งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ณ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 10-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา หอประชุม ห้อง หอประชุม 10 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 - 12.00
-
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา หอประชุม 10 ต.ค. 2561 13.00 - 16.00
-
3 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา หอประชุม 11 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
-
4 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา หอประชุม 11 ต.ค. 2561 13.00 - 16.00
-
5 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา ห้อง ห้อง STEM 10 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
-
6 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา ห้อง ห้อง STEM 10 ต.ค. 2561 13.00 - 16.00
-
7 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา ห้อง ห้อง STEM 11 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
-
8 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา ห้อง ห้อง STEM 11 ต.ค. 2561 13.00 - 16.00
-
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา หอประชุม 11 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
-
10 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา หอประชุม 11 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]