สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียน 0 0 0
2 002 โรงเรียน 0 0 0
3 003 โรงเรียนกันเกราพิทยาคม 12 18 14
4 004 โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3 3 3 3
5 009 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 15 23 17
6 010 โรงเรียนชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ฯ 1 1 1
7 012 โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง 2 8 4
8 011 โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร 4 5 5
9 013 โรงเรียนดอนท้าววิทยา 19 34 21
10 014 โรงเรียนด่านทองหลาง 12 18 15
11 016 โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ 13 35 22
12 015 โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) 58 102 87
13 019 โรงเรียนทหารอากาศบำรุง 0 0 0
14 137 โรงเรียนบึงพญาปราบ 4 6 6
15 138 โรงเรียนบึงสาลี 9 14 12
16 032 โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด 27 47 37
17 033 โรงเรียนบ้านกระเพรา 4 5 4
18 031 โรงเรียนบ้านกระโดน 2 4 3
19 034 โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก 4 8 7
20 035 โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ 6 8 8
21 038 โรงเรียนบ้านขนายดี 3 3 3
22 039 โรงเรียนบ้านขามชั่งโค 6 11 10
23 040 โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 0 0 0
24 041 โรงเรียนบ้านคนชุม 3 5 5
25 042 โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม 6 11 10
26 043 โรงเรียนบ้านคอนน้อย 4 7 7
27 044 โรงเรียนบ้านคอหงษ์ 7 8 7
28 047 โรงเรียนบ้านจอหอ 35 54 45
29 048 โรงเรียนบ้านจันอัด 5 19 8
30 050 โรงเรียนบ้านซาด 0 0 0
31 051 โรงเรียนบ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 579) 11 20 19
32 052 โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศรีษะช้าง 8 23 12
33 053 โรงเรียนบ้านดอนขวาง 5 5 5
34 054 โรงเรียนบ้านดอนชมพู 11 18 15
35 055 โรงเรียนบ้านดอนผวา 2 4 2
36 056 โรงเรียนบ้านดอนม่วง 2 4 3
37 057 โรงเรียนบ้านดอนหวาย 9 17 15
38 059 โรงเรียนบ้านด่านติง 2 5 3
39 058 โรงเรียนบ้านด่านเกวียน 3 13 4
40 061 โรงเรียนบ้านต่างตา 7 39 15
41 063 โรงเรียนบ้านถนนถั่ว 0 0 0
42 064 โรงเรียนบ้านทับช้าง 18 25 19
43 065 โรงเรียนบ้านทุ่งกระโดน 1 1 1
44 066 โรงเรียนบ้านธารปราสาท 5 17 6
45 069 โรงเรียนบ้านบิง 16 28 22
46 070 โรงเรียนบ้านบึงตะโก 15 28 23
47 071 โรงเรียนบ้านบึงทับช้าง 3 10 6
48 072 โรงเรียนบ้านบึงสาร 14 28 16
49 073 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 44 64 59
50 074 โรงเรียนบ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ประสิทธิ์) 4 10 7
51 077 โรงเรียนบ้านฝ้ายนาตมส้มป่อย 1 2 1
52 078 โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์) 14 42 24
53 079 โรงเรียนบ้านพลจลก 40 91 67
54 080 โรงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา) 5 10 8
55 081 โรงเรียนบ้านพะเนา 1 3 2
56 082 โรงเรียนบ้านพะไล 18 35 28
57 083 โรงเรียนบ้านพุดซา 2 6 3
58 087 โรงเรียนบ้านภูเขาลาด 9 12 11
59 088 โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) 12 19 15
60 090 โรงเรียนบ้านมะค่า 2 9 5
61 089 โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) 19 37 31
62 091 โรงเรียนบ้านมะรุม 8 17 10
63 092 โรงเรียนบ้านมาบมะค่า 9 20 14
64 094 โรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ 2 5 4
65 095 โรงเรียนบ้านระกาย 3 6 6
66 096 โรงเรียนบ้านลองตอง 3 9 4
67 097 โรงเรียนบ้านละลมโพธิ์ 3 3 3
68 098 โรงเรียนบ้านลำเชิงไกร 3 7 6
69 099 โรงเรียนบ้านวังม่วง 8 20 14
70 100 โรงเรียนบ้านศรีสุข 11 14 13
71 101 โรงเรียนบ้านสมมิตรภาพที่93 1 1 1
72 102 โรงเรียนบ้านสะพาน 30 52 44
73 103 โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์) 9 19 12
74 104 โรงเรียนบ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) 17 30 27
75 106 โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ. 7 19 10
76 107 โรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือ 0 0 0
77 108 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 0 0 0
78 110 โรงเรียนบ้านหนองจำปา 2 8 4
79 114 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 28 51 37
80 113 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 2 2 2
81 115 โรงเรียนบ้านหนองตาคง 21 57 37
82 116 โรงเรียนบ้านหนองนา 4 14 8
83 117 โรงเรียนบ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรร) 3 8 4
84 118 โรงเรียนบ้านหนองปรู 3 7 5
85 122 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 7 12 7
86 121 โรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่ 9 14 9
87 123 โรงเรียนบ้านหนองพลอง 6 20 11
88 124 โรงเรียนบ้านหนองม้า 17 36 26
89 125 โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง 36 77 58
90 126 โรงเรียนบ้านหนองระเวียง 3 3 3
91 127 โรงเรียนบ้านหนองรังกา 0 0 0
92 128 โรงเรียนบ้านหนองสมอประชาพัฒนา 23 49 33
93 129 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 28 51 33
94 130 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 2 2 2
95 119 โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 9 15 11
96 111 โรงเรียนบ้านหนองแจง 5 13 9
