สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลนครราชสีมา 24 12 7 43 51 7 1 3 59
2 สุขานารี 16 19 12 47 54 3 4 3 61
3 เมืองนครราชสีมา 15 7 8 30 38 9 4 1 51
4 บ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 14 7 3 24 26 7 8 3 41
5 วัดสระแก้ว 13 13 9 35 44 9 8 4 61
6 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก 8 2 3 13 15 5 3 4 23
7 สมบูรณ์วิทยานุกูล 8 2 0 10 8 3 5 1 16
8 บ้านพลจลก 8 1 2 11 21 10 3 4 34
9 บ้านกระถินหนองเครือชุด 7 1 4 12 15 6 4 2 25
10 ตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) 6 4 13 23 22 14 7 11 43
11 บ้านหนองม้า 6 3 3 12 12 0 1 3 13
12 บ้านจอหอ 6 2 4 12 18 11 2 2 31
13 สวนหม่อน 5 2 4 11 11 7 3 0 21
14 โพธารามพิทยาคม 5 1 2 8 15 3 2 4 20
15 บ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) 4 4 3 11 14 2 1 2 17
16 ประชาสามัคคี 4 4 1 9 16 9 5 7 30
17 อ่างห้วยยาง 4 2 1 7 11 2 1 2 14
18 เทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 4 0 1 5 9 2 1 4 12
19 บ้านหลุมข้าว 3 3 3 9 9 6 1 5 16
20 บ้านสะพาน 3 3 1 7 15 7 4 4 26
21 บ้านโคกสูง 3 1 2 6 9 2 0 0 11
22 บ้านภูเขาลาด 3 1 0 4 7 1 0 1 8
23 บ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 2 5 4 11 13 6 3 6 22
24 ไตรคามสามัคคี 2 5 0 7 10 8 1 0 19
25 บ้านหนองไข่น้ำ 2 3 4 9 13 3 5 3 21
26 บ้านบิง 2 3 1 6 7 5 1 3 13
27 ตำบลบ้านโพธิ์ 2 2 2 6 7 2 3 1 12
28 บ้านดอนหวาย 2 2 0 4 7 2 0 0 9
29 อุบลรัตน์นครราชสีมา 2 1 4 7 5 4 3 3 12
30 บ้านหนองสมอประชาพัฒนา 2 1 1 4 12 6 0 4 18
31 บ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) 2 1 1 4 6 3 3 4 12
32 บ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์) 2 0 2 4 7 3 1 1 11
33 ชลประทานสงเคราะห์ 2 0 2 4 5 5 3 2 13
34 บ้านเกรียมโนนสำโรง 2 0 1 3 3 3 0 0 6
35 บ้านเสลาถั่วแปบ 2 0 0 2 4 1 1 0 6
36 บ้านหนองแจง 2 0 0 2 4 1 0 0 5
37 รวมมิตรวิทยา 1 3 2 6 6 9 1 3 16
38 บ้านหลักร้อย 1 2 3 6 14 8 1 2 23
39 กันเกราพิทยาคม 1 2 1 4 9 2 1 0 12
40 บ้านดอนชมพู 1 2 1 4 4 2 1 4 7
41 บ้านดอนกระทิง-ศรีษะช้าง 1 2 0 3 7 0 1 0 8
42 บ้านหัวทะเล 1 2 0 3 6 3 1 1 10
43 บ้านหนองเป็ดน้ำ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 1 2 0 3 6 2 1 0 9
44 มารีย์วิทยา 1 2 0 3 5 1 1 0 7
45 วัดบ้านด่านคนคบ 1 2 0 3 3 3 2 0 8
46 บ้านหนองตาคง 1 1 2 4 8 3 4 5 15
47 โคกเพชรสระมโนรา 1 1 2 4 4 3 1 2 8
48 ดอนท้าววิทยา 1 1 1 3 8 5 2 3 15
49 เคหะประชาสามัคคี 1 1 1 3 6 1 1 3 8
50 บ้านมะรุม 1 1 1 3 4 1 1 2 6
51 บ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรร) 1 1 1 3 3 0 0 0 3
52 บ้านเหล่าพิทยาคม 1 1 1 3 2 3 2 2 7
53 สามัคคีรถไฟ 1 1 0 2 4 1 3 0 8
54 บ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา) 1 1 0 2 4 1 0 0 5
55 บ้านขามชั่งโค 1 1 0 2 3 1 2 0 6
56 บ้านคล้าโนนคราม 1 1 0 2 3 1 0 2 4
57 บ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา) 1 1 0 2 2 3 1 0 6
58 บ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา) 1 0 2 3 3 2 1 0 6
59 บ้านบึงตะโก 1 0 1 2 8 4 1 2 13
60 อนุบาลตลาดแค 1 0 1 2 6 5 0 2 11
61 บ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์) 1 0 1 2 4 3 1 1 8
62 บ้านลำเชิงไกร 1 0 1 2 3 0 0 0 3
63 เทศบาล ๕ (วัดป่าจิตตสามัคคี) 1 0 1 2 3 0 0 0 3
64 บ้านลองตอง 1 0 1 2 2 1 0 0 3
65 ยองแยง 1 0 1 2 1 1 2 0 4
66 บ้านหนองนา 1 0 0 1 2 2 0 0 4
67 บ้านหนองพลวง 1 0 0 1 2 1 1 3 4
68 บ้านหนองปรู 1 0 0 1 2 0 1 0 3
69 บ้านไพ 1 0 0 1 2 0 1 0 3
70 บึงพญาปราบ 1 0 0 1 1 2 1 0 4
71 วัดทุ่งสว่าง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
72 บ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) 0 4 2 6 8 0 1 0 9
73 เทศบาล ๒ (วัดสมอราย) 0 3 2 5 7 1 1 1 9
74 บ้านทับช้าง 0 3 0 3 4 8 3 2 15
75 ด่านทองหลาง 0 2 1 3 6 3 1 1 10
76 มารีรักษ์ 0 2 0 2 4 0 3 3 7
77 บ้านโป่งแมลงวัน(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) 0 2 0 2 2 1 3 0 6
78 บ้านหนองยารักษ์-ลำโพง 0 1 3 4 13 8 6 3 27
79 สุขานารี 2 (หนองขอน) 0 1 2 3 7 2 0 0 9
80 ไตรมิตรวิทยา 0 1 2 3 3 4 0 2 7
81 บ้านบึงสาร 0 1 1 2 4 3 3 3 10
82 บ้านมาบมะค่า 0 1 1 2 3 4 1 1 8
