สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. มุกดาหาร
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 บ้านนาตะแบง 1 14 8 3 25
2 บ้านเหล่า 12 0 3 15
3 มุกดาลัย 11 8 8 27
4 ทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 11 1 1 13
5 บ้านหนองยาง 10 1 5 16
6 บ้านบาก 2 8 5 4 17
7 บ้านชะโนด 2 7 8 1 16
8 บ้านเหล่าหมี 7 5 1 13
9 อนุบาลมุกดาหาร 6 11 5 22
10 บ้านโนนสวาท 6 3 4 13
11 ชุมชนบ้านหนองบัว 6 2 4 12
12 บ้านนาโพธิ์ 5 6 1 12
13 บำรุงพงศ์อุปถัมภ์ 5 1 4 10
14 บ้านป่าเตย 5 0 4 9
15 บ้านเหล่าคราม 4 6 4 14
16 บ้านคำบง 1 4 4 3 11
17 บ้านขามป้อม 4 4 0 8
18 บ้านคำสร้อย 4 1 1 6
19 บ้านคำป่าหลาย 4 0 0 4
20 อนุบาลคำชะอี 3 5 2 10
21 สยามกลการ 4 3 4 5 12
22 บ้านป่งโพน 3 4 1 8
23 ห้วยตาเปอะ 3 2 3 8
24 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา 3 2 2 7
25 บ้านงิ้ว 3 2 0 5
26 ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย 3 2 0 5
27 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 3 1 1 5
28 บ้านสองคอน 3 1 1 5
29 ชุมชนบ้านบางทรายน้อย 3 1 1 5
30 บ้านนาทาม 3 0 1 4
31 บ้านนาถ่อน 3 0 1 4
32 บ้านหนองแคนนาจาน 3 0 1 4
33 ไตรมิตรวิทยาคม 3 0 0 3
34 บ้านชะโนด 1 2 6 6 14
35 บ้านกกตูม 2 4 2 8
36 บ้านโคกขามเลียน 2 3 2 7
37 บ้านหนองเอี่ยนดง "ราษฎร์สงเคราะห์" 2 3 1 6
38 ป่าไร่ป่าชาดวิทยา 2 3 1 6
39 บ้านกุดโง้ง 2 2 3 7
40 บ้านสามขัว 2 2 2 6
41 บ้านโคกหนองหล่ม 2 2 1 5
42 บ้านพังคอง 2 2 0 4
43 บ้านโสก 2 2 0 4
44 ร่มเกล้า 2 1 2 5
45 บ้านหนองแวงใหญ่ 2 1 0 3
46 บ้านหนองแวง 2 1 0 3
47 นราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง 2 1 0 3
48 บ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" 2 0 3 5
49 เทศบาล 2 (วัดนิรมิต) 2 0 2 4
50 บ้านแก้งนาง 2 0 1 3
51 บ้านหนองบง 2 0 0 2
52 บ้านนาหลวง 2 2 0 0 2
53 บ้านคำเขือง 2 0 0 2
54 บ้านโพนสว่าง 1 4 1 6
55 นาหว้าประชาสรรค์ 1 3 4 8
56 บ้านพรานอ้น 1 3 1 5
57 บ้านหว้านใหญ่ 1 3 0 4
58 บ้านนาม่วง 1 2 4 7
59 ยศวดีนิคมคำสร้อย 1 2 4 7
60 บ้านฝั่งแดง 1 2 2 5
61 บ้านหนองสระพัง 1 2 1 4
62 บ้านย้อมพัฒนา 1 2 1 4
63 แก้งโนนคำประชาสรรค์ 1 2 0 3
64 นาสะเม็งวิทยา 1 2 0 3
65 บ้านกกไฮโนนน้ำคำ 1 2 0 3
66 บ้านหนองหอยป่าหวาย 1 1 4 6
67 บ้านป่งเปือย 1 1 3 5
68 ชุมชนนาโสก 1 1 1 3
69 ชุมชนเมืองหนองสูง 1 1 0 2
70 บ้านนาอุดม 1 1 0 2
71 บ้านทรายทอง 1 1 0 2