97 112 โรงเรียนบ้านหนองโจด 2 6 4
98 109 โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ 26 37 37
99 120 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมฯ 1 3 2
100 131 โรงเรียนบ้านหมื่นไวย 4 4 4
101 132 โรงเรียนบ้านหลักร้อย 26 64 44
102 133 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 21 38 26
103 134 โรงเรียนบ้านหัวทะเล 11 27 18
104 036 โรงเรียนบ้านเกรียมโนนสำโรง 8 13 11
105 060 โรงเรียนบ้านเดิ่นหัวบึงวิทยา 1 1 1
106 075 โรงเรียนบ้านเปราะหอมพัฒนา 1 1 1
107 084 โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) 1 2 2
108 093 โรงเรียนบ้านเมืองที 2 2 2
109 105 โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบ 6 19 12
110 135 โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม 9 43 11
111 037 โรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า 3 6 4
112 046 โรงเรียนบ้านโคกสูง 12 17 16
113 045 โรงเรียนบ้านโคกไผ่-ขนาย 0 0 0
114 062 โรงเรียนบ้านโตนด 9 15 13
115 067 โรงเรียนบ้านโนนมะกอก 0 0 0
116 068 โรงเรียนบ้านโนนมันเทศ 2 2 2
117 076 โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) 9 20 14
118 136 โรงเรียนบ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา) 6 8 6
119 049 โรงเรียนบ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา) 7 12 10
120 086 โรงเรียนบ้านไพ 3 14 8
121 085 โรงเรียนบ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี) 2 3 2
122 139 โรงเรียนประชาสามัคคี 41 86 67
123 146 โรงเรียนยองแยง 4 6 6
124 150 โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง 1 3 2
125 151 โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ 8 12 10
126 152 โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา 12 25 17
127 153 โรงเรียนวัดสระแก้ว 66 143 99
128 154 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 9 20 13
129 149 โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7 4 8 4
130 157 โรงเรียนสวนหม่อน 23 63 36
131 159 โรงเรียนสามัคคีรถไฟ 8 14 12
132 163 โรงเรียนสุขานารี 64 107 88
133 164 โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) 9 18 14
134 167 โรงเรียนอนุบาลตลาดแค 13 22 14
135 168 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 63 136 97
136 175 โรงเรียนอ่างหนองแหนประชาสามัคคี 8 13 11
137 176 โรงเรียนอ่างห้วยยาง 16 41 28
138 006 โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี 13 17 15
139 140 โรงเรียนเปลาะปลอเมืองที 9 12 12
140 145 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 52 139 86
141 165 โรงเรียนเสนานุเคราะห์ 6 13 11
142 007 โรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา 12 16 12
143 141 โรงเรียนโพธารามพิทยาคม 25 44 37
144 017 โรงเรียนไตรคามสามัคคี 19 40 29
145 018 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 10 18 15
146 030 โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติส 0 0 0
147 178 โรงเรียนปิยศึกษา(มัธยมวัดดอนขวาง) 8 17 13
148 143 โรงเรียนมารีย์วิทยา 8 13 10
149 144 โรงเรียนมารีรักษ์ 10 13 11
150 148 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 19 48 30
151 155 โรงเรียนวัดสุทธจินดา 0 0 0
152 156 โรงเรียนสมบูรณ์วิทยานุกูล 20 55 22
153 160 โรงเรียนสายมิตรจอหอ 8 0 0 0
154 162 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 5 10 8
155 161 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศโคราช 3 3 3
156 179 โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา 3 5 5
157 166 โรงเรียนอนุบาล ก.ไก่ 7 11 11
158 169 โรงเรียนอนุบาลบวรนครราชสีมา 0 0 0
159 170 โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู 0 0 0
160 171 โรงเรียนอนุบาลบ้านผู้การ 0 0 0
161 172 โรงเรียนอนุบาลบ้านภาษา 0 0 0
162 173 โรงเรียนอนุบาลวัดสะแก 0 0 0
163 174 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 4 18 9
164 177 โรงเรียนอุบลรัตน์นครราชสีมา 16 38 25
165 005 โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา 0 0 0
166 180 โรงเรียนเมธาพัฒน์ 5 11 7
167 008 โรงเรียนโคราชวิทยา 0 0 0
168 142 โรงเรียนโพธิ์พรรณวิทยา 0 0 0
169 158 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 0 0 0
170 020 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร) 6 18 6
171 021 โรงเรียนเทศบาล ๑ (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) (ทต.โนนสูง) 0 0 0
172 022 โรงเรียนเทศบาล ๒ (รัฐราษฎร์บำรุง) (ทต.โนนสูง) 0 0 0
173 023 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) 11 30 14
174 024 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 18 23 19
175 025 โรงเรียนเทศบาล ๓ (รัฐราษฎร์พัฒนา) (ทต.โนนสูง) 0 0 0
176 026 โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 6 9 6
177 027 โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดป่าจิตตสามัคคี) 3 5 4
178 028 โรงเรียนเทศบาลตลาดเเค (ทต.ตลาดแค) 0 0 0
179 029 โรงเรียนเทศบาลตำบลหัวทะเล (ทต.หัวทะเล) 5 9 5
180 147 โรงเรียนโยธินนุกูล (ทต.หนองไผ่ล้อม) 9 17 15
รวม 1722 3469 2483
5952

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]