สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. มุกดาหาร
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านนาตะแบง 1 14 8 3 25 31 5 2 4 38
2 บ้านเหล่า 12 0 3 15 18 2 2 3 22
3 มุกดาลัย 11 8 8 27 34 8 6 5 48
4 ทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 11 1 1 13 14 1 0 0 15
5 บ้านหนองยาง 10 1 5 16 21 5 1 0 27
6 บ้านบาก 2 8 5 4 17 23 9 3 1 35
7 บ้านชะโนด 2 7 8 1 16 21 5 2 1 28
8 บ้านเหล่าหมี 7 5 1 13 16 3 2 3 21
9 อนุบาลมุกดาหาร 6 11 5 22 26 5 7 0 38
10 บ้านโนนสวาท 6 3 4 13 20 3 4 2 27
11 ชุมชนบ้านหนองบัว 6 2 4 12 22 10 3 5 35
12 บ้านนาโพธิ์ 5 6 1 12 22 5 0 2 27
13 บำรุงพงศ์อุปถัมภ์ 5 1 4 10 13 7 2 1 22
14 บ้านป่าเตย 5 0 4 9 16 0 0 3 16
15 บ้านเหล่าคราม 4 6 4 14 26 5 0 2 31
16 บ้านคำบง 1 4 4 3 11 19 3 1 2 23
17 บ้านขามป้อม 4 4 0 8 10 2 0 1 12
18 บ้านคำสร้อย 4 1 1 6 12 3 0 0 15
19 บ้านคำป่าหลาย 4 0 0 4 7 3 0 4 10
20 อนุบาลคำชะอี 3 5 2 10 13 7 1 1 21
21 สยามกลการ 4 3 4 5 12 17 6 3 2 26
22 บ้านป่งโพน 3 4 1 8 13 5 0 1 18
23 ห้วยตาเปอะ 3 2 3 8 12 5 1 2 18
24 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา 3 2 2 7 5 7 2 2 14
25 บ้านงิ้ว 3 2 0 5 10 5 1 1 16
26 ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย 3 2 0 5 10 2 1 1 13
27 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 3 1 1 5 7 2 0 1 9
28 บ้านสองคอน 3 1 1 5 6 3 0 0 9
29 ชุมชนบ้านบางทรายน้อย 3 1 1 5 5 0 0 0 5
30 บ้านนาทาม 3 0 1 4 9 8 1 3 18
31 บ้านนาถ่อน 3 0 1 4 8 2 1 0 11
32 บ้านหนองแคนนาจาน 3 0 1 4 6 0 0 0 6
33 ไตรมิตรวิทยาคม 3 0 0 3 3 0 1 0 4
34 บ้านชะโนด 1 2 6 6 14 21 7 0 2 28
35 บ้านกกตูม 2 4 2 8 12 3 0 0 15
36 บ้านโคกขามเลียน 2 3 2 7 8 4 4 0 16
37 บ้านหนองเอี่ยนดง "ราษฎร์สงเคราะห์" 2 3 1 6 15 7 2 0 24
38 ป่าไร่ป่าชาดวิทยา 2 3 1 6 13 2 0 2 15
39 บ้านกุดโง้ง 2 2 3 7 9 2 3 0 14
40 บ้านสามขัว 2 2 2 6 8 1 1 0 10
41 บ้านโคกหนองหล่ม 2 2 1 5 11 3 1 5 15
42 บ้านพังคอง 2 2 0 4 10 2 2 0 14
43 บ้านโสก 2 2 0 4 6 2 1 0 9
44 ร่มเกล้า 2 1 2 5 9 2 1 1 12
45 บ้านหนองแวงใหญ่ 2 1 0 3 9 3 1 0 13
46 บ้านหนองแวง 2 1 0 3 7 4 0 3 11
47 นราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง 2 1 0 3 4 2 0 0 6
48 บ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" 2 0 3 5 9 1 1 2 11
49 เทศบาล 2 (วัดนิรมิต) 2 0 2 4 6 0 0 0 6
50 บ้านแก้งนาง 2 0 1 3 7 1 2 3 10
51 บ้านหนองบง 2 0 0 2 10 2 2 5 14
52 บ้านนาหลวง 2 2 0 0 2 4 1 1 0 6
53 บ้านคำเขือง 2 0 0 2 3 1 1 2 5
54 บ้านโพนสว่าง 1 4 1 6 9 3 2 3 14
55 นาหว้าประชาสรรค์ 1 3 4 8 11 8 1 3 20
56 บ้านพรานอ้น 1 3 1 5 5 1 1 3 7
57 บ้านหว้านใหญ่ 1 3 0 4 5 3 0 1 8
