สรุปเหรียญรางวัล สพป. มุกดาหาร
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มุกดาลัย 34 8 6 5 48
2 บ้านนาตะแบง 1 31 5 2 4 38
3 อนุบาลมุกดาหาร 26 5 7 0 38
4 บ้านเหล่าคราม 26 5 0 2 31
5 บ้านบาก 2 23 9 3 1 35
6 ชุมชนบ้านหนองบัว 22 10 3 5 35
7 บ้านนาโพธิ์ 22 5 0 2 27
8 บ้านสามขามิตรภาพที่ 3 21 9 2 0 32
9 บ้านชะโนด 1 21 7 0 2 28
10 บ้านชะโนด 2 21 5 2 1 28
11 บ้านหนองยาง 21 5 1 0 27
12 บ้านโนนสวาท 20 3 4 2 27
13 บ้านคำบง 1 19 3 1 2 23
14 บ้านเหล่า 18 2 2 3 22
15 สยามกลการ 4 17 6 3 2 26
16 บ้านเหล่าหมี 16 3 2 3 21
17 บ้านป่าเตย 16 0 0 3 16
18 บ้านภูแผงม้า 15 9 0 3 24
19 บ้านหนองเอี่ยนดง "ราษฎร์สงเคราะห์" 15 7 2 0 24
20 ชุมชนเมืองหนองสูง 14 7 2 2 23
21 บ้านป่งเปือย 14 2 1 2 17
22 ทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 14 1 0 0 15
23 บำรุงพงศ์อุปถัมภ์ 13 7 2 1 22
24 อนุบาลคำชะอี 13 7 1 1 21
25 บ้านป่งโพน 13 5 0 1 18
26 ป่าไร่ป่าชาดวิทยา 13 2 0 2 15
27 ห้วยตาเปอะ 12 5 1 2 18
28 ชุมชนโพนทราย 12 5 1 1 18
29 บ้านคำสร้อย 12 3 0 0 15
30 บ้านกกตูม 12 3 0 0 15
31 บ้านนาม่วง 12 1 1 0 14
32 นาหว้าประชาสรรค์ 11 8 1 3 20
33 บ้านโคกหนองหล่ม 11 3 1 5 15
34 บ้านสานแว้ 11 1 1 3 13
35 ป่งแดงวิทยาคม 10 5 3 3 18
36 บ้านงิ้ว 10 5 1 1 16
37 แก้งโนนคำประชาสรรค์ 10 3 1 1 14
38 บ้านหนองบง 10 2 2 5 14
39 บ้านพังคอง 10 2 2 0 14
40 ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย 10 2 1 1 13
41 บ้านขามป้อม 10 2 0 1 12
42 ชุมชนนาโสก 10 1 1 1 12
43 บ้านนาทาม 9 8 1 3 18
44 บ้านโพนสว่าง 9 3 2 3 14
45 บ้านหนองแวงใหญ่ 9 3 1 0 13
46 บ้านกุดโง้ง 9 2 3 0 14
47 ร่มเกล้า 9 2 1 1 12
48 บ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" 9 1 1 2 11
49 บ้านดง 9 1 0 0 10
50 บ้านคำฮีเบญจวิทย์ 8 8 2 1 18
51 บ้านโคกขามเลียน 8 4 4 0 16
52 บ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501 8 4 3 1 15
53 ยศวดีนิคมคำสร้อย 8 4 2 1 14
54 บ้านวังไฮ 8 4 1 1 13
55 บ้านหนองหอยป่าหวาย 8 4 0 4 12
56 บ้านฝั่งแดง 8 4 0 2 12
57 วัดหลวงปู่จาม มหาปุญโญ บ้านห้วยทราย “ราษฎร์ประสงค์” 8 3 6 1 17
58 ชุมชนดอนตาล 8 3 3 4 14
59 คำแฮดประชาสรรค์ 8 3 2 0 13
60 บ้านนาถ่อน 8 2 1 0 11
61 บ้านสามขัว 8 1 1 0 10
62 บ้านหนองสระพัง 8 0 0 0 8
63 บ้านเป้าป่าแสด 7 7 3 3 17
64 นาสะเม็งวิทยา 7 7 1 1 15
65 บ้านหนองแวง 7 4 0 3 11
66 บ้านคำป่าหลาย 7 3 0 4 10
67 บ้านย้อมพัฒนา 7 3 0 0 10
68 บ้านนาตะแบง 2 7 2 0 2 9
69 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 7 2 0 1 9
