แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นครราชสีมา เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสุขานารี 64 54 84.38% 3 4.69% 4 6.25% 3 4.69% 64
2 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 63 51 82.26% 7 11.29% 1 1.61% 3 4.84% 62
3 โรงเรียนวัดสระแก้ว 66 44 67.69% 9 13.85% 8 12.31% 4 6.15% 65
4 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 52 38 73.08% 9 17.31% 4 7.69% 1 1.92% 52
5 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 44 26 59.09% 7 15.91% 8 18.18% 3 6.82% 44
6 โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) 58 22 40.74% 14 25.93% 7 12.96% 11 20.37% 54
7 โรงเรียนบ้านพลจลก 40 21 55.26% 10 26.32% 3 7.89% 4 10.53% 38
8 โรงเรียนบ้านจอหอ 35 18 54.55% 11 33.33% 2 6.06% 2 6.06% 33
9 โรงเรียนประชาสามัคคี 41 16 43.24% 9 24.32% 5 13.51% 7 18.92% 37
10 โรงเรียนบ้านสะพาน 30 15 50% 7 23.33% 4 13.33% 4 13.33% 30
11 โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด 27 15 55.56% 6 22.22% 4 14.81% 2 7.41% 27
12 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 28 15 55.56% 5 18.52% 3 11.11% 4 14.81% 27
13 โรงเรียนโพธารามพิทยาคม 25 15 62.5% 3 12.5% 2 8.33% 4 16.67% 24
14 โรงเรียนบ้านหลักร้อย 26 14 56% 8 32% 1 4% 2 8% 25
15 โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) 19 14 73.68% 2 10.53% 1 5.26% 2 10.53% 19
16 โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง 36 13 43.33% 8 26.67% 6 20% 3 10% 30
17 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 28 13 46.43% 6 21.43% 3 10.71% 6 21.43% 28
18 โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ 26 13 54.17% 3 12.5% 5 20.83% 3 12.5% 24
19 โรงเรียนบ้านหนองสมอประชาพัฒนา 23 12 54.55% 6 27.27% 0 0% 4 18.18% 22
20 โรงเรียนบ้านหนองม้า 17 12 75% 0 0% 1 6.25% 3 18.75% 16
21 โรงเรียนสวนหม่อน 23 11 52.38% 7 33.33% 3 14.29% 0 0% 21
22 โรงเรียนอ่างห้วยยาง 16 11 68.75% 2 12.5% 1 6.25% 2 12.5% 16
23 โรงเรียนไตรคามสามัคคี 19 10 52.63% 8 42.11% 1 5.26% 0 0% 19
24 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 21 9 42.86% 6 28.57% 1 4.76% 5 23.81% 21
25 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 18 9 56.25% 2 12.5% 1 6.25% 4 25% 16
26 โรงเรียนกันเกราพิทยาคม 12 9 75% 2 16.67% 1 8.33% 0 0% 12
27 โรงเรียนบ้านโคกสูง 12 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
28 โรงเรียนดอนท้าววิทยา 19 8 44.44% 5 27.78% 2 11.11% 3 16.67% 18
29 โรงเรียนบ้านบึงตะโก 15 8 53.33% 4 26.67% 1 6.67% 2 13.33% 15
30 โรงเรียนสมบูรณ์วิทยานุกูล 20 8 47.06% 3 17.65% 5 29.41% 1 5.88% 17
31 โรงเรียนบ้านหนองตาคง 21 8 40% 3 15% 4 20% 5 25% 20
32 โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) 12 8 88.89% 0 0% 1 11.11% 0 0% 9
33 โรงเรียนบ้านบิง 16 7 43.75% 5 31.25% 1 6.25% 3 18.75% 16
34 โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์) 14 7 58.33% 3 25% 1 8.33% 1 8.33% 12
35 โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ 13 7 53.85% 2 15.38% 3 23.08% 1 7.69% 13
36 โรงเรียนบ้านดอนหวาย 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
37 โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
38 โรงเรียนบ้านพะไล 18 7 53.85% 1 7.69% 1 7.69% 4 30.77% 13
39 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) 11 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
40 โรงเรียนบ้านภูเขาลาด 9 7 77.78% 1 11.11% 0 0% 1 11.11% 9
41 โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศรีษะช้าง 8 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
42 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 19 6 31.58% 9 47.37% 1 5.26% 3 15.79% 19
43 โรงเรียนอนุบาลตลาดแค 13 6 46.15% 5 38.46% 0 0% 2 15.38% 13
44 โรงเรียนบ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) 17 6 37.5% 3 18.75% 3 18.75% 4 25% 16
45 โรงเรียนด่านทองหลาง 12 6 54.55% 3 27.27% 1 9.09% 1 9.09% 11
46 โรงเรียนบ้านหัวทะเล 11 6 54.55% 3 27.27% 1 9.09% 1 9.09% 11
47 โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
48 โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี 13 6 54.55% 1 9.09% 1 9.09% 3 27.27% 11
49 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 15 5 33.33% 5 33.33% 3 20% 2 13.33% 15
50 โรงเรียนอุบลรัตน์นครราชสีมา 16 5 33.33% 4 26.67% 3 20% 3 20% 15
51 โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา 12 5 41.67% 2 16.67% 3 25% 2 16.67% 12
52 โรงเรียนมารีย์วิทยา 8 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
53 โรงเรียนบ้านต่างตา 7 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
54 โรงเรียนบ้านดอนขวาง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
55 โรงเรียนบ้านทับช้าง 18 4 23.53% 8 47.06% 3 17.65% 2 11.76% 17
56 โรงเรียนบ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 579) 11 4 36.36% 5 45.45% 1 9.09% 1 9.09% 11
57 โรงเรียนบ้านบึงสาร 14 4 30.77% 3 23.08% 3 23.08% 3 23.08% 13
58 โรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา 12 4 40% 3 30% 1 10% 2 20% 10
59 โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์) 9 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
60 โรงเรียนเปลาะปลอเมืองที 9 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
61 โรงเรียนบ้านดอนชมพู 11 4 36.36% 2 18.18% 1 9.09% 4 36.36% 11
62 โรงเรียนสามัคคีรถไฟ 8 4 50% 1 12.5% 3 37.5% 0 0% 8
63 โรงเรียนบ้านมะรุม 8 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 2 25% 8
64 โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบ 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
65 โรงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา) 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
66 โรงเรียนบ้านหนองแจง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
67 โรงเรียนมารีรักษ์ 10 4 40% 0 0% 3 30% 3 30% 10
68 โรงเรียนบ้านมาบมะค่า 9 3 33.33% 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 9
69 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 10 3 33.33% 4 44.44% 0 0% 2 22.22% 9
70 โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ 8 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
71 โรงเรียนบ้านเกรียมโนนสำโรง 8 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
72 โรงเรียนบึงสาลี 9 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 3 33.33% 9
73 โรงเรียนอ่างหนองแหนประชาสามัคคี 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
74 โรงเรียนบ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา) 7 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
75 โรงเรียนเสนานุเคราะห์ 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
76 โรงเรียนบ้านโตนด 9 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
77 โรงเรียนบ้านขามชั่งโค 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
78 โรงเรียนเมธาพัฒน์ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
