1 0 0 6
43 บ้านขามชั่งโค 1 1 0 2 3 1 2 0 6
44 บ้านคล้าโนนคราม 1 1 0 2 3 1 0 2 4
45 โคกเพชรสระมโนรา 1 0 2 3 3 3 1 2 7
46 บ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา) 1 0 2 3 3 2 1 0 6
47 บ้านบึงตะโก 1 0 1 2 8 4 1 2 13
48 เคหะประชาสามัคคี 1 0 1 2 5 1 1 3 7
49 บ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์) 1 0 1 2 4 3 1 1 8
50 บ้านลำเชิงไกร 1 0 1 2 3 0 0 0 3
51 เทศบาล ๕ (วัดป่าจิตตสามัคคี) 1 0 1 2 3 0 0 0 3
52 บ้านลองตอง 1 0 1 2 2 1 0 0 3
53 บ้านเหล่าพิทยาคม 1 0 1 2 1 2 2 2 5
54 ยองแยง 1 0 1 2 1 1 2 0 4
55 สมบูรณ์วิทยานุกูล 1 0 0 1 3 2 2 1 7
56 สามัคคีรถไฟ 1 0 0 1 3 1 3 0 7
57 บ้านเสลาถั่วแปบ 1 0 0 1 3 1 1 0 5
58 บ้านหนองนา 1 0 0 1 2 2 0 0 4
59 บ้านหนองพลวง 1 0 0 1 2 1 1 3 4
60 บ้านหนองปรู 1 0 0 1 2 0 1 0 3
61 บ้านไพ 1 0 0 1 2 0 1 0 3
62 วัดทุ่งสว่าง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
63 บ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) 0 4 2 6 8 0 1 0 9
64 เทศบาล ๒ (วัดสมอราย) 0 3 2 5 7 1 1 1 9
65 บ้านทับช้าง 0 3 0 3 4 8 3 2 15
66 บ้านหลักร้อย 0 2 1 3 8 7 1 2 16
67 ด่านทองหลาง 0 2 1 3 6 3 1 1 10
68 มารีรักษ์ 0 2 0 2 4 0 3 3 7
69 บ้านโป่งแมลงวัน(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) 0 2 0 2 2 1 3 0 6
70 บ้านหนองยารักษ์-ลำโพง 0 1 3 4 13 8 6 3 27
71 สุขานารี 2 (หนองขอน) 0 1 2 3 7 2 0 0 9
72 บ้านบึงสาร 0 1 1 2 4 3 3 3 10
73 บ้านมาบมะค่า 0 1 1 2 3 4 1 1 8
74 บ้านคนชุม 0 1 1 2 3 0 0 0 3
75 ไตรมิตรวิทยา 0 1 1 2 2 4 0 2 6
76 บ้านโคกสูง 0 1 1 2 2 2 0 0 4
77 บ้านจันอัด 0 1 1 2 1 3 0 1 4
78 บ้านพะไล 0 1 0 1 7 1 1 4 9
79 วัดบ้านหนองบัวศาลา 0 1 0 1 5 2 2 2 9
80 บ้านหัวทะเล 0 1 0 1 5 2 1 1 8
81 บ้านดอนขวาง 0 1 0 1 5 0 0 0 5
82 เปลาะปลอเมืองที 0 1 0 1 4 3 1 1 8
83 อ่างหนองแหนประชาสามัคคี 0 1 0 1 3 1 1 2 5
84 บ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา) 0 1 0 1 3 1 0 0 4
85 เสนานุเคราะห์ 0 1 0 1 2 2 0 0 4
86 โยธินนุกูล (ทต.หนองไผ่ล้อม) 0 1 0 1 2 1 3 0 6
87 บ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา) 0 1 0 1 1 3 1 0 5
88 เทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร) 0 1 0 1 1 2 0 2 3
89 บ้านธารปราสาท 0 1 0 1 1 1 2 1 4
90 บ้านโกรกเดือนห้า 0 1 0 1 1 1 1 0 3
91 บ้านดอนม่วง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
92 บ้านภูเขาลาด 0 1 0 1 1 1 0 0 2
93 บ้านมะค่า 0 1 0 1 1 1 0 0 2
94 บ้านยางน้อยหัวสิบ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
95 บ้านหนองไผ่ล้อมฯ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
96 บ้านหนองพลอง 0 1 0 1 0 5 0 1 5
97 บ้านหนองตะไก้ 0 1 0 1 0 0 0 2 0
98 บ้านหนองตาคง 0 0 2 2 6 3 4 5 13
99 บ้านกรูดหนองออก 0 0 2 2 2 1 0 1 3
100 บ้านหนองพลวงใหญ่ 0 0 2 2 1 4 2 2 7
101 อนุบาลตลาดแค 0 0 1 1 5 5 0 2 10
102 บ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 579) 0 0 1 1 4 5 1 1 10
103 บึงสาลี 0 0 1 1 3 2 1 3 6
104 เมธาพัฒน์ 0 0 1 1 3 1 1 0 5
105 บ้านหญ้าคา ว.ท.อ. 0 0 1 1 1 3 1 1 5