70 บ้านแก้งนาง 7 1 2 3 10
71 บ้านตูมหวาน 7 1 2 1 10
72 บ้านหนองเอี่ยน 6 5 4 9 15
73 บ้านดงมอน 6 5 1 2 12
74 บ้านหนองเม็ก 6 3 1 1 10
75 บ้านสองคอน 6 3 0 0 9
76 บ้านโสก 6 2 1 0 9
77 บ้านหนองบอน 6 1 1 0 8
78 บ้านดงหลวง 6 1 0 0 7
79 บ้านหนองแคนนาจาน 6 0 0 0 6
80 เทศบาล 2 (วัดนิรมิต) 6 0 0 0 6
81 บ้านนายาง 6 0 0 0 6
82 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา 5 7 2 2 14
83 บ้านคำพอก 1 5 3 1 4 9
84 บ้านแมด 5 3 1 1 9
85 บ้านหว้านใหญ่ 5 3 0 1 8
86 บ้านหนองหญ้าไซย์ 5 2 1 0 8
87 บ้านพรานอ้น 5 1 1 3 7
88 บ้านนาป่ง 5 1 1 1 7
89 บ้านโพนสวาง 5 1 0 4 6
90 ชุมชนบ้านบางทรายน้อย 5 0 0 0 5
91 บ้านเหล่าดง 5 0 0 0 5
92 บ้านสงเปือยเหนือ 4 5 3 3 12
93 บ้านโนนยาง 4 5 3 3 12
94 คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา 4 5 0 2 9
95 บ้านเหล่าป่าเป้ด 4 3 2 1 9
96 บ้านโนนสังข์ศรี 4 3 0 1 7
97 บ้านนาเสือหลายหนองยอ 4 2 2 1 8
98 ชุมชนบ้านม่วงไข่ 4 2 1 0 7
99 บ้านดงยางนันทวัน 4 2 1 0 7
100 บ้านโคก 1 4 2 1 0 7
101 แก้งนาบอนพิทยาสรรค์ 4 2 0 2 6
102 นราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง 4 2 0 0 6
103 บ้านสงเปือย 4 2 0 0 6
104 บ้านขัวสูง 4 1 2 1 7
105 บ้านนาสองเหมือง 4 1 1 3 6
106 บ้านนาหลวง 2 4 1 1 0 6
107 บ้านโพนงาม 4 1 1 0 6
108 บ้านศูนย์ไหม 4 1 1 0 6
109 บ้านกกไฮโนนน้ำคำ 4 1 0 1 5
110 บ้านโนนสะอาด 2 4 1 0 1 5
111 บ้านนาอุดม 4 0 2 0 6
112 บ้านหนองผือดอนม่วง 4 0 2 0 6
113 บ้านบะ 4 0 2 0 6
114 บ้านนาหนองแคน 4 0 0 1 4
115 บ้านนามน 4 0 0 0 4
116 บ้านนาคำน้อย 2 4 0 0 0 4
117 ชุมชนศรีบุญเรือง 4 0 0 0 4
118 บ้านนาสะโน 4 0 0 0 4
119 ชุมชนบ้านคำชะอี 3 6 1 1 10
120 บ้านห้วยทราย 2 3 5 0 0 8
121 บ้านเปียด 3 3 2 0 8
122 หนองข่าประชาอุทิศ 3 2 3 0 8
123 บ้านนากอก 3 2 0 0 5
124 บ้านคำเขือง 3 1 1 2 5
125 บ้านนาดีโคกสวาท 3 1 1 0 5
126 บ้านหนองกระยัง 3 1 1 0 5
127 บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง 3 1 0 3 4
128 บ้านนาโด่ 3 1 0 2 4
129 บ้านมะนาว 3 1 0 0 4
130 บ้านคำไหล 3 1 0 0 4
131 บ้านแฝก 3 1 0 0 4
132 บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน 3 0 1 4 4
133 ไตรมิตรวิทยาคม 3 0 1 0 4
134 หมู่บ้านป่าไม้ 3 0 1 0 4
135 คณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 3 0 1 0 4
136 บ้านบุ่งอุทัย 3 0 0 0 3
137 บ้านหนองกะปาด 2 4 0 1 6
138 เมืองพาลุกากรภูมิ 2 2 1 0 5
139 เตรียมทหารรุ่นที่ 13 อนุสรณ์(บ้านด่านยาว) 2 2 0 0 4
140 บ้านกลาง 2 1 2 1 5
141 บ้านคำนางโอก 2 1 1 0 4
