สรุปเหรียญรางวัล สพป. มุกดาหาร
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มุกดาลัย 26 8 6 5 40
2 บ้านเหล่าคราม 25 5 0 2 30
3 ชุมชนบ้านหนองบัว 20 10 3 5 33
4 บ้านหนองยาง 20 4 1 0 25
5 บ้านชะโนด 1 19 7 0 2 26
6 อนุบาลมุกดาหาร 19 5 7 0 31
7 บ้านคำบง 1 19 3 1 2 23
8 บ้านสามขามิตรภาพที่ 3 18 8 2 0 28
9 บ้านบาก 2 18 7 3 1 28
10 บ้านเหล่า 18 2 2 3 22
11 สยามกลการ 4 17 6 3 2 26
12 บ้านนาตะแบง 1 17 5 2 4 24
13 บ้านชะโนด 2 16 5 2 1 23
14 บ้านโนนสวาท 16 2 4 2 22
15 บ้านภูแผงม้า 15 7 0 3 22
16 บ้านนาโพธิ์ 15 5 0 2 20
17 ชุมชนเมืองหนองสูง 14 6 2 2 22
18 ทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 14 1 0 0 15
19 อนุบาลคำชะอี 13 7 1 1 21
20 บ้านหนองเอี่ยนดง "ราษฎร์สงเคราะห์" 13 6 2 0 21
21 บ้านป่งเปือย 13 2 1 2 16
22 ป่าไร่ป่าชาดวิทยา 13 2 0 2 15
23 บ้านป่าเตย 13 0 0 3 13
24 บำรุงพงศ์อุปถัมภ์ 12 7 2 1 21
25 บ้านเหล่าหมี 12 3 2 3 17
26 บ้านกกตูม 12 3 0 0 15
27 บ้านโคกหนองหล่ม 11 3 1 5 15
28 ห้วยตาเปอะ 11 3 1 2 15
29 บ้านสานแว้ 11 1 1 3 13
30 ป่งแดงวิทยาคม 10 5 3 3 18
31 บ้านงิ้ว 10 5 1 1 16
32 แก้งโนนคำประชาสรรค์ 10 3 1 1 14
33 บ้านหนองบง 10 2 2 5 14
34 ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย 10 2 1 1 13
35 บ้านขามป้อม 10 2 0 1 12
36 บ้านป่งโพน 9 5 0 1 14
37 ชุมชนโพนทราย 9 3 1 1 13
38 ร่มเกล้า 9 2 1 0 12
39 บ้านคำสร้อย 9 2 0 0 11
40 บ้านคำฮีเบญจวิทย์ 8 8 2 1 18
41 นาหว้าประชาสรรค์ 8 7 1 2 16
42 บ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501 8 4 3 1 15
43 ยศวดีนิคมคำสร้อย 8 4 2 1 14
44 บ้านวังไฮ 8 4 1 1 13
45 บ้านหนองหอยป่าหวาย 8 4 0 4 12
46 บ้านฝั่งแดง 8 4 0 2 12
47 บ้านโคกขามเลียน 8 3 4 0 15
48 บ้านพังคอง 8 2 2 0 12
49 ชุมชนนาโสก 8 1 1 1 10
50 บ้านหนองสระพัง 8 0 0 0 8
51 บ้านเป้าป่าแสด 7 7 3 3 17
52 บ้านหนองแวง 7 4 0 3 11
53 ชุมชนดอนตาล 7 2 3 4 12
54 บ้านกุดโง้ง 7 2 3 0 12
55 คำแฮดประชาสรรค์ 7 2 2 0 11
56 บ้านหนองแวงใหญ่ 7 2 1 0 10
57 บ้านนาตะแบง 2 7 2 0 2 9
58 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 7 2 0 1 9
59 บ้านตูมหวาน 7 1 2 1 10
60 บ้านดง 7 1 0 0 8
61 นาสะเม็งวิทยา 6 7 1 1 14
62 บ้านนาทาม 6 6 1 3 13
63 บ้านหนองเอี่ยน 6 5 4 9 15
64 บ้านสองคอน 6 3 0 0 9
65 บ้านโสก 6 2 1 0 9
66 บ้านแก้งนาง 6 1 2 3 9
67 บ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" 6 1 1 2 8
68 บ้านหนองบอน 6 1 1 0 8
69 บ้านคำป่าหลาย 6 1 0 4 7
70 บ้านดงหลวง 6 1 0 0 7