58 บ้านนาม่วง 1 2 4 7 12 1 1 0 14
59 ยศวดีนิคมคำสร้อย 1 2 4 7 8 4 2 1 14
60 บ้านฝั่งแดง 1 2 2 5 8 4 0 2 12
61 บ้านหนองสระพัง 1 2 1 4 8 0 0 0 8
62 บ้านย้อมพัฒนา 1 2 1 4 7 3 0 0 10
63 แก้งโนนคำประชาสรรค์ 1 2 0 3 10 3 1 1 14
64 นาสะเม็งวิทยา 1 2 0 3 7 7 1 1 15
65 บ้านกกไฮโนนน้ำคำ 1 2 0 3 4 1 0 1 5
66 บ้านหนองหอยป่าหวาย 1 1 4 6 8 4 0 4 12
67 บ้านป่งเปือย 1 1 3 5 14 2 1 2 17
68 ชุมชนนาโสก 1 1 1 3 10 1 1 1 12
69 ชุมชนเมืองหนองสูง 1 1 0 2 14 7 2 2 23
70 บ้านนาอุดม 1 1 0 2 4 0 2 0 6
71 บ้านทรายทอง 1 1 0 2 2 0 0 0 2
72 บ้านวังไฮ 1 0 1 2 8 4 1 1 13
73 วัดหลวงปู่จาม มหาปุญโญ บ้านห้วยทราย “ราษฎร์ประสงค์” 1 0 1 2 8 3 6 1 17
74 บ้านหนองเอี่ยน 1 0 1 2 6 5 4 9 15
75 บ้านหนองบอน 1 0 1 2 6 1 1 0 8
76 บ้านหนองหญ้าไซย์ 1 0 1 2 5 2 1 0 8
77 แก้งนาบอนพิทยาสรรค์ 1 0 1 2 4 2 0 2 6
78 บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง 1 0 1 2 3 1 0 3 4
79 บ้านคำนางโอก 1 0 1 2 2 1 1 0 4
80 บ้านนายอ 1 0 1 2 2 1 0 0 3
81 บ้านนาขามป้อมวิทยาคม 1 0 1 2 1 1 0 0 2
82 บ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501 1 0 0 1 8 4 3 1 15
83 บ้านนาเสือหลายหนองยอ 1 0 0 1 4 2 2 1 8
84 บ้านนาหนองแคน 1 0 0 1 4 0 0 1 4
85 บ้านนามน 1 0 0 1 4 0 0 0 4
86 บ้านห้วยทราย 2 1 0 0 1 3 5 0 0 8
87 บ้านมะนาว 1 0 0 1 3 1 0 0 4
88 บ้านหนองน้ำเต้า 1 0 0 1 2 1 0 2 3
89 บ้านห้วยกอก 1 1 0 0 1 2 0 1 1 3
90 บ้านคำพี้ 1 0 0 1 1 2 0 1 3
91 บ้านน้ำเที่ยง 2 1 0 0 1 1 0 0 1 1
92 บ้านนาปุ่ง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
93 มุกดาหาร มอนเทสซอรี 1 0 0 1 1 0 0 0 1
94 บ้านสามขามิตรภาพที่ 3 0 6 4 10 21 9 2 0 32
95 ป่งแดงวิทยาคม 0 4 1 5 10 5 3 3 18
96 บ้านภูแผงม้า 0 3 2 5 15 9 0 3 24
97 ชุมชนโพนทราย 0 3 0 3 12 5 1 1 18
98 บ้านสานแว้ 0 2 3 5 11 1 1 3 13
99 บ้านหนองเม็ก 0 2 3 5 6 3 1 1 10
100 บ้านดง 0 2 1 3 9 1 0 0 10
101 บ้านนาสองเหมือง 0 2 1 3 4 1 1 3 6
102 ชุมชนบ้านม่วงไข่ 0 2 0 2 4 2 1 0 7
103 บ้านหนองบัว 0 2 0 2 2 0 0 0 2
104 บ้านเป้าป่าแสด 0 1 1 2 7 7 3 3 17
105 บ้านนาคำน้อย 2 0 1 1 2 4 0 0 0 4
106 บ้านคำไหล 0 1 1 2 3 1 0 0 4
107 บ้านนายาง 0 1 0 1 6 0 0 0 6
108 บ้านคำพอก 1 0 1 0 1 5 3 1 4 9
109 บ้านโนนสังข์ศรี 0 1 0 1 4 3 0 1 7
110 บ้านโพนงาม 0 1 0 1 4 1 1 0 6
111 บ้านโนนสะอาด 2 0 1 0 1 4 1 0 1 5
112 บ้านหนองผือดอนม่วง 0 1 0 1 4 0 2 0 6
113 บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน 0 1 0 1 3 0 1 4 4
114 หมู่บ้านป่าไม้ 0 1 0 1 3 0 1 0 4
115 บ้านหนองกะปาด 0 1 0 1 2 4 0 1 6
116 เมืองพาลุกากรภูมิ 0 1 0 1 2 2 1 0 5
117 บ้านดอนม่วย 0 1 0 1 2 0 0 2 2
118 บ้านดงยาง 1 0 1 0 1 1 1 2 4 4