72 บ้านวังไฮ 1 0 1 2
73 วัดหลวงปู่จาม มหาปุญโญ บ้านห้วยทราย “ราษฎร์ประสงค์” 1 0 1 2
74 บ้านหนองเอี่ยน 1 0 1 2
75 บ้านหนองบอน 1 0 1 2
76 บ้านหนองหญ้าไซย์ 1 0 1 2
77 แก้งนาบอนพิทยาสรรค์ 1 0 1 2
78 บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง 1 0 1 2
79 บ้านคำนางโอก 1 0 1 2
80 บ้านนายอ 1 0 1 2
81 บ้านนาขามป้อมวิทยาคม 1 0 1 2
82 บ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501 1 0 0 1
83 บ้านนาเสือหลายหนองยอ 1 0 0 1
84 บ้านนาหนองแคน 1 0 0 1
85 บ้านนามน 1 0 0 1
86 บ้านห้วยทราย 2 1 0 0 1
87 บ้านมะนาว 1 0 0 1
88 บ้านหนองน้ำเต้า 1 0 0 1
89 บ้านห้วยกอก 1 1 0 0 1
90 บ้านคำพี้ 1 0 0 1
91 บ้านน้ำเที่ยง 2 1 0 0 1
92 บ้านนาปุ่ง 1 0 0 1
93 มุกดาหาร มอนเทสซอรี 1 0 0 1
94 บ้านสามขามิตรภาพที่ 3 0 6 4 10
95 ป่งแดงวิทยาคม 0 4 1 5
96 บ้านภูแผงม้า 0 3 2 5
97 ชุมชนโพนทราย 0 3 0 3
98 บ้านสานแว้ 0 2 3 5
99 บ้านหนองเม็ก 0 2 3 5
100 บ้านดง 0 2 1 3
101 บ้านนาสองเหมือง 0 2 1 3
102 ชุมชนบ้านม่วงไข่ 0 2 0 2
103 บ้านหนองบัว 0 2 0 2
104 บ้านเป้าป่าแสด 0 1 1 2
105 บ้านนาคำน้อย 2 0 1 1 2
106 บ้านคำไหล 0 1 1 2
107 บ้านนายาง 0 1 0 1
108 บ้านคำพอก 1 0 1 0 1
109 บ้านโนนสังข์ศรี 0 1 0 1
110 บ้านโพนงาม 0 1 0 1
111 บ้านโนนสะอาด 2 0 1 0 1
112 บ้านหนองผือดอนม่วง 0 1 0 1
113 บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน 0 1 0 1
114 หมู่บ้านป่าไม้ 0 1 0 1
115 บ้านหนองกะปาด 0 1 0 1
116 เมืองพาลุกากรภูมิ 0 1 0 1
117 บ้านดอนม่วย 0 1 0 1
118 บ้านดงยาง 1 0 1 0 1
119 บ้านกุดแข้ใต้ 0 1 0 1
120 บ้านหนองสระพังทอง 0 1 0 1
121 บ้านก้านเหลืองดง 0 1 0 1
122 คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา 0 0 3 3
123 บ้านโพนสวาง 0 0 2 2
124 บ้านดงยางนันทวัน 0 0 2 2
125 บ้านขัวสูง 0 0 2 2
126 บ้านคำฮีเบญจวิทย์ 0 0 1 1
127 คำแฮดประชาสรรค์ 0 0 1 1
128 บ้านนาตะแบง 2 0 0 1 1
129 บ้านดงหลวง 0 0 1 1
130 บ้านเหล่าดง 0 0 1 1
131 บ้านเหล่าป่าเป้ด 0 0 1 1
132 บ้านสงเปือย 0 0 1 1
133 บ้านศูนย์ไหม 0 0 1 1
134 ชุมชนศรีบุญเรือง 0 0 1 1
135 บ้านเปียด 0 0 1 1
136 บ้านนากอก 0 0 1 1
137 บ้านนาดีโคกสวาท 0 0 1 1
138 คณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 0 0 1 1
139 บ้านผึ่งแดด 0 0 1 1
140 บ้านหนองนกเขียน 0 0 1 1
141 บ้านภู 0 0 1 1
142 บ้านโนนศรี 0 0 1 1
143 บ้านเหล่าสร้างถ่อ 0 0 1 1
144 ห้วยยางจอมมณี 0 0 1 1