71 เทศบาล 2 (วัดนิรมิต) 6 0 0 0 6
72 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา 5 7 2 2 14
73 วัดหลวงปู่จาม มหาปุญโญ บ้านห้วยทราย “ราษฎร์ประสงค์” 5 3 6 1 14
74 บ้านโพนสว่าง 5 3 2 3 10
75 บ้านคำพอก 1 5 3 1 4 9
76 บ้านหนองเม็ก 5 3 1 1 9
77 บ้านแมด 5 3 1 1 9
78 บ้านดงมอน 5 3 0 2 8
79 บ้านหนองหญ้าไซย์ 5 2 1 0 8
80 บ้านนาป่ง 5 1 1 1 7
81 บ้านสามขัว 5 1 1 0 7
82 บ้านนาม่วง 5 1 1 0 7
83 บ้านโพนสวาง 5 1 0 4 6
84 ชุมชนบ้านบางทรายน้อย 5 0 0 0 5
85 บ้านหนองแคนนาจาน 5 0 0 0 5
86 บ้านนายาง 5 0 0 0 5
87 บ้านเหล่าดง 5 0 0 0 5
88 บ้านโนนยาง 4 5 3 3 12
89 คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา 4 5 0 2 9
90 บ้านสงเปือยเหนือ 4 4 3 3 11
91 บ้านเหล่าป่าเป้ด 4 3 2 1 9
92 บ้านโนนสังข์ศรี 4 3 0 1 7
93 บ้านนาเสือหลายหนองยอ 4 2 2 1 8
94 ชุมชนบ้านม่วงไข่ 4 2 1 0 7
95 บ้านดงยางนันทวัน 4 2 1 0 7
96 บ้านโคก 1 4 2 1 0 7
97 แก้งนาบอนพิทยาสรรค์ 4 2 0 2 6
98 นราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง 4 2 0 0 6
99 บ้านสงเปือย 4 2 0 0 6
100 บ้านขัวสูง 4 1 2 1 7
101 บ้านพรานอ้น 4 1 1 3 6
102 บ้านนาสองเหมือง 4 1 1 3 6
103 บ้านนาหลวง 2 4 1 1 0 6
104 บ้านนาถ่อน 4 1 1 0 6
105 บ้านโพนงาม 4 1 1 0 6
106 บ้านศูนย์ไหม 4 1 1 0 6
107 บ้านโนนสะอาด 2 4 1 0 1 5
108 บ้านหนองผือดอนม่วง 4 0 1 0 5
109 บ้านนาสะโน 4 0 0 0 4
110 ชุมชนบ้านคำชะอี 3 6 1 1 10
111 บ้านห้วยทราย 2 3 5 0 0 8
112 บ้านหว้านใหญ่ 3 3 0 1 6
113 หนองข่าประชาอุทิศ 3 2 3 0 8
114 บ้านนากอก 3 2 0 0 5
115 บ้านหนองกระยัง 3 1 1 0 5
116 บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง 3 1 0 3 4
117 บ้านนาโด่ 3 1 0 2 4
118 บ้านมะนาว 3 1 0 0 4
119 บ้านคำไหล 3 1 0 0 4
120 บ้านแฝก 3 1 0 0 4
121 บ้านนาอุดม 3 0 2 0 5
122 หมู่บ้านป่าไม้ 3 0 1 0 4
123 คณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 3 0 1 0 4
124 บ้านนามน 3 0 0 0 3
125 บ้านนาคำน้อย 2 3 0 0 0 3
126 ชุมชนศรีบุญเรือง 3 0 0 0 3
127 บ้านบุ่งอุทัย 3 0 0 0 3
128 บ้านหนองกะปาด 2 4 0 1 6
129 เมืองพาลุกากรภูมิ 2 2 1 0 5
130 บ้านกลาง 2 1 2 1 5
131 บ้านเปียด 2 1 2 0 5
132 บ้านคำนางโอก 2 1 1 0 4
133 บ้านผึ่งแดด 2 1 0 3 3
134 บ้านหนองน้ำเต้า 2 1 0 2 3
135 บ้านกกไฮโนนน้ำคำ 2 1 0 1 3
136 บ้านหนองนกเขียน 2 1 0 1 3
137 บ้านนายอ 2 1 0 0 3
138 บ้านภู 2 1 0 0 3
139 ตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานฯบ้านศรีถาวรพนา 2 1 0 0 3
140 บ้านป่าพยอม 2 1 0 0 3
141 บ้านหนองโอใหญ่ 2 1 0 0 3
