งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ณ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 10-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาสะโน อาคาร สปช. 104 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 10 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสะโน อาคาร สปช.104 ชั้น ใต้ถุนอาคาร 10 ต.ค. 2561 13.00-16.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาสะโน อาคาร ห้อง สมุดโรงเรียน 10 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาสะโน อาคาร สปช.104 ชั้น ใต้ถุนอาคาร 11 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสะโน อาคาร สปช.104 ชั้น ใต้ถุนอาคาร 11 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาสะโน อาคาร สปช.104 ชั้น ใต้ถุนอาคาร 11 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสะโน ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 10 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาสะโน ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 11 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาสะโน อาคารหอประชุม 10 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาสะโน อาคารหอประชุม 10 ต.ค. 2561 13.00 เป็นต้นไป
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาสะโน อาคาร สปช.105 ชั้น 2 ห้อง 201 10 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสะโน อาคาร สปช.105 ชั้น 2 ห้อง 202 10 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาสะโน อาคาร สปช.105 ชั้น 2 ห้อง 203 10 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาสะโน อาคาร สปช.105 ชั้น 1 ห้อง 101 10 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาสะโน อาคาร สปช.105 ชั้น 1 ห้อง 102 10 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาสะโน อาคาร สปช.105 ชั้น 1 ห้อง 103 10 ต.ค. 2561 09.00-12.00
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาสะโน อาคาร สปช.104 10 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาสะโน อาคาร สปช.104 11 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]