142 บ้านผึ่งแดด 2 1 0 3 3
143 บ้านหนองน้ำเต้า 2 1 0 2 3
144 บ้านหนองนกเขียน 2 1 0 1 3
145 บ้านนายอ 2 1 0 0 3
146 บ้านภู 2 1 0 0 3
147 บ้านโนนศรี 2 1 0 0 3
148 ตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานฯบ้านศรีถาวรพนา 2 1 0 0 3
149 บ้านป่าพยอม 2 1 0 0 3
150 บ้านหนองโอใหญ่ 2 1 0 0 3
151 บ้านห้วยกอก 1 2 0 1 1 3
152 บ้านเหล่าสร้างถ่อ 2 0 1 0 3
153 บ้านห้วยกอก 2 2 0 1 0 3
154 บ้านดอนม่วย 2 0 0 2 2
155 พระราชทานบ้านหนองหมู 2 0 0 1 2
156 บ้านทรายทอง 2 0 0 0 2
157 บ้านหนองบัว 2 0 0 0 2
158 บ้านแก้ง 2 2 0 0 0 2
159 บ้านโคก 2 2 0 0 0 2
160 บ้านโคกกลาง 2 0 0 0 2
161 บ้านโนนสว่าง๑ 2 0 0 0 2
162 ห้วยยางจอมมณี 1 5 0 1 6
163 บ้านโนนสว่าง 2 1 4 0 2 5
164 บ้านโคกพัฒนา 1 3 4 0 8
165 บ้านภูล้อม 1 3 1 1 5
166 บ้านหลุบปึ้ง 1 2 1 1 4
167 บ้านคำพี้ 1 2 0 1 3
168 บ้านนาคำน้อย 1 1 2 0 1 3
169 บ้านโค้งสำราญ 1 2 0 0 3
170 บ้านดงยาง 1 1 1 2 4 4
171 บ้านบาก๑ 1 1 1 0 3
172 บ้านขอนแก่น 1 1 0 3 2
173 บ้านนาขามป้อมวิทยาคม 1 1 0 0 2
174 บ้านค้อ"บ้านค้อวิทยาคาร" 1 1 0 0 2
175 บ้านจอมมณีใต้ 1 1 0 0 2
176 บ้านแวง 1 0 1 2 2
177 ชุมชนโพธิ์ไทร 1 0 1 1 2
178 บ้านบุ่ง 1 0 1 1 2
179 บ้านซ่ง 1 0 1 0 2
180 บ้านท่าไค้ 1 0 1 0 2
181 เมืองใหม่ 1 0 1 0 2
182 บ้านน้ำเที่ยง 2 1 0 0 1 1
183 บ้านวังนอง 1 0 0 1 1
184 บ้านดงเย็น 1 0 0 1 1
185 บ้านหว้านน้อย 1 0 0 1 1
186 บ้านนาปุ่ง 1 0 0 0 1
187 มุกดาหาร มอนเทสซอรี 1 0 0 0 1
188 บ้านกุดแข้ใต้ 1 0 0 0 1
189 บ้านหนองสระพังทอง 1 0 0 0 1
190 ชุมชนบางทรายใหญ่ 1 0 0 0 1
191 นาคำน้อยวิทยา 1 0 0 0 1
192 บ้านนาโปน้อย 1 0 0 0 1
193 บ้านนิคมร่มเกล้า 1 0 0 0 1
194 บ้านนาหลัก 0 2 1 0 3
195 บ้านหนองคอง 0 2 1 0 3
196 บ้านกุดแข้ 0 2 1 0 3
197 บ้านโคกสว่าง 1 0 2 0 1 2
198 บ้านนาหลวง 1 0 2 0 0 2
199 บ้านน้ำบ่อดง 0 2 0 0 2
200 อนุบาลเทศบาลตำบลคำชะอี 0 2 0 0 2
201 ไทยรัฐวิทยา 11(บ้านแข้) 0 1 2 1 3
202 บ้านคำบกราษฎร์นุกูล 0 1 1 0 2
203 บ้านโคกสว่าง 2 0 1 1 0 2
204 บ้านก้านเหลืองดง 0 1 0 0 1
205 บ้านคำผักหนอกสงเปือย 0 1 0 0 1
206 บ้านดงมัน 0 1 0 0 1
207 บ้านนาสองห้อง 0 1 0 0 1
208 บ้านป่าหวาย 0 1 0 0 1
209 บ้านหนองหนาว 0 1 0 0 1
210 บ้านหนองแอก 0 1 0 0 1
211 บ้านโพนไฮ 0 1 0 0 1
212 บ้านคำดู่ 0 0 2 0 2
213 บ้านภูผาหอมพัฒนา 0 0 1 1 1
214 บ้านหนองไผ่ 0 0 1 0 1
215 บ้านโนนเกษม 0 0 1 0 1
216 บ้านเหมืองบ่า 0 0 0 1 0
217 บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ 0 0 0 0 0
218 บ้านโคกหินกอง 0 0 0 0 0
รวม 1,255 464 192 216 2,127