119 บ้านกุดแข้ใต้ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
120 บ้านหนองสระพังทอง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
121 บ้านก้านเหลืองดง 0 1 0 1 0 1 0 0 1
122 คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา 0 0 3 3 4 5 0 2 9
123 บ้านโพนสวาง 0 0 2 2 5 1 0 4 6
124 บ้านดงยางนันทวัน 0 0 2 2 4 2 1 0 7
125 บ้านขัวสูง 0 0 2 2 4 1 2 1 7
126 บ้านคำฮีเบญจวิทย์ 0 0 1 1 8 8 2 1 18
127 คำแฮดประชาสรรค์ 0 0 1 1 8 3 2 0 13
128 บ้านนาตะแบง 2 0 0 1 1 7 2 0 2 9
129 บ้านดงหลวง 0 0 1 1 6 1 0 0 7
130 บ้านเหล่าดง 0 0 1 1 5 0 0 0 5
131 บ้านเหล่าป่าเป้ด 0 0 1 1 4 3 2 1 9
132 บ้านสงเปือย 0 0 1 1 4 2 0 0 6
133 บ้านศูนย์ไหม 0 0 1 1 4 1 1 0 6
134 ชุมชนศรีบุญเรือง 0 0 1 1 4 0 0 0 4
135 บ้านเปียด 0 0 1 1 3 3 2 0 8
136 บ้านนากอก 0 0 1 1 3 2 0 0 5
137 บ้านนาดีโคกสวาท 0 0 1 1 3 1 1 0 5
138 คณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 0 0 1 1 3 0 1 0 4
139 บ้านผึ่งแดด 0 0 1 1 2 1 0 3 3
140 บ้านหนองนกเขียน 0 0 1 1 2 1 0 1 3
141 บ้านภู 0 0 1 1 2 1 0 0 3
142 บ้านโนนศรี 0 0 1 1 2 1 0 0 3
143 บ้านเหล่าสร้างถ่อ 0 0 1 1 2 0 1 0 3
144 ห้วยยางจอมมณี 0 0 1 1 1 5 0 1 6
145 บ้านหลุบปึ้ง 0 0 1 1 1 2 1 1 4
146 บ้านแวง 0 0 1 1 1 0 1 2 2
147 บ้านซ่ง 0 0 1 1 1 0 1 0 2
148 บ้านท่าไค้ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
149 บ้านวังนอง 0 0 1 1 1 0 0 1 1
150 บ้านนาหลัก 0 0 1 1 0 2 1 0 3
151 ชุมชนดอนตาล 0 0 0 0 8 3 3 4 14
152 บ้านตูมหวาน 0 0 0 0 7 1 2 1 10
153 บ้านดงมอน 0 0 0 0 6 5 1 2 12
154 บ้านแมด 0 0 0 0 5 3 1 1 9
155 บ้านนาป่ง 0 0 0 0 5 1 1 1 7
156 บ้านสงเปือยเหนือ 0 0 0 0 4 5 3 3 12
157 บ้านโนนยาง 0 0 0 0 4 5 3 3 12
158 บ้านโคก 1 0 0 0 0 4 2 1 0 7
159 บ้านบะ 0 0 0 0 4 0 2 0 6
160 บ้านนาสะโน 0 0 0 0 4 0 0 0 4
161 ชุมชนบ้านคำชะอี 0 0 0 0 3 6 1 1 10
162 หนองข่าประชาอุทิศ 0 0 0 0 3 2 3 0 8
163 บ้านหนองกระยัง 0 0 0 0 3 1 1 0 5
164 บ้านนาโด่ 0 0 0 0 3 1 0 2 4
165 บ้านแฝก 0 0 0 0 3 1 0 0 4
166 บ้านบุ่งอุทัย 0 0 0 0 3 0 0 0 3
167 เตรียมทหารรุ่นที่ 13 อนุสรณ์(บ้านด่านยาว) 0 0 0 0 2 2 0 0 4
168 บ้านกลาง 0 0 0 0 2 1 2 1 5
169 ตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานฯบ้านศรีถาวรพนา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
170 บ้านป่าพยอม 0 0 0 0 2 1 0 0 3
171 บ้านหนองโอใหญ่ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
172 บ้านห้วยกอก 2 0 0 0 0 2 0 1 0 3
173 พระราชทานบ้านหนองหมู 0 0 0 0 2 0 0 1 2
174 บ้านแก้ง 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2
175 บ้านโคก 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2
176 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
