สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สุขานารี 54 3 4 3 61
2 อนุบาลนครราชสีมา 51 7 1 3 59
3 วัดสระแก้ว 44 9 8 4 61
4 เมืองนครราชสีมา 38 9 4 1 51
5 บ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 26 7 8 3 41
6 ตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) 22 14 7 11 43
7 บ้านพลจลก 21 10 3 4 34
8 บ้านจอหอ 18 11 2 2 31
9 ประชาสามัคคี 16 9 5 7 30
10 บ้านสะพาน 15 7 4 4 26
11 บ้านกระถินหนองเครือชุด 15 6 4 2 25
12 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก 15 5 3 4 23
13 โพธารามพิทยาคม 15 3 2 4 20
14 บ้านหลักร้อย 14 8 1 2 23
15 บ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) 14 2 1 2 17
16 บ้านหนองยารักษ์-ลำโพง 13 8 6 3 27
17 บ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 13 6 3 6 22
18 บ้านหนองไข่น้ำ 13 3 5 3 21
19 บ้านหนองสมอประชาพัฒนา 12 6 0 4 18
20 บ้านหนองม้า 12 0 1 3 13
21 สวนหม่อน 11 7 3 0 21
22 อ่างห้วยยาง 11 2 1 2 14
23 ไตรคามสามัคคี 10 8 1 0 19
24 บ้านหลุมข้าว 9 6 1 5 16
25 เทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 9 2 1 4 12
26 กันเกราพิทยาคม 9 2 1 0 12
27 บ้านโคกสูง 9 2 0 0 11
28 ดอนท้าววิทยา 8 5 2 3 15
29 บ้านบึงตะโก 8 4 1 2 13
30 สมบูรณ์วิทยานุกูล 8 3 5 1 16
31 บ้านหนองตาคง 8 3 4 5 15
32 บ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) 8 0 1 0 9
33 บ้านบิง 7 5 1 3 13
34 บ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์) 7 3 1 1 11
35 ตำบลบ้านโพธิ์ 7 2 3 1 12
36 บ้านดอนหวาย 7 2 0 0 9
37 สุขานารี 2 (หนองขอน) 7 2 0 0 9
38 บ้านพะไล 7 1 1 4 9
39 เทศบาล ๒ (วัดสมอราย) 7 1 1 1 9
40 บ้านภูเขาลาด 7 1 0 1 8
41 บ้านดอนกระทิง-ศรีษะช้าง 7 0 1 0 8
42 รวมมิตรวิทยา 6 9 1 3 16
43 อนุบาลตลาดแค 6 5 0 2 11
44 บ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) 6 3 3 4 12
45 บ้านหัวทะเล 6 3 1 1 10
46 ด่านทองหลาง 6 3 1 1 10
47 บ้านหนองเป็ดน้ำ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 6 2 1 0 9
48 เคหะประชาสามัคคี 6 1 1 3 8
49 ชลประทานสงเคราะห์ 5 5 3 2 13
50 อุบลรัตน์นครราชสีมา 5 4 3 3 12
51 วัดบ้านหนองบัวศาลา 5 2 3 2 10
52 มารีย์วิทยา 5 1 1 0 7
53 บ้านต่างตา 5 0 1 0 6
54 บ้านดอนขวาง 5 0 0 0 5
55 บ้านทับช้าง 4 8 3 2 15
56 บ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 579) 4 5 1 1 10
57 บ้านบึงสาร 4 3 3 3 10
58 โคกเพชรสระมโนรา 4 3 1 2 8
59 บ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์) 4 3 1 1 8
60 เปลาะปลอเมืองที 4 3 1 1 8
61 บ้านดอนชมพู 4 2 1 4 7
62 สามัคคีรถไฟ 4 1 3 0 8
63 บ้านมะรุม 4 1 1 2 6
64 บ้านเสลาถั่วแปบ 4 1 1 0 6
65 บ้านหนองแจง 4 1 0 0 5
66 บ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา) 4 1 0 0 5
67 มารีรักษ์ 4 0 3 3 7
68 บ้านมาบมะค่า 3 4 1 1 8
69 ไตรมิตรวิทยา 3 4 0 2 7
70 วัดบ้านด่านคนคบ 3 3 2 0 8
71 บ้านเกรียมโนนสำโรง 3 3 0 0 6
72 บึงสาลี 3 2 1 3 6
73 อ่างหนองแหนประชาสามัคคี 3 2 1 2 6
74 บ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา) 3 2 1 0 6
