งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ณ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 10-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนดอนตาลวิทยา อาคาร 332 10 ต.ค. 2561 9.00-12.00
-
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนดอนตาลวิทยา อาคาร 333 10 ต.ค. 2561 9.00-12.00
-
3 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนดอนตาลวิทยา อาคาร 332 10 ต.ค. 2561 13.00-16.00
-
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนดอนตาลวิทยา อาคาร 334 10 ต.ค. 2561 9.00-12.00
-
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนดอนตาลวิทยา อาคาร 335 10 ต.ค. 2561 9.00-12.00
-
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนดอนตาลวิทยา อาคาร 334 11 ต.ค. 2561 9.00-12.00
-
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนดอนตาลวิทยา อาคาร 335 11 ต.ค. 2561 9.00-12.00
-
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนดอนตาลวิทยา อาคาร 336 11 ต.ค. 2561 9.00-12.00
-
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนดอนตาลวิทยา อาคาร 336 10 ต.ค. 2561 9.00-12.00
-
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนดอนตาลวิทยา อาคาร 337 10 ต.ค. 2561 9.00-12.00
-
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนดอนตาลวิทยา อาคาร 322 11 ต.ค. 2561 9.00-12.00
-
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนดอนตาลวิทยา อาคาร 323 11 ต.ค. 2561 9.00-12.00
-
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนดอนตาลวิทยา อาคาร 324 10 ต.ค. 2561 9.00-12.00
-
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนดอนตาลวิทยา อาคาร 325 10 ต.ค. 2561 9.00-12.00
-
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนดอนตาลวิทยา เต็นท์หน้าอาคาร 3 10 ต.ค. 2561 9.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]