งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ณ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 10-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่มอาคาร 1 ห้อง ห้อง ป.1 10 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
-
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่มอาคาร 1 ห้อง ห้องป.2 10 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
-
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่มอาคาร 1 ห้อง ห้องป.3 10 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
-
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงงเรียนบ้านโคกหนองหล่มอาคาร 2 ห้อง อนุบาล 1 10 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
-
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม อาคาร2 ห้อง ห้องอนุบาล 2 10 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
-
6 802 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม อาคาร 1 ห้อง ห้องป.1 11 ต.ค. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป
-
7 803 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม อาคาร 1 ห้อง ห้อง ป.2 11 ต.ค. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป
-
8 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม อาคาร 3 ห้อง ห้อง ป.3 11 ต.ค. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป
-
9 813 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม อาคาร 3 ห้อง ห้อง ม.1 9 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
-
10 814 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม อาคาร 3 ห้อง ห้อง ม.2 10 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
-
11 815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม อาคาร 3 ห้อง ห้อง ม.3 10 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
-
12 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม อาคาร 3 ห้อง ห้อง ม.1 11 ต.ค. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป
-
13 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม อาคาร 3 ห้อง ห้อง ม.2 11 ต.ค. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]