แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. มุกดาหาร

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนมุกดาลัย 57 34 64.15% 8 15.09% 6 11.32% 5 9.43% 53
2 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 46 31 73.81% 5 11.9% 2 4.76% 4 9.52% 42
3 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 38 26 68.42% 5 13.16% 7 18.42% 0 0% 38
4 โรงเรียนบ้านเหล่าคราม 37 26 78.79% 5 15.15% 0 0% 2 6.06% 33
5 โรงเรียนบ้านบาก 2 36 23 63.89% 9 25% 3 8.33% 1 2.78% 36
6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 40 22 55% 10 25% 3 7.5% 5 12.5% 40
7 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 29 22 75.86% 5 17.24% 0 0% 2 6.9% 29
8 โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3 35 21 65.63% 9 28.13% 2 6.25% 0 0% 32
9 โรงเรียนบ้านชะโนด 1 30 21 70% 7 23.33% 0 0% 2 6.67% 30
10 โรงเรียนบ้านชะโนด 2 32 21 72.41% 5 17.24% 2 6.9% 1 3.45% 29
11 โรงเรียนบ้านหนองยาง 28 21 77.78% 5 18.52% 1 3.7% 0 0% 27
12 โรงเรียนบ้านโนนสวาท 33 20 68.97% 3 10.34% 4 13.79% 2 6.9% 29
13 โรงเรียนบ้านคำบง 1 25 19 76% 3 12% 1 4% 2 8% 25
14 โรงเรียนบ้านเหล่า 26 18 72% 2 8% 2 8% 3 12% 25
15 โรงเรียนสยามกลการ 4 30 17 60.71% 6 21.43% 3 10.71% 2 7.14% 28
16 โรงเรียนบ้านเหล่าหมี 24 16 66.67% 3 12.5% 2 8.33% 3 12.5% 24
17 โรงเรียนบ้านป่าเตย 19 16 84.21% 0 0% 0 0% 3 15.79% 19
18 โรงเรียนบ้านภูแผงม้า 29 15 55.56% 9 33.33% 0 0% 3 11.11% 27
19 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง "ราษฎร์สงเคราะห์" 24 15 62.5% 7 29.17% 2 8.33% 0 0% 24
20 โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง 25 14 56% 7 28% 2 8% 2 8% 25
21 โรงเรียนบ้านป่งเปือย 19 14 73.68% 2 10.53% 1 5.26% 2 10.53% 19
22 โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 15 14 93.33% 1 6.67% 0 0% 0 0% 15
23 โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ 25 13 56.52% 7 30.43% 2 8.7% 1 4.35% 23
24 โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 24 13 59.09% 7 31.82% 1 4.55% 1 4.55% 22
25 โรงเรียนบ้านป่งโพน 19 13 68.42% 5 26.32% 0 0% 1 5.26% 19
26 โรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยา 20 13 76.47% 2 11.76% 0 0% 2 11.76% 17
27 โรงเรียนห้วยตาเปอะ 20 12 60% 5 25% 1 5% 2 10% 20
28 โรงเรียนชุมชนโพนทราย 20 12 63.16% 5 26.32% 1 5.26% 1 5.26% 19
29 โรงเรียนบ้านกกตูม 17 12 80% 3 20% 0 0% 0 0% 15
30 โรงเรียนบ้านคำสร้อย 15 12 80% 3 20% 0 0% 0 0% 15
31 โรงเรียนบ้านนาม่วง 14 12 85.71% 1 7.14% 1 7.14% 0 0% 14
32 โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ 23 11 47.83% 8 34.78% 1 4.35% 3 13.04% 23
33 โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม 21 11 55% 3 15% 1 5% 5 25% 20
34 โรงเรียนบ้านสานแว้ 16 11 68.75% 1 6.25% 1 6.25% 3 18.75% 16
35 โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม 21 10 47.62% 5 23.81% 3 14.29% 3 14.29% 21
36 โรงเรียนบ้านงิ้ว 23 10 58.82% 5 29.41% 1 5.88% 1 5.88% 17
37 โรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์ 16 10 66.67% 3 20% 1 6.67% 1 6.67% 15
38 โรงเรียนบ้านหนองบง 20 10 52.63% 2 10.53% 2 10.53% 5 26.32% 19
39 โรงเรียนบ้านพังคอง 15 10 71.43% 2 14.29% 2 14.29% 0 0% 14
40 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย 14 10 71.43% 2 14.29% 1 7.14% 1 7.14% 14
41 โรงเรียนบ้านขามป้อม 13 10 76.92% 2 15.38% 0 0% 1 7.69% 13
42 โรงเรียนชุมชนนาโสก 13 10 76.92% 1 7.69% 1 7.69% 1 7.69% 13
43 โรงเรียนบ้านนาทาม 23 9 42.86% 8 38.1% 1 4.76% 3 14.29% 21
44 โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 17 9 52.94% 3 17.65% 2 11.76% 3 17.65% 17
45 โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 13 9 69.23% 3 23.08% 1 7.69% 0 0% 13
46 โรงเรียนบ้านกุดโง้ง 14 9 64.29% 2 14.29% 3 21.43% 0 0% 14
47 โรงเรียนร่มเกล้า 13 9 69.23% 2 15.38% 1 7.69% 1 7.69% 13
48 โรงเรียนบ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" 14 9 69.23% 1 7.69% 1 7.69% 2 15.38% 13
49 โรงเรียนบ้านดง 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
50 โรงเรียนบ้านคำฮีเบญจวิทย์ 20 8 42.11% 8 42.11% 2 10.53% 1 5.26% 19
51 โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน 18 8 50% 4 25% 4 25% 0 0% 16
52 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501 16 8 50% 4 25% 3 18.75% 1 6.25% 16
53 โรงเรียนยศวดีนิคมคำสร้อย 16 8 53.33% 4 26.67% 2 13.33% 1 6.67% 15
54 โรงเรียนบ้านวังไฮ 14 8 57.14% 4 28.57% 1 7.14% 1 7.14% 14
55 โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย 16 8 50% 4 25% 0 0% 4 25% 16
56 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 14 8 57.14% 4 28.57% 0 0% 2 14.29% 14
