สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. มุกดาหาร
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านเหล่า 12 0 3 15 18 2 2 3 22
2 ทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 11 1 1 13 14 1 0 0 15
3 บ้านหนองยาง 9 1 5 15 20 4 1 0 25
4 มุกดาลัย 6 7 6 19 26 8 6 5 40
5 บ้านชะโนด 2 6 6 0 12 16 5 2 1 23
6 บ้านบาก 2 6 3 3 12 18 7 3 1 28
7 ชุมชนบ้านหนองบัว 6 1 4 11 20 10 3 5 33
8 บ้านนาตะแบง 1 5 4 3 12 17 5 2 4 24
9 บ้านเหล่าหมี 5 3 1 9 12 3 2 3 17
10 บำรุงพงศ์อุปถัมภ์ 5 1 4 10 12 7 2 1 21
11 บ้านคำบง 1 4 4 3 11 19 3 1 2 23
12 บ้านขามป้อม 4 4 0 8 10 2 0 1 12
13 อนุบาลมุกดาหาร 3 8 5 16 19 5 7 0 31
14 บ้านเหล่าคราม 3 6 4 13 25 5 0 2 30
15 อนุบาลคำชะอี 3 5 2 10 13 7 1 1 21
16 สยามกลการ 4 3 4 5 12 17 6 3 2 26
17 บ้านโนนสวาท 3 3 4 10 16 2 4 2 22
18 ห้วยตาเปอะ 3 2 3 8 11 3 1 2 15
19 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา 3 2 2 7 5 7 2 2 14
20 บ้านงิ้ว 3 2 0 5 10 5 1 1 16
21 ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย 3 2 0 5 10 2 1 1 13
22 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 3 1 1 5 7 2 0 1 9
23 บ้านสองคอน 3 1 1 5 6 3 0 0 9
24 ชุมชนบ้านบางทรายน้อย 3 1 1 5 5 0 0 0 5
25 บ้านป่าเตย 3 0 3 6 13 0 0 3 13
26 บ้านหนองแคนนาจาน 3 0 1 4 5 0 0 0 5
27 บ้านคำป่าหลาย 3 0 0 3 6 1 0 4 7
28 บ้านชะโนด 1 2 6 5 13 19 7 0 2 26
29 บ้านนาโพธิ์ 2 5 0 7 15 5 0 2 20
30 บ้านกกตูม 2 4 2 8 12 3 0 0 15
31 บ้านโคกขามเลียน 2 3 2 7 8 3 4 0 15
32 ป่าไร่ป่าชาดวิทยา 2 3 1 6 13 2 0 2 15
33 บ้านป่งโพน 2 3 1 6 9 5 0 1 14
34 บ้านโคกหนองหล่ม 2 2 1 5 11 3 1 5 15
35 บ้านหนองเอี่ยนดง "ราษฎร์สงเคราะห์" 2 2 0 4 13 6 2 0 21
36 บ้านโสก 2 2 0 4 6 2 1 0 9
37 ร่มเกล้า 2 1 1 4 9 2 1 0 12
38 บ้านพังคอง 2 1 0 3 8 2 2 0 12
39 บ้านหนองแวง 2 1 0 3 7 4 0 3 11
40 บ้านหนองแวงใหญ่ 2 1 0 3 7 2 1 0 10
41 นราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง 2 1 0 3 4 2 0 0 6
42 เทศบาล 2 (วัดนิรมิต) 2 0 2 4 6 0 0 0 6
43 บ้านนาทาม 2 0 1 3 6 6 1 3 13
44 บ้านแก้งนาง 2 0 1 3 6 1 2 3 9
45 บ้านหนองบง 2 0 0 2 10 2 2 5 14
46 บ้านคำสร้อย 2 0 0 2 9 2 0 0 11
47 บ้านนาหลวง 2 2 0 0 2 4 1 1 0 6
48 ไตรมิตรวิทยาคม 2 0 0 2 2 0 1 0 3
49 ยศวดีนิคมคำสร้อย 1 2 4 7 8 4 2 1 14
50 บ้านฝั่งแดง 1 2 2 5 8 4 0 2 12
51 บ้านหนองสระพัง 1 2 1 4 8 0 0 0 8
52 บ้านสามขัว 1 2 1 4 5 1 1 0 7
53 บ้านพรานอ้น 1 2 1 4 4 1 1 3 6
54 แก้งโนนคำประชาสรรค์ 1 2 0 3 10 3 1 1 14
55 บ้านหนองหอยป่าหวาย 1 1 4 6 8 4 0 4 12
56 บ้านป่งเปือย 1 1 2 4 13 2 1 2 16
57 ชุมชนนาโสก 1 1 1 3 8 1 1 1 10
58 ชุมชนเมืองหนองสูง 1 1 0 2 14 6 2 2 22