145 บ้านหลุบปึ้ง 0 0 1 1
146 บ้านแวง 0 0 1 1
147 บ้านซ่ง 0 0 1 1
148 บ้านท่าไค้ 0 0 1 1
149 บ้านวังนอง 0 0 1 1
150 บ้านนาหลัก 0 0 1 1
151 ชุมชนดอนตาล 0 0 0 0
152 บ้านตูมหวาน 0 0 0 0
153 บ้านดงมอน 0 0 0 0
154 บ้านแมด 0 0 0 0
155 บ้านนาป่ง 0 0 0 0
156 บ้านสงเปือยเหนือ 0 0 0 0
157 บ้านโนนยาง 0 0 0 0
158 บ้านโคก 1 0 0 0 0
159 บ้านบะ 0 0 0 0
160 บ้านนาสะโน 0 0 0 0
161 ชุมชนบ้านคำชะอี 0 0 0 0
162 หนองข่าประชาอุทิศ 0 0 0 0
163 บ้านหนองกระยัง 0 0 0 0
164 บ้านนาโด่ 0 0 0 0
165 บ้านแฝก 0 0 0 0
166 บ้านบุ่งอุทัย 0 0 0 0
167 เตรียมทหารรุ่นที่ 13 อนุสรณ์(บ้านด่านยาว) 0 0 0 0
168 บ้านกลาง 0 0 0 0
169 ตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานฯบ้านศรีถาวรพนา 0 0 0 0
170 บ้านป่าพยอม 0 0 0 0
171 บ้านหนองโอใหญ่ 0 0 0 0
172 บ้านห้วยกอก 2 0 0 0 0
173 พระราชทานบ้านหนองหมู 0 0 0 0
174 บ้านแก้ง 2 0 0 0 0
175 บ้านโคก 2 0 0 0 0
176 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0
177 บ้านโนนสว่าง๑ 0 0 0 0
178 บ้านโนนสว่าง 2 0 0 0 0
179 บ้านโคกพัฒนา 0 0 0 0
180 บ้านภูล้อม 0 0 0 0
181 บ้านนาคำน้อย 1 0 0 0 0
182 บ้านโค้งสำราญ 0 0 0 0
183 บ้านบาก๑ 0 0 0 0
184 บ้านขอนแก่น 0 0 0 0
185 บ้านค้อ"บ้านค้อวิทยาคาร" 0 0 0 0
186 บ้านจอมมณีใต้ 0 0 0 0
187 ชุมชนโพธิ์ไทร 0 0 0 0
188 บ้านบุ่ง 0 0 0 0
189 เมืองใหม่ 0 0 0 0
190 บ้านดงเย็น 0 0 0 0
191 บ้านหว้านน้อย 0 0 0 0
192 ชุมชนบางทรายใหญ่ 0 0 0 0
193 นาคำน้อยวิทยา 0 0 0 0
194 บ้านนาโปน้อย 0 0 0 0
195 บ้านนิคมร่มเกล้า 0 0 0 0
196 บ้านหนองคอง 0 0 0 0
197 บ้านกุดแข้ 0 0 0 0
198 บ้านโคกสว่าง 1 0 0 0 0
199 บ้านนาหลวง 1 0 0 0 0
200 บ้านน้ำบ่อดง 0 0 0 0
201 อนุบาลเทศบาลตำบลคำชะอี 0 0 0 0
202 ไทยรัฐวิทยา 11(บ้านแข้) 0 0 0 0
203 บ้านคำบกราษฎร์นุกูล 0 0 0 0
204 บ้านโคกสว่าง 2 0 0 0 0
205 บ้านคำผักหนอกสงเปือย 0 0 0 0
206 บ้านดงมัน 0 0 0 0
207 บ้านนาสองห้อง 0 0 0 0
208 บ้านป่าหวาย 0 0 0 0
209 บ้านหนองหนาว 0 0 0 0
210 บ้านหนองแอก 0 0 0 0
211 บ้านโพนไฮ 0 0 0 0
212 บ้านคำดู่ 0 0 0 0
213 บ้านภูผาหอมพัฒนา 0 0 0 0
214 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0
215 บ้านโนนเกษม 0 0 0 0
216 บ้านเหมืองบ่า 0 0 0 0
217 บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ 0 0 0 0
218 บ้านโคกหินกอง 0 0 0 0
รวม 255 212 189 656

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]