มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
ณ สนามแข่งขันของโรงเรียนในสังกัด และโรงเรียนสุรนารีวิทยา
ระหว่าง วันที่ 8-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

[ ทั้งหมด   8 ต.ค. 2561   9 ต.ค. 2561   10 ต.ค. 2561   11 ต.ค. 2561   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 8 ต.ค. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา อาคาร 50 ปี ชั้น 2 ห้อง ป.5/14 8 ต.ค. 2561 09.00 น เป็นต้นไป
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา อาคาร 50 ปี ชั้น 2 ห้อง ป.5/15 8 ต.ค. 2561 09.00 น เป็นต้นไป
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา อาคาร 50 ปี ชั้น 2 ห้อง ป.6/14 8 ต.ค. 2561 09.00 น เป็นต้นไป
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา อาคารอเนกประสงค์ 8 ต.ค. 2561 09.00 น เป็นต้นไป
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา อาคารอเนกประสงค์ 8 ต.ค. 2561 09.00 น เป็นต้นไป
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา อาคารอเนกประสงค์ 8 ต.ค. 2561 09.00 น เป็นต้นไป
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา อาคารอเนกประสงค์ 8 ต.ค. 2561 09.00 น เป็นต้นไป
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา อาคารบุษกร ชั้น 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการ COM 2 8 ต.ค. 2561 09.00 น เป็นต้นไป
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา อาคารบุษกร ชั้น 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการ COM 3 8 ต.ค. 2561 09.00 น เป็นต้นไป
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา อาคาร 50 ปี ชั้น 2 ห้อง ป.4/15 8 ต.ค. 2561 09.00 น เป็นต้นไป
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา อาคาร 50 ปี ชั้น 2 ห้อง ป.6/15 8 ต.ค. 2561 09.00 น เป็นต้นไป
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา อาคาร 50 ปี ชั้น 2 ห้อง ป.2/15 8 ต.ค. 2561 09.00 น เป็นต้นไป
13 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา อาคาร 50 ปี ชั้น 2 ห้อง ป.1/15 8 ต.ค. 2561 09.00 น เป็นต้นไป
14 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา อาคาร 50 ปี ชั้น 2 ห้อง ห้องสมุด 8 ต.ค. 2561 09.00 น เป็นต้นไป
15 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา อาคาร 50 ปี ชั้น 2 ห้อง ป.1/14 8 ต.ค. 2561 09.00 น เป็นต้นไป
16 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา อาคาร 50 ปี ชั้น 2 ห้อง ป.2/14 8 ต.ค. 2561 09.00 น เป็นต้นไป
17 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา อาคาร 50 ปี ชั้น 2 ห้อง ป.4/14 8 ต.ค. 2561 09.00 น เป็นต้นไป
18 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา อาคาร 50 ปี ชั้น 2 ห้อง ป.3/14 8 ต.ค. 2561 09.00 น เป็นต้นไป
19 822 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา อาคาร 50 ปี ชั้น 2 ห้อง ป.3/15 8 ต.ค. 2561 09.00 น เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดสระแก้ว ห้องประชุม รร.วัดสระแก้ว 8 ต.ค. 2561 09.00-12.00
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสระแก้ว ห้องประชุม รร.วัดสระแก้ว 8 ต.ค. 2561 09.00-12.00
3 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดสระแก้ว ห้องประชุม รร.วัดสระแก้ว 8 ต.ค. 2561 09.00-12.00
4 817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสระแก้ว ห้องประชุม รร.วัดสระแก้ว 8 ต.ค. 2561 09.00-12.00
5 818 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดสระแก้ว ห้องประชุม รร.วัดสระแก้ว 8 ต.ค. 2561 09.00-12.00
6 819 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสระแก้ว ห้องประชุม รร.วัดสระแก้ว 8 ต.ค. 2561 09.00-12.00
7 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดสระแก้ว ห้องเรียนอาคาร 5 ชั้น 2 8 ต.ค. 2561 09.00-12.00
8 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสระแก้ว ห้องเรียนอาคาร 5 ชั้น 2 8 ต.ค. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) อาคาร 5 ห้อง ม.3 8 ต.ค. 2561 09.00-12.00 น.
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) ห้อง อาคาร 5 ห้อง ม.2/2 8 ต.ค. 2561 09.00-12.00 น.
3 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) ห้อง อาคาร 5 ห้อง ม.2/1 8 ต.ค. 2561 09.00-12.00 น.
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) อาคาร 3 ห้อง ป.2/2 8 ต.ค. 2561 09.00-12.00 น.
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) ห้อง อาคาร 3 ห้อง ป.3/1 8 ต.ค. 2561 09.00-12.00 น.
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) อาคาร 3 ห้อง ป.3/2 8 ต.ค. 2561 09.00-12.00 น.
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) ห้อง อาคาร 5 ห้อง ม.1/2 8 ต.ค. 2561 09.00-12.00 น.
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) ห้อง อาคาร 5 ห้อง ม.1/2 8 ต.ค. 2561 09.00-12.00 น.
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) ห้อง อาคาร 4 ห้อง อ.3/2 8 ต.ค. 2561 09.00-12.00 น.
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) ห้อง อาคาร 4 ห้อง อ.3/1 8 ต.ค. 2561 09.00-12.00 น.
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) ห้อง อาคาร 4 ห้อง อ.2/1 8 ต.ค. 2561 09.00-12.00 น.
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) ห้อง อาคาร 5 ห้อง ม.1/1 8 ต.ค. 2561 09.00-12.00 น.
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) ห้อง หอประชุมโดม 8 ต.ค. 2561 09.00-12.00 น.
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) ห้อง หอประชุมโดม 8 ต.ค. 2561 09.00-12.00 น.
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) ห้อง โรงจอดรถหลังอาคาร 4 8 ต.ค. 2561 09.00-12.00 น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา ห้องเรียนดนตรีสากล 8 ต.ค. 2561 08.30 เป็นต้นไป
2 793 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา ห้องเรียนดนตรีสากล 8 ต.ค. 2561 08.30 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนสุขานารี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.6/1 8 ต.ค. 2561 ภาคเช้า
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนสุขานารี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.6/2 8 ต.ค. 2561 ภาคเช้า
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุขานารี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.6/3 8 ต.ค. 2561 ภาคเช้า
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนสุขานารี อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.6/5 8 ต.ค. 2561 ภาคเช้า
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุขานารี อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.6/6 8 ต.ค. 2561 ภาคเช้า
6 802 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนสุขานารี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.6/7 8 ต.ค. 2561 ภาคเช้า
7 803 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนสุขานารี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.6/8 8 ต.ค. 2561 ภาคเช้า
8 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุขานารี เวทีโดมหน้าเสาธง 8 ต.ค. 2561 ภาคเช้า
9 813 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนสุขานารี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.6/4 8 ต.ค. 2561 ภาคเช้า
10 814 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสุขานารี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.6/4 8 ต.ค. 2561 ภาคเช้า
11 815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสุขานารี 8 ต.ค. 2561
12 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนสุขานารี อาคาร 9 ชั้น 1 8 ต.ค. 2561 ภาคเช้า
13 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุขานารี อาคาร 9 ชั้น 1 8 ต.ค. 2561 ภาคเช้า

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]