สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สุขานารี 54 3 4 3 61
2 อนุบาลนครราชสีมา 46 7 1 2 54
3 วัดสระแก้ว 39 9 8 4 56
4 เมืองนครราชสีมา 32 8 3 1 43
5 บ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 24 7 8 3 39
6 ตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) 21 14 7 11 42
7 บ้านพลจลก 20 10 3 4 33
8 บ้านจอหอ 18 9 2 2 29
9 บ้านสะพาน 15 7 4 4 26
10 โพธารามพิทยาคม 15 3 2 4 20
11 บ้านกระถินหนองเครือชุด 14 6 4 2 24
12 บ้านหนองยารักษ์-ลำโพง 13 8 6 3 27
13 บ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 13 6 3 6 22
14 บ้านหนองสมอประชาพัฒนา 12 6 0 4 18
15 บ้านหนองไข่น้ำ 12 3 5 3 20
16 อ่างห้วยยาง 11 2 1 2 14
17 ประชาสามัคคี 10 9 5 6 24
18 บ้านหลุมข้าว 9 6 1 5 16
19 สวนหม่อน 9 5 3 0 17
20 เทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 9 2 1 4 12
21 บ้านหลักร้อย 8 7 1 2 16
22 ดอนท้าววิทยา 8 5 2 3 15
23 บ้านบึงตะโก 8 4 1 2 13
24 กันเกราพิทยาคม 8 2 1 0 11
25 บ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) 8 0 1 0 9
26 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก 7 4 2 4 13
27 บ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์) 7 3 1 1 11
28 ตำบลบ้านโพธิ์ 7 2 3 1 12
29 สุขานารี 2 (หนองขอน) 7 2 0 0 9
30 บ้านพะไล 7 1 1 4 9
31 เทศบาล ๒ (วัดสมอราย) 7 1 1 1 9
32 บ้านหนองม้า 7 0 1 2 8
33 บ้านดอนกระทิง-ศรีษะช้าง 7 0 1 0 8
34 รวมมิตรวิทยา 6 9 1 3 16
35 บ้านบิง 6 5 1 3 12
36 บ้านหนองตาคง 6 3 4 5 13
37 ด่านทองหลาง 6 3 1 1 10
38 บ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) 6 2 1 1 9
39 บ้านหนองเป็ดน้ำ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 6 2 1 0 9
40 ไตรคามสามัคคี 5 7 1 0 13
41 อนุบาลตลาดแค 5 5 0 2 10
42 อุบลรัตน์นครราชสีมา 5 4 3 3 12
43 ชลประทานสงเคราะห์ 5 4 2 2 11
44 วัดบ้านหนองบัวศาลา 5 2 2 2 9
45 บ้านหัวทะเล 5 2 1 1 8
46 เคหะประชาสามัคคี 5 1 1 3 7
47 มารีย์วิทยา 5 1 1 0 7
48 บ้านดอนหวาย 5 1 0 0 6
49 บ้านต่างตา 5 0 1 0 6
50 บ้านดอนขวาง 5 0 0 0 5
51 บ้านทับช้าง 4 8 3 2 15
52 บ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 579) 4 5 1 1 10
53 บ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) 4 3 3 4 10
54 บ้านบึงสาร 4 3 3 3 10
55 บ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์) 4 3 1 1 8
56 เปลาะปลอเมืองที 4 3 1 1 8
57 บ้านดอนชมพู 4 2 1 4 7
58 บ้านมะรุม 4 1 1 2 6
59 บ้านหนองแจง 4 1 0 0 5
60 มารีรักษ์ 4 0 3 3 7
61 บ้านมาบมะค่า 3 4 1 1 8
62 วัดบ้านด่านคนคบ 3 3 2 0 8
63 โคกเพชรสระมโนรา 3 3 1 2 7
64 บ้านเกรียมโนนสำโรง 3 3 0 0 6
65 สมบูรณ์วิทยานุกูล 3 2 2 1 7
66 บึงสาลี 3 2 1 3 6
67 บ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา) 3 2 1 0 6
68 สามัคคีรถไฟ 3 1 3 0 7
69 บ้านขามชั่งโค 3 1 2 0 6
70 บ้านโตนด 3 1 2 0 6
71 อ่างหนองแหนประชาสามัคคี 3 1 1 2 5
72 บ้านเสลาถั่วแปบ 3 1 1 0 5
73 เมธาพัฒน์ 3 1 1 0 5
74 บ้านคล้าโนนคราม 3 1 0 2 4
75 บ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา) 3 1 0 0 4