57 โรงเรียนวัดหลวงปู่จาม มหาปุญโญ บ้านห้วยทราย “ราษฎร์ประสงค์” 19 8 44.44% 3 16.67% 6 33.33% 1 5.56% 18
58 โรงเรียนชุมชนดอนตาล 21 8 44.44% 3 16.67% 3 16.67% 4 22.22% 18
59 โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ 13 8 61.54% 3 23.08% 2 15.38% 0 0% 13
60 โรงเรียนบ้านนาถ่อน 11 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
61 โรงเรียนบ้านสามขัว 10 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
62 โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
63 โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด 22 7 35% 7 35% 3 15% 3 15% 20
64 โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา 19 7 43.75% 7 43.75% 1 6.25% 1 6.25% 16
65 โรงเรียนบ้านหนองแวง 14 7 50% 4 28.57% 0 0% 3 21.43% 14
66 โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย 14 7 50% 3 21.43% 0 0% 4 28.57% 14
67 โรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
68 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 2 11 7 63.64% 2 18.18% 0 0% 2 18.18% 11
69 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 10 7 70% 2 20% 0 0% 1 10% 10
70 โรงเรียนบ้านแก้งนาง 13 7 53.85% 1 7.69% 2 15.38% 3 23.08% 13
71 โรงเรียนบ้านตูมหวาน 13 7 63.64% 1 9.09% 2 18.18% 1 9.09% 11
72 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน 25 6 25% 5 20.83% 4 16.67% 9 37.5% 24
73 โรงเรียนบ้านดงมอน 14 6 42.86% 5 35.71% 1 7.14% 2 14.29% 14
74 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 11 6 54.55% 3 27.27% 1 9.09% 1 9.09% 11
75 โรงเรียนบ้านสองคอน 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
76 โรงเรียนบ้านโสก 10 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
77 โรงเรียนบ้านหนองบอน 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
78 โรงเรียนบ้านดงหลวง 8 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
79 โรงเรียนบ้านนายาง 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
80 โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
81 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดนิรมิต) 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
82 โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา 18 5 31.25% 7 43.75% 2 12.5% 2 12.5% 16
83 โรงเรียนบ้านคำพอก 1 14 5 38.46% 3 23.08% 1 7.69% 4 30.77% 13
84 โรงเรียนบ้านแมด 10 5 50% 3 30% 1 10% 1 10% 10
85 โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ 10 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
86 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
87 โรงเรียนบ้านพรานอ้น 10 5 50% 1 10% 1 10% 3 30% 10
88 โรงเรียนบ้านนาป่ง 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
89 โรงเรียนบ้านโพนสวาง 10 5 50% 1 10% 0 0% 4 40% 10
90 โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
91 โรงเรียนบ้านเหล่าดง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
92 โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ 15 4 26.67% 5 33.33% 3 20% 3 20% 15
93 โรงเรียนบ้านโนนยาง 15 4 26.67% 5 33.33% 3 20% 3 20% 15
94 โรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา 11 4 36.36% 5 45.45% 0 0% 2 18.18% 11
95 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด 10 4 40% 3 30% 2 20% 1 10% 10
96 โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี 8 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
97 โรงเรียนบ้านนาเสือหลายหนองยอ 9 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
98 โรงเรียนบ้านดงยางนันทวัน 8 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
99 โรงเรียนชุมชนบ้านม่วงไข่ 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
100 โรงเรียนบ้านโคก 1 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
101 โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ 8 4 50% 2 25% 0 0% 2 25% 8
102 โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
103 โรงเรียนบ้านสงเปือย 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
104 โรงเรียนบ้านขัวสูง 8 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
105 โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง 10 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 3 33.33% 9
106 โรงเรียนบ้านนาหลวง 2 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
107 โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
108 โรงเรียนบ้านโพนงาม 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
109 โรงเรียนบ้านกกไฮโนนน้ำคำ 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
110 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
111 โรงเรียนบ้านนาอุดม 6 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 0 0% 6
112 โรงเรียนบ้านบะ 6 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 0 0% 6