83 บ้านคนชุม 0 1 1 2 3 0 0 0 3
84 บ้านจันอัด 0 1 1 2 1 3 0 1 4
85 บ้านพะไล 0 1 0 1 7 1 1 4 9
86 วัดบ้านหนองบัวศาลา 0 1 0 1 5 2 3 2 10
87 บ้านดอนขวาง 0 1 0 1 5 0 0 0 5
88 เปลาะปลอเมืองที 0 1 0 1 4 3 1 1 8
89 อ่างหนองแหนประชาสามัคคี 0 1 0 1 3 2 1 2 6
90 เสนานุเคราะห์ 0 1 0 1 3 2 0 1 5
91 โยธินนุกูล (ทต.หนองไผ่ล้อม) 0 1 0 1 2 1 3 0 6
92 เทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร) 0 1 0 1 1 2 0 2 3
93 บ้านธารปราสาท 0 1 0 1 1 1 2 1 4
94 บ้านโกรกเดือนห้า 0 1 0 1 1 1 1 0 3
95 บ้านดอนม่วง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
96 บ้านมะค่า 0 1 0 1 1 1 0 0 2
97 บ้านยางน้อยหัวสิบ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
98 บ้านหนองไผ่ล้อมฯ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
99 บ้านหนองพลอง 0 1 0 1 0 5 0 1 5
100 บ้านหนองตะไก้ 0 1 0 1 0 0 0 2 0
101 บ้านหญ้าคา ว.ท.อ. 0 0 2 2 2 3 1 1 6
102 บ้านกรูดหนองออก 0 0 2 2 2 1 0 1 3
103 บ้านหนองพลวงใหญ่ 0 0 2 2 1 4 2 2 7
104 บ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 579) 0 0 1 1 4 5 1 1 10
105 บึงสาลี 0 0 1 1 3 2 1 3 6
106 เมธาพัฒน์ 0 0 1 1 3 1 1 0 5
107 บ้านหนองโจด 0 0 1 1 1 1 0 0 2
108 บ้านโนนมันเทศ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
109 บ้านดอนผวา 0 0 1 1 1 0 0 1 1
110 บ้านสมมิตรภาพที่93 0 0 1 1 1 0 0 0 1
111 อนุบาล ก.ไก่ 0 0 1 1 0 4 1 0 5
112 บ้านด่านเกวียน 0 0 1 1 0 3 0 0 3
113 บ้านต่างตา 0 0 0 0 5 0 1 0 6
114 บ้านโตนด 0 0 0 0 3 1 2 0 6
115 เทศบาลตำบลหัวทะเล (ทต.หัวทะเล) 0 0 0 0 2 1 1 1 4
116 ชุมชนบ้านเพชร 0 0 0 0 2 1 0 0 3
117 บ้านหนองระเวียง 0 0 0 0 2 0 0 1 2
118 สุรนารายณ์วิทยา 0 0 0 0 2 0 0 1 2
119 บ้านระกาย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
120 บ้านวังม่วง 0 0 0 0 1 7 0 0 8
121 บ้านคอหงษ์ 0 0 0 0 1 3 0 3 4
122 บ้านคอนน้อย 0 0 0 0 1 3 0 0 4
123 บ้านกล้วยจอหอ 0 0 0 0 1 2 1 2 4
124 สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 0 0 0 0 1 2 1 1 4
125 วัดสว่างอารมณ์ 0 0 0 0 1 1 0 3 2
126 บ้านบึงทับช้าง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
127 บ้านพุดซา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
128 บ้านขนายดี 0 0 0 0 1 0 1 1 2
129 บ้านเมืองที 0 0 0 0 1 0 0 0 1
130 บ้านเดิ่นหัวบึงวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
131 บ้านเปราะหอมพัฒนา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
132 บ้านศรีสุข 0 0 0 0 0 4 2 5 6
133 บ้านหมื่นไวย 0 0 0 0 0 3 1 0 4
134 วัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7 0 0 0 0 0 3 0 0 3
135 บ้านกระเพรา 0 0 0 0 0 2 2 0 4
136 บ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ประสิทธิ์) 0 0 0 0 0 2 1 1 3
137 บ้านกระโดน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
138 บ้านหนองจำปา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
139 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3 0 0 0 0 0 1 0 2 1
140 สารสาสน์วิเทศโคราช 0 0 0 0 0 1 0 2 1
141 บ้านด่านติง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
142 บ้านละลมโพธิ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
143 บ้านหนองอ้อ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
144 ชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ฯ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
145 บ้านทุ่งกระโดน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
146 บ้านฝ้ายนาตมส้มป่อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
147 บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
148 บ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี) 0 0 0 0 0 0 2 0 2
149 ปิยศึกษา(มัธยมวัดดอนขวาง) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 เทศบาล ๔ (เพาะชำ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 อัสสัมชัญนครราชสีมา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 ชุมชนบ้านศีรษะละเลิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 บ้านพะเนา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 232 187 164 583 844 384 186 201 1,414