142 เตรียมทหารรุ่นที่ 13 อนุสรณ์(บ้านด่านยาว) 2 1 0 0 3
143 บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน 2 0 1 4 3
144 บ้านคำเขือง 2 0 1 2 3
145 ไตรมิตรวิทยาคม 2 0 1 0 3
146 บ้านห้วยกอก 1 2 0 1 0 3
147 บ้านเหล่าสร้างถ่อ 2 0 1 0 3
148 บ้านห้วยกอก 2 2 0 1 0 3
149 บ้านดอนม่วย 2 0 0 2 2
150 พระราชทานบ้านหนองหมู 2 0 0 1 2
151 บ้านทรายทอง 2 0 0 0 2
152 บ้านหนองบัว 2 0 0 0 2
153 บ้านนาหนองแคน 2 0 0 0 2
154 บ้านโคก 2 2 0 0 0 2
155 บ้านโนนสว่าง๑ 2 0 0 0 2
156 บ้านโนนสว่าง 2 1 4 0 2 5
157 ห้วยยางจอมมณี 1 4 0 1 5
158 บ้านโคกพัฒนา 1 3 4 0 8
159 บ้านภูล้อม 1 3 1 1 5
160 บ้านย้อมพัฒนา 1 3 0 0 4
161 บ้านหลุบปึ้ง 1 2 1 1 4
162 บ้านคำพี้ 1 2 0 1 3
163 บ้านนาคำน้อย 1 1 2 0 1 3
164 บ้านโค้งสำราญ 1 2 0 0 3
165 บ้านดงยาง 1 1 1 2 4 4
166 บ้านขอนแก่น 1 1 0 3 2
167 บ้านนาขามป้อมวิทยาคม 1 1 0 0 2
168 บ้านค้อ"บ้านค้อวิทยาคาร" 1 1 0 0 2
169 บ้านจอมมณีใต้ 1 1 0 0 2
170 บ้านแวง 1 0 1 2 2
171 ชุมชนโพธิ์ไทร 1 0 1 1 2
172 บ้านบุ่ง 1 0 1 1 2
173 บ้านซ่ง 1 0 1 0 2
174 บ้านท่าไค้ 1 0 1 0 2
175 บ้านบะ 1 0 1 0 2
176 เมืองใหม่ 1 0 1 0 2
177 บ้านน้ำเที่ยง 2 1 0 0 1 1
178 บ้านวังนอง 1 0 0 1 1
179 บ้านดงเย็น 1 0 0 1 1
180 บ้านหว้านน้อย 1 0 0 1 1
181 บ้านนาปุ่ง 1 0 0 0 1
182 มุกดาหาร มอนเทสซอรี 1 0 0 0 1
183 บ้านกุดแข้ใต้ 1 0 0 0 1
184 บ้านหนองสระพังทอง 1 0 0 0 1
185 บ้านโนนศรี 1 0 0 0 1
186 ชุมชนบางทรายใหญ่ 1 0 0 0 1
187 นาคำน้อยวิทยา 1 0 0 0 1
188 บ้านนาโปน้อย 1 0 0 0 1
189 บ้านนิคมร่มเกล้า 1 0 0 0 1
190 บ้านแก้ง 2 1 0 0 0 1
191 บ้านนาหลัก 0 2 1 0 3
192 บ้านหนองคอง 0 2 1 0 3
193 บ้านกุดแข้ 0 2 1 0 3
194 บ้านโคกสว่าง 1 0 2 0 1 2
195 บ้านนาหลวง 1 0 2 0 0 2
196 บ้านน้ำบ่อดง 0 2 0 0 2
197 อนุบาลเทศบาลตำบลคำชะอี 0 2 0 0 2
198 ไทยรัฐวิทยา 11(บ้านแข้) 0 1 2 1 3
199 บ้านคำบกราษฎร์นุกูล 0 1 1 0 2
200 บ้านนาดีโคกสวาท 0 1 1 0 2
201 บ้านบาก๑ 0 1 1 0 2
202 บ้านโคกสว่าง 2 0 1 1 0 2
203 บ้านก้านเหลืองดง 0 1 0 0 1
204 บ้านคำผักหนอกสงเปือย 0 1 0 0 1
205 บ้านดงมัน 0 1 0 0 1
206 บ้านนาสองห้อง 0 1 0 0 1
207 บ้านป่าหวาย 0 1 0 0 1
208 บ้านหนองหนาว 0 1 0 0 1
209 บ้านหนองแอก 0 1 0 0 1
210 บ้านโพนไฮ 0 1 0 0 1
211 บ้านคำดู่ 0 0 2 0 2
212 บ้านภูผาหอมพัฒนา 0 0 1 1 1
213 บ้านหนองไผ่ 0 0 1 0 1
214 บ้านโนนเกษม 0 0 1 0 1
215 บ้านเหมืองบ่า 0 0 0 1 0
216 บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ 0 0 0 0 0
217 บ้านโคกหินกอง 0 0 0 0 0
รวม 1,093 431 189 212 1,925