59 นาสะเม็งวิทยา 1 1 0 2 6 7 1 1 14
60 บ้านทรายทอง 1 1 0 2 2 0 0 0 2
61 บ้านวังไฮ 1 0 1 2 8 4 1 1 13
62 บ้านหนองเอี่ยน 1 0 1 2 6 5 4 9 15
63 บ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" 1 0 1 2 6 1 1 2 8
64 บ้านหนองบอน 1 0 1 2 6 1 1 0 8
65 บ้านหนองหญ้าไซย์ 1 0 1 2 5 2 1 0 8
66 แก้งนาบอนพิทยาสรรค์ 1 0 1 2 4 2 0 2 6
67 บ้านนาถ่อน 1 0 1 2 4 1 1 0 6
68 บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง 1 0 1 2 3 1 0 3 4
69 บ้านคำนางโอก 1 0 1 2 2 1 1 0 4
70 บ้านนายอ 1 0 1 2 2 1 0 0 3
71 บ้านนาขามป้อมวิทยาคม 1 0 1 2 1 1 0 0 2
72 บ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501 1 0 0 1 8 4 3 1 15
73 วัดหลวงปู่จาม มหาปุญโญ บ้านห้วยทราย “ราษฎร์ประสงค์” 1 0 0 1 5 3 6 1 14
74 บ้านนาเสือหลายหนองยอ 1 0 0 1 4 2 2 1 8
75 บ้านห้วยทราย 2 1 0 0 1 3 5 0 0 8
76 บ้านมะนาว 1 0 0 1 3 1 0 0 4
77 บ้านนามน 1 0 0 1 3 0 0 0 3
78 บ้านหนองน้ำเต้า 1 0 0 1 2 1 0 2 3
79 บ้านคำเขือง 1 0 0 1 2 0 1 2 3
80 บ้านห้วยกอก 1 1 0 0 1 2 0 1 0 3
81 บ้านคำพี้ 1 0 0 1 1 2 0 1 3
82 บ้านน้ำเที่ยง 2 1 0 0 1 1 0 0 1 1
83 บ้านนาปุ่ง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
84 มุกดาหาร มอนเทสซอรี 1 0 0 1 1 0 0 0 1
85 บ้านสามขามิตรภาพที่ 3 0 5 3 8 18 8 2 0 28
86 ป่งแดงวิทยาคม 0 4 1 5 10 5 3 3 18
87 บ้านภูแผงม้า 0 3 2 5 15 7 0 3 22
88 บ้านโพนสว่าง 0 3 0 3 5 3 2 3 10
89 บ้านหว้านใหญ่ 0 3 0 3 3 3 0 1 6
90 บ้านสานแว้ 0 2 3 5 11 1 1 3 13
91 นาหว้าประชาสรรค์ 0 2 3 5 8 7 1 2 16
92 บ้านกุดโง้ง 0 2 3 5 7 2 3 0 12
93 บ้านนาสองเหมือง 0 2 1 3 4 1 1 3 6
94 ชุมชนโพนทราย 0 2 0 2 9 3 1 1 13
95 ชุมชนบ้านม่วงไข่ 0 2 0 2 4 2 1 0 7
96 บ้านหนองบัว 0 2 0 2 2 0 0 0 2
97 บ้านหนองเม็ก 0 1 3 4 5 3 1 1 9
98 บ้านเป้าป่าแสด 0 1 1 2 7 7 3 3 17
99 บ้านดง 0 1 1 2 7 1 0 0 8
100 บ้านคำไหล 0 1 1 2 3 1 0 0 4
101 บ้านคำพอก 1 0 1 0 1 5 3 1 4 9
102 บ้านนายาง 0 1 0 1 5 0 0 0 5
103 บ้านโนนสังข์ศรี 0 1 0 1 4 3 0 1 7
104 บ้านโพนงาม 0 1 0 1 4 1 1 0 6
105 บ้านโนนสะอาด 2 0 1 0 1 4 1 0 1 5
106 บ้านหนองผือดอนม่วง 0 1 0 1 4 0 1 0 5
107 บ้านนาอุดม 0 1 0 1 3 0 2 0 5
108 หมู่บ้านป่าไม้ 0 1 0 1 3 0 1 0 4
109 บ้านหนองกะปาด 0 1 0 1 2 4 0 1 6
110 เมืองพาลุกากรภูมิ 0 1 0 1 2 2 1 0 5
111 บ้านกกไฮโนนน้ำคำ 0 1 0 1 2 1 0 1 3
112 บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน 0 1 0 1 2 0 1 4 3
113 บ้านดอนม่วย 0 1 0 1 2 0 0 2 2
114 บ้านดงยาง 1 0 1 0 1 1 1 2 4 4
115 บ้านกุดแข้ใต้ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
116 บ้านหนองสระพังทอง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
117 บ้านก้านเหลืองดง 0 1 0 1 0 1 0 0 1