113 โรงเรียนบ้านหนองผือดอนม่วง 6 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 0 0% 6
114 โรงเรียนบ้านนาหนองแคน 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
115 โรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
116 โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 2 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
117 โรงเรียนบ้านนามน 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
118 โรงเรียนบ้านนาสะโน 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
119 โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี 11 3 27.27% 6 54.55% 1 9.09% 1 9.09% 11
120 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 2 8 3 37.5% 5 62.5% 0 0% 0 0% 8
121 โรงเรียนบ้านเปียด 8 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
122 โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ 8 3 37.5% 2 25% 3 37.5% 0 0% 8
123 โรงเรียนบ้านนากอก 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
124 โรงเรียนบ้านคำเขือง 7 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
125 โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
126 โรงเรียนบ้านหนองกระยัง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
127 โรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง 8 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 3 42.86% 7
128 โรงเรียนบ้านนาโด่ 6 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
129 โรงเรียนบ้านมะนาว 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
130 โรงเรียนบ้านคำไหล 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
131 โรงเรียนบ้านแฝก 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
132 โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน 8 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 4 50% 8
133 โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 5 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
134 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
135 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคม 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
136 โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
137 โรงเรียนบ้านหนองกะปาด 7 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 7
138 โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
139 โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 13 อนุสรณ์(บ้านด่านยาว) 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
140 โรงเรียนบ้านกลาง 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
141 โรงเรียนบ้านคำนางโอก 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
142 โรงเรียนบ้านผึ่งแดด 8 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 3 50% 6
143 โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้า 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
144 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
145 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานฯบ้านศรีถาวรพนา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
146 โรงเรียนบ้านนายอ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
147 โรงเรียนบ้านป่าพยอม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
148 โรงเรียนบ้านภู 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
149 โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
150 โรงเรียนบ้านโนนศรี 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
151 โรงเรียนบ้านห้วยกอก 1 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
152 โรงเรียนบ้านห้วยกอก 2 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
153 โรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
154 โรงเรียนบ้านดอนม่วย 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
155 โรงเรียนพระราชทานบ้านหนองหมู 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
156 โรงเรียนบ้านทรายทอง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
157 โรงเรียนบ้านหนองบัว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
158 โรงเรียนบ้านแก้ง 2 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
159 โรงเรียนบ้านโคก 2 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
160 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
161 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง๑ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
162 โรงเรียนห้วยยางจอมมณี 7 1 14.29% 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 7
163 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 2 7 1 14.29% 4 57.14% 0 0% 2 28.57% 7
164 โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา 8 1 12.5% 3 37.5% 4 50% 0 0% 8