106 บ้านหนองโจด 0 0 1 1 1 1 0 0 2
107 บ้านดอนผวา 0 0 1 1 1 0 0 1 1
108 บ้านสมมิตรภาพที่93 0 0 1 1 1 0 0 0 1
109 อนุบาล ก.ไก่ 0 0 1 1 0 4 1 0 5
110 บ้านด่านเกวียน 0 0 1 1 0 3 0 0 3
111 บ้านต่างตา 0 0 0 0 5 0 1 0 6
112 บ้านโตนด 0 0 0 0 3 1 2 0 6
113 เทศบาลตำบลหัวทะเล (ทต.หัวทะเล) 0 0 0 0 2 1 1 1 4
114 ชุมชนบ้านเพชร 0 0 0 0 2 1 0 0 3
115 บ้านหนองระเวียง 0 0 0 0 2 0 0 1 2
116 สุรนารายณ์วิทยา 0 0 0 0 2 0 0 1 2
117 บ้านระกาย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
118 บ้านวังม่วง 0 0 0 0 1 7 0 0 8
119 บ้านคอหงษ์ 0 0 0 0 1 3 0 3 4
120 บ้านคอนน้อย 0 0 0 0 1 3 0 0 4
121 บ้านกล้วยจอหอ 0 0 0 0 1 2 1 2 4
122 สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 0 0 0 0 1 2 1 1 4
123 วัดสว่างอารมณ์ 0 0 0 0 1 1 0 3 2
124 บ้านบึงทับช้าง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
125 บ้านพุดซา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
126 บ้านขนายดี 0 0 0 0 1 0 1 1 2
127 บ้านเมืองที 0 0 0 0 1 0 0 0 1
128 บ้านเดิ่นหัวบึงวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
129 บ้านเปราะหอมพัฒนา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
130 บ้านศรีสุข 0 0 0 0 0 4 2 5 6
131 บ้านหมื่นไวย 0 0 0 0 0 3 1 0 4
132 วัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7 0 0 0 0 0 3 0 0 3
133 บ้านกระเพรา 0 0 0 0 0 2 2 0 4
134 บ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ประสิทธิ์) 0 0 0 0 0 2 1 1 3
135 บ้านกระโดน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
136 บึงพญาปราบ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
137 บ้านหนองจำปา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
138 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3 0 0 0 0 0 1 0 2 1
139 สารสาสน์วิเทศโคราช 0 0 0 0 0 1 0 2 1
140 บ้านด่านติง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
141 บ้านละลมโพธิ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
142 บ้านหนองอ้อ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
143 ชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ฯ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
144 บ้านทุ่งกระโดน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
145 บ้านฝ้ายนาตมส้มป่อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
146 บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
147 บ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี) 0 0 0 0 0 0 2 0 2
148 บ้านโนนมันเทศ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
149 ปิยศึกษา(มัธยมวัดดอนขวาง) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 เทศบาล ๔ (เพาะชำ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 อัสสัมชัญนครราชสีมา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 ชุมชนบ้านศีรษะละเลิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 บ้านพะเนา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 181 158 145 484 742 369 179 195 1,290