76 บ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรร) 3 0 0 0 3
77 บ้านลำเชิงไกร 3 0 0 0 3
78 เทศบาล ๕ (วัดป่าจิตตสามัคคี) 3 0 0 0 3
79 บ้านคนชุม 3 0 0 0 3
80 ไตรมิตรวิทยา 2 4 0 2 6
81 บ้านหนองนา 2 2 0 0 4
82 บ้านโคกสูง 2 2 0 0 4
83 เสนานุเคราะห์ 2 2 0 0 4
84 บ้านโป่งแมลงวัน(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) 2 1 3 0 6
85 โยธินนุกูล (ทต.หนองไผ่ล้อม) 2 1 3 0 6
86 บ้านหนองพลวง 2 1 1 3 4
87 เทศบาลตำบลหัวทะเล (ทต.หัวทะเล) 2 1 1 1 4
88 บ้านกรูดหนองออก 2 1 0 1 3
89 บ้านลองตอง 2 1 0 0 3
90 ชุมชนบ้านเพชร 2 1 0 0 3
91 บ้านหนองปรู 2 0 1 0 3
92 บ้านไพ 2 0 1 0 3
93 บ้านหนองระเวียง 2 0 0 1 2
94 สุรนารายณ์วิทยา 2 0 0 1 2
95 บ้านระกาย 2 0 0 0 2
96 บ้านวังม่วง 1 7 0 0 8
97 บ้านหนองพลวงใหญ่ 1 4 2 2 7
98 บ้านหญ้าคา ว.ท.อ. 1 3 1 1 5
99 บ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา) 1 3 1 0 5
100 บ้านคอหงษ์ 1 3 0 3 4
101 บ้านจันอัด 1 3 0 1 4
102 บ้านคอนน้อย 1 3 0 0 4
103 บ้านเหล่าพิทยาคม 1 2 2 2 5
104 บ้านกล้วยจอหอ 1 2 1 2 4
105 สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 2 1 1 4
106 เทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร) 1 2 0 2 3
107 บ้านธารปราสาท 1 1 2 1 4
108 ยองแยง 1 1 2 0 4
109 บ้านโกรกเดือนห้า 1 1 1 0 3
110 วัดสว่างอารมณ์ 1 1 0 3 2
111 บ้านบึงทับช้าง 1 1 0 1 2
112 บ้านดอนม่วง 1 1 0 0 2
113 บ้านภูเขาลาด 1 1 0 0 2
114 บ้านมะค่า 1 1 0 0 2
115 บ้านยางน้อยหัวสิบ 1 1 0 0 2
116 บ้านหนองโจด 1 1 0 0 2
117 บ้านพุดซา 1 1 0 0 2
118 บ้านขนายดี 1 0 1 1 2
119 บ้านดอนผวา 1 0 0 1 1
120 วัดทุ่งสว่าง 1 0 0 0 1
121 บ้านหนองไผ่ล้อมฯ 1 0 0 0 1
122 บ้านสมมิตรภาพที่93 1 0 0 0 1
123 บ้านเมืองที 1 0 0 0 1
124 บ้านเดิ่นหัวบึงวิทยา 1 0 0 0 1
125 บ้านเปราะหอมพัฒนา 1 0 0 0 1
126 บ้านหนองพลอง 0 5 0 1 5
127 บ้านศรีสุข 0 4 2 5 6
128 อนุบาล ก.ไก่ 0 4 1 0 5
129 บ้านหมื่นไวย 0 3 1 0 4
130 บ้านด่านเกวียน 0 3 0 0 3
131 วัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7 0 3 0 0 3
132 บ้านกระเพรา 0 2 2 0 4
133 บ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ประสิทธิ์) 0 2 1 1 3
134 บ้านกระโดน 0 2 0 0 2
135 บึงพญาปราบ 0 1 1 0 2
136 บ้านหนองจำปา 0 1 1 0 2
137 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3 0 1 0 2 1
138 สารสาสน์วิเทศโคราช 0 1 0 2 1
139 บ้านด่านติง 0 1 0 1 1
140 บ้านละลมโพธิ์ 0 1 0 0 1
141 บ้านหนองอ้อ 0 1 0 0 1
142 ชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ฯ 0 1 0 0 1
143 บ้านทุ่งกระโดน 0 1 0 0 1
144 บ้านฝ้ายนาตมส้มป่อย 0 1 0 0 1
145 บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) 0 1 0 0 1
146 บ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี) 0 0 2 0 2
147 บ้านโนนมันเทศ 0 0 1 0 1
148 บ้านหนองตะไก้ 0 0 0 2 0
149 ปิยศึกษา(มัธยมวัดดอนขวาง) 0 0 0 0 0
150 เทศบาล ๔ (เพาะชำ) 0 0 0 0 0
151 อัสสัมชัญนครราชสีมา 0 0 0 0 0
152 ชุมชนบ้านศีรษะละเลิง 0 0 0 0 0
153 บ้านพะเนา 0 0 0 0 0
รวม 742 369 179 195 1,485