165 โรงเรียนบ้านภูล้อม 8 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
166 โรงเรียนบ้านหลุบปึ้ง 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
167 โรงเรียนบ้านคำพี้ 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
168 โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 1 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
169 โรงเรียนบ้านโค้งสำราญ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
170 โรงเรียนบ้านดงยาง 1 8 1 12.5% 1 12.5% 2 25% 4 50% 8
171 โรงเรียนบ้านบาก๑ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
172 โรงเรียนบ้านขอนแก่น 5 1 20% 1 20% 0 0% 3 60% 5
173 โรงเรียนบ้านค้อ"บ้านค้อวิทยาคาร" 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
174 โรงเรียนบ้านจอมมณีใต้ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
175 โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยาคม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
176 โรงเรียนบ้านแวง 4 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
177 โรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทร 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
178 โรงเรียนบ้านบุ่ง 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
179 โรงเรียนบ้านซ่ง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
180 โรงเรียนบ้านท่าไค้ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
181 โรงเรียนเมืองใหม่ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
182 โรงเรียนบ้านดงเย็น 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
183 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 2 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
184 โรงเรียนบ้านวังนอง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
185 โรงเรียนบ้านหว้านน้อย 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
186 โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
187 โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
188 โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
189 โรงเรียนบ้านนาปุ่ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
190 โรงเรียนบ้านนาโปน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
191 โรงเรียนบ้านนิคมร่มเกล้า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
192 โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
193 โรงเรียนมุกดาหาร มอนเทสซอรี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
194 โรงเรียนบ้านหนองคอง 4 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
195 โรงเรียนบ้านกุดแข้ 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
196 โรงเรียนบ้านนาหลัก 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
197 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
198 โรงเรียนบ้านนาหลวง 1 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
199 โรงเรียนบ้านน้ำบ่อดง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
200 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลคำชะอี 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
201 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 11(บ้านแข้) 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
202 โรงเรียนบ้านคำบกราษฎร์นุกูล 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
203 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 2 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
204 โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
205 โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปือย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
206 โรงเรียนบ้านดงมัน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
207 โรงเรียนบ้านนาสองห้อง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
208 โรงเรียนบ้านป่าหวาย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
209 โรงเรียนบ้านหนองหนาว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
210 โรงเรียนบ้านหนองแอก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
211 โรงเรียนบ้านโพนไฮ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
212 โรงเรียนบ้านคำดู่ 3 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
213 โรงเรียนบ้านภูผาหอมพัฒนา 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
214 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
215 โรงเรียนบ้านโนนเกษม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
216 โรงเรียนบ้านเหมืองบ่า 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
217 โรงเรียนบ้านติ้วราษฎร์อุทิศ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
218 โรงเรียนบ้านโคกหินกอง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]