118 คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา 0 0 3 3 4 5 0 2 9
119 บ้านโพนสวาง 0 0 2 2 5 1 0 4 6
120 บ้านดงยางนันทวัน 0 0 2 2 4 2 1 0 7
121 บ้านขัวสูง 0 0 2 2 4 1 2 1 7
122 บ้านคำฮีเบญจวิทย์ 0 0 1 1 8 8 2 1 18
123 คำแฮดประชาสรรค์ 0 0 1 1 7 2 2 0 11
124 บ้านนาตะแบง 2 0 0 1 1 7 2 0 2 9
125 บ้านดงหลวง 0 0 1 1 6 1 0 0 7
126 บ้านนาม่วง 0 0 1 1 5 1 1 0 7
127 บ้านเหล่าดง 0 0 1 1 5 0 0 0 5
128 บ้านเหล่าป่าเป้ด 0 0 1 1 4 3 2 1 9
129 บ้านสงเปือย 0 0 1 1 4 2 0 0 6
130 บ้านศูนย์ไหม 0 0 1 1 4 1 1 0 6
131 บ้านนากอก 0 0 1 1 3 2 0 0 5
132 คณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 0 0 1 1 3 0 1 0 4
133 บ้านนาคำน้อย 2 0 0 1 1 3 0 0 0 3
134 บ้านเปียด 0 0 1 1 2 1 2 0 5
135 บ้านผึ่งแดด 0 0 1 1 2 1 0 3 3
136 บ้านหนองนกเขียน 0 0 1 1 2 1 0 1 3
137 บ้านภู 0 0 1 1 2 1 0 0 3
138 บ้านเหล่าสร้างถ่อ 0 0 1 1 2 0 1 0 3
139 ห้วยยางจอมมณี 0 0 1 1 1 4 0 1 5
140 บ้านหลุบปึ้ง 0 0 1 1 1 2 1 1 4
141 บ้านแวง 0 0 1 1 1 0 1 2 2
142 บ้านซ่ง 0 0 1 1 1 0 1 0 2
143 บ้านท่าไค้ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
144 บ้านวังนอง 0 0 1 1 1 0 0 1 1
145 บ้านโนนศรี 0 0 1 1 1 0 0 0 1
146 บ้านนาหลัก 0 0 1 1 0 2 1 0 3
147 ชุมชนดอนตาล 0 0 0 0 7 2 3 4 12
148 บ้านตูมหวาน 0 0 0 0 7 1 2 1 10
149 บ้านแมด 0 0 0 0 5 3 1 1 9
150 บ้านดงมอน 0 0 0 0 5 3 0 2 8
151 บ้านนาป่ง 0 0 0 0 5 1 1 1 7
152 บ้านโนนยาง 0 0 0 0 4 5 3 3 12
153 บ้านสงเปือยเหนือ 0 0 0 0 4 4 3 3 11
154 บ้านโคก 1 0 0 0 0 4 2 1 0 7
155 บ้านนาสะโน 0 0 0 0 4 0 0 0 4
156 ชุมชนบ้านคำชะอี 0 0 0 0 3 6 1 1 10
157 หนองข่าประชาอุทิศ 0 0 0 0 3 2 3 0 8
158 บ้านหนองกระยัง 0 0 0 0 3 1 1 0 5
159 บ้านนาโด่ 0 0 0 0 3 1 0 2 4
160 บ้านแฝก 0 0 0 0 3 1 0 0 4
161 ชุมชนศรีบุญเรือง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
162 บ้านบุ่งอุทัย 0 0 0 0 3 0 0 0 3
163 บ้านกลาง 0 0 0 0 2 1 2 1 5
164 ตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานฯบ้านศรีถาวรพนา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
165 บ้านป่าพยอม 0 0 0 0 2 1 0 0 3
166 บ้านหนองโอใหญ่ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
167 เตรียมทหารรุ่นที่ 13 อนุสรณ์(บ้านด่านยาว) 0 0 0 0 2 1 0 0 3
168 บ้านห้วยกอก 2 0 0 0 0 2 0 1 0 3
169 พระราชทานบ้านหนองหมู 0 0 0 0 2 0 0 1 2
170 บ้านนาหนองแคน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
171 บ้านโคก 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2
172 บ้านโนนสว่าง๑ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
173 บ้านโนนสว่าง 2 0 0 0 0 1 4 0 2 5
174 บ้านโคกพัฒนา 0 0 0 0 1 3 4 0 8
175 บ้านภูล้อม 0 0 0 0 1 3 1 1 5