177 บ้านโนนสว่าง๑ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
178 บ้านโนนสว่าง 2 0 0 0 0 1 4 0 2 5
179 บ้านโคกพัฒนา 0 0 0 0 1 3 4 0 8
180 บ้านภูล้อม 0 0 0 0 1 3 1 1 5
181 บ้านนาคำน้อย 1 0 0 0 0 1 2 0 1 3
182 บ้านโค้งสำราญ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
183 บ้านบาก๑ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
184 บ้านขอนแก่น 0 0 0 0 1 1 0 3 2
185 บ้านค้อ"บ้านค้อวิทยาคาร" 0 0 0 0 1 1 0 0 2
186 บ้านจอมมณีใต้ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
187 ชุมชนโพธิ์ไทร 0 0 0 0 1 0 1 1 2
188 บ้านบุ่ง 0 0 0 0 1 0 1 1 2
189 เมืองใหม่ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
190 บ้านดงเย็น 0 0 0 0 1 0 0 1 1
191 บ้านหว้านน้อย 0 0 0 0 1 0 0 1 1
192 ชุมชนบางทรายใหญ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
193 นาคำน้อยวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
194 บ้านนาโปน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
195 บ้านนิคมร่มเกล้า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
196 บ้านหนองคอง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
197 บ้านกุดแข้ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
198 บ้านโคกสว่าง 1 0 0 0 0 0 2 0 1 2
199 บ้านนาหลวง 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2
200 บ้านน้ำบ่อดง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
201 อนุบาลเทศบาลตำบลคำชะอี 0 0 0 0 0 2 0 0 2
202 ไทยรัฐวิทยา 11(บ้านแข้) 0 0 0 0 0 1 2 1 3
203 บ้านคำบกราษฎร์นุกูล 0 0 0 0 0 1 1 0 2
204 บ้านโคกสว่าง 2 0 0 0 0 0 1 1 0 2
205 บ้านคำผักหนอกสงเปือย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
206 บ้านดงมัน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
207 บ้านนาสองห้อง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
208 บ้านป่าหวาย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
209 บ้านหนองหนาว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
210 บ้านหนองแอก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
211 บ้านโพนไฮ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
212 บ้านคำดู่ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
213 บ้านภูผาหอมพัฒนา 0 0 0 0 0 0 1 1 1
214 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
215 บ้านโนนเกษม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
216 บ้านเหมืองบ่า 0 0 0 0 0 0 0 1 0
217 บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218 บ้านโคกหินกอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 255 212 189 656 1,255 464 192 216 1,911