75 เสนานุเคราะห์ 3 2 0 1 5
76 บ้านขามชั่งโค 3 1 2 0 6
77 บ้านโตนด 3 1 2 0 6
78 เมธาพัฒน์ 3 1 1 0 5
79 บ้านคล้าโนนคราม 3 1 0 2 4
80 บ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรร) 3 0 0 0 3
81 บ้านลำเชิงไกร 3 0 0 0 3
82 เทศบาล ๕ (วัดป่าจิตตสามัคคี) 3 0 0 0 3
83 บ้านคนชุม 3 0 0 0 3
84 บ้านเหล่าพิทยาคม 2 3 2 2 7
85 บ้านหญ้าคา ว.ท.อ. 2 3 1 1 6
86 บ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา) 2 3 1 0 6
87 บ้านหนองนา 2 2 0 0 4
88 บ้านโป่งแมลงวัน(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) 2 1 3 0 6
89 โยธินนุกูล (ทต.หนองไผ่ล้อม) 2 1 3 0 6
90 บ้านหนองพลวง 2 1 1 3 4
91 เทศบาลตำบลหัวทะเล (ทต.หัวทะเล) 2 1 1 1 4
92 บ้านกรูดหนองออก 2 1 0 1 3
93 บ้านลองตอง 2 1 0 0 3
94 ชุมชนบ้านเพชร 2 1 0 0 3
95 บ้านหนองปรู 2 0 1 0 3
96 บ้านไพ 2 0 1 0 3
97 บ้านหนองระเวียง 2 0 0 1 2
98 สุรนารายณ์วิทยา 2 0 0 1 2
99 บ้านระกาย 2 0 0 0 2
100 บ้านวังม่วง 1 7 0 0 8
101 บ้านหนองพลวงใหญ่ 1 4 2 2 7
102 บ้านคอหงษ์ 1 3 0 3 4
103 บ้านจันอัด 1 3 0 1 4
104 บ้านคอนน้อย 1 3 0 0 4
105 บ้านกล้วยจอหอ 1 2 1 2 4
106 สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 2 1 1 4
107 บึงพญาปราบ 1 2 1 0 4
108 เทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร) 1 2 0 2 3
109 บ้านธารปราสาท 1 1 2 1 4
110 ยองแยง 1 1 2 0 4
111 บ้านโกรกเดือนห้า 1 1 1 0 3
112 วัดสว่างอารมณ์ 1 1 0 3 2
113 บ้านบึงทับช้าง 1 1 0 1 2
114 บ้านดอนม่วง 1 1 0 0 2
115 บ้านมะค่า 1 1 0 0 2
116 บ้านยางน้อยหัวสิบ 1 1 0 0 2
117 บ้านหนองโจด 1 1 0 0 2
118 บ้านพุดซา 1 1 0 0 2
119 บ้านขนายดี 1 0 1 1 2
120 บ้านโนนมันเทศ 1 0 1 0 2
121 บ้านดอนผวา 1 0 0 1 1
122 วัดทุ่งสว่าง 1 0 0 0 1
123 บ้านหนองไผ่ล้อมฯ 1 0 0 0 1
124 บ้านสมมิตรภาพที่93 1 0 0 0 1
125 บ้านเมืองที 1 0 0 0 1
126 บ้านเดิ่นหัวบึงวิทยา 1 0 0 0 1
127 บ้านเปราะหอมพัฒนา 1 0 0 0 1
128 บ้านหนองพลอง 0 5 0 1 5
129 บ้านศรีสุข 0 4 2 5 6
130 อนุบาล ก.ไก่ 0 4 1 0 5
131 บ้านหมื่นไวย 0 3 1 0 4
132 บ้านด่านเกวียน 0 3 0 0 3
133 วัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7 0 3 0 0 3
134 บ้านกระเพรา 0 2 2 0 4
135 บ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ประสิทธิ์) 0 2 1 1 3
136 บ้านกระโดน 0 2 0 0 2
137 บ้านหนองจำปา 0 1 1 0 2
138 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3 0 1 0 2 1
139 สารสาสน์วิเทศโคราช 0 1 0 2 1
140 บ้านด่านติง 0 1 0 1 1
141 บ้านละลมโพธิ์ 0 1 0 0 1
142 บ้านหนองอ้อ 0 1 0 0 1
143 ชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ฯ 0 1 0 0 1
144 บ้านทุ่งกระโดน 0 1 0 0 1
145 บ้านฝ้ายนาตมส้มป่อย 0 1 0 0 1
146 บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) 0 1 0 0 1
147 บ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี) 0 0 2 0 2
148 บ้านหนองตะไก้ 0 0 0 2 0
149 ปิยศึกษา(มัธยมวัดดอนขวาง) 0 0 0 0 0
150 เทศบาล ๔ (เพาะชำ) 0 0 0 0 0
151 อัสสัมชัญนครราชสีมา 0 0 0 0 0
152 ชุมชนบ้านศีรษะละเลิง 0 0 0 0 0
153 บ้านพะเนา 0 0 0 0 0
รวม 844 384 186 201 1,414