176 บ้านย้อมพัฒนา 0 0 0 0 1 3 0 0 4
177 บ้านนาคำน้อย 1 0 0 0 0 1 2 0 1 3
178 บ้านโค้งสำราญ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
179 บ้านขอนแก่น 0 0 0 0 1 1 0 3 2
180 บ้านค้อ"บ้านค้อวิทยาคาร" 0 0 0 0 1 1 0 0 2
181 บ้านจอมมณีใต้ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
182 ชุมชนโพธิ์ไทร 0 0 0 0 1 0 1 1 2
183 บ้านบุ่ง 0 0 0 0 1 0 1 1 2
184 บ้านบะ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
185 เมืองใหม่ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
186 บ้านดงเย็น 0 0 0 0 1 0 0 1 1
187 บ้านหว้านน้อย 0 0 0 0 1 0 0 1 1
188 ชุมชนบางทรายใหญ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
189 นาคำน้อยวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
190 บ้านนาโปน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
191 บ้านนิคมร่มเกล้า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
192 บ้านแก้ง 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1
193 บ้านหนองคอง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
194 บ้านกุดแข้ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
195 บ้านโคกสว่าง 1 0 0 0 0 0 2 0 1 2
196 บ้านนาหลวง 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2
197 บ้านน้ำบ่อดง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
198 อนุบาลเทศบาลตำบลคำชะอี 0 0 0 0 0 2 0 0 2
199 ไทยรัฐวิทยา 11(บ้านแข้) 0 0 0 0 0 1 2 1 3
200 บ้านคำบกราษฎร์นุกูล 0 0 0 0 0 1 1 0 2
201 บ้านนาดีโคกสวาท 0 0 0 0 0 1 1 0 2
202 บ้านบาก๑ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
203 บ้านโคกสว่าง 2 0 0 0 0 0 1 1 0 2
204 บ้านคำผักหนอกสงเปือย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
205 บ้านดงมัน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
206 บ้านนาสองห้อง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
207 บ้านป่าหวาย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
208 บ้านหนองหนาว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
209 บ้านหนองแอก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
210 บ้านโพนไฮ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
211 บ้านคำดู่ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
212 บ้านภูผาหอมพัฒนา 0 0 0 0 0 0 1 1 1
213 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
214 บ้านโนนเกษม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
215 บ้านเหมืองบ่า 0 0 0 0 0 0 0 1 0
216 บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217 บ้านโคกหินกอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 202 178 165 545 1,093 431 189 212 1,713