79 โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม 6 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
80 โรงเรียนบ้านคนชุม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
81 โรงเรียนบ้านลำเชิงไกร 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
82 โรงเรียนบ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรร) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
83 โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดป่าจิตตสามัคคี) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
84 โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม 9 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 9
85 โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ. 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
86 โรงเรียนบ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา) 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
87 โรงเรียนบ้านหนองนา 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
88 โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) 9 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 0 0% 6
89 โรงเรียนโยธินนุกูล (ทต.หนองไผ่ล้อม) 9 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 0 0% 6
90 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 7 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 3 42.86% 7
91 โรงเรียนเทศบาลตำบลหัวทะเล (ทต.หัวทะเล) 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
92 โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
93 โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
94 โรงเรียนบ้านลองตอง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
95 โรงเรียนบ้านหนองปรู 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
96 โรงเรียนบ้านไพ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
97 โรงเรียนบ้านหนองระเวียง 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
98 โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
99 โรงเรียนบ้านระกาย 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
100 โรงเรียนบ้านวังม่วง 8 1 12.5% 7 87.5% 0 0% 0 0% 8
101 โรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่ 9 1 11.11% 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 9
102 โรงเรียนบ้านคอหงษ์ 7 1 14.29% 3 42.86% 0 0% 3 42.86% 7
103 โรงเรียนบ้านจันอัด 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
104 โรงเรียนบ้านคอนน้อย 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
105 โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ 6 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
106 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
107 โรงเรียนบึงพญาปราบ 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
108 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร) 6 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
109 โรงเรียนบ้านธารปราสาท 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
110 โรงเรียนยองแยง 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
111 โรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
112 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 9 1 20% 1 20% 0 0% 3 60% 5
113 โรงเรียนบ้านบึงทับช้าง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
114 โรงเรียนบ้านดอนม่วง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
115 โรงเรียนบ้านพุดซา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
116 โรงเรียนบ้านมะค่า 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
117 โรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
118 โรงเรียนบ้านหนองโจด 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
119 โรงเรียนบ้านขนายดี 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
120 โรงเรียนบ้านโนนมันเทศ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
121 โรงเรียนบ้านดอนผวา 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
122 โรงเรียนบ้านเมืองที 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
123 โรงเรียนบ้านสมมิตรภาพที่93 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
124 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมฯ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
125 โรงเรียนบ้านเดิ่นหัวบึงวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
126 โรงเรียนบ้านเปราะหอมพัฒนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
127 โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
128 โรงเรียนบ้านหนองพลอง 6 0 0% 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 6
129 โรงเรียนบ้านศรีสุข 11 0 0% 4 36.36% 2 18.18% 5 45.45% 11
130 โรงเรียนอนุบาล ก.ไก่ 7 0 0% 4 80% 1 20% 0 0% 5
131 โรงเรียนบ้านหมื่นไวย 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
132 โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7 4 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
133 โรงเรียนบ้านด่านเกวียน 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
134 โรงเรียนบ้านกระเพรา 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
135 โรงเรียนบ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ประสิทธิ์) 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
136 โรงเรียนบ้านกระโดน 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
137 โรงเรียนบ้านหนองจำปา 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
138 โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
139 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศโคราช 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
140 โรงเรียนบ้านด่านติง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
141 โรงเรียนบ้านละลมโพธิ์ 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
142 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
143 โรงเรียนชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ฯ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
144 โรงเรียนบ้านทุ่งกระโดน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
145 โรงเรียนบ้านฝ้ายนาตมส้มป่อย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
146 โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
147 โรงเรียนบ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี) 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
148 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
149 โรงเรียนปิยศึกษา(มัธยมวัดดอนขวาง) 8 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
150 โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 6 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
151 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 4 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
152 โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
153 โรงเรียนบ้านพะเนา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]