งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ณ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 10-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ อาคาร ป.1ฉ ห้อง ป.4 10 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 19
09.00-11.00
-
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ อาคาร ป.1ฉ ห้อง ป.5 10 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 19
09.00-11.00
-
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ อาคาร ป.1ฉ ห้อง ป.6 10 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 11
09.00-11.00
-
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา ห้องเรียน อาคาร 1 10 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 7
09.00
-
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา ห้องเรียน อาคาร 1 10 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 2
09.00
-
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา ห้องเรียน อาคาร 1 10 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 10
09.00
-
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา ห้องเรียน อาคาร 1 10 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 5
09.00
-
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา ห้องคอมพิวเตอร์ 1 10 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 12
09.00-11.30
-
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา ห้องคอมพิวเตอร์ 2 10 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-11.30
-
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ห้องวิทยาศาสตร์ 10 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 19
09.00
-
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ห้องคอมพิวเตอร์ 10 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 19
09.00
-
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ห้องจริยธรรม 10 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 15
09.00
-
13 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ อาคาร ป.1 11 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 18
09.00
-
14 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ อาคาร ป.3 11 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 11
09.00
-
15 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ห้องวิทยาศาสตร์ 11 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 19
09.00-12.00
-
16 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ห้องคอมพิวเตอร์ 11 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 12
09.00-12.00
-
17 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ อาคาร ป.1-3 10 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16
09.00-10.20
-
18 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ อาคาร ป.1-3 10 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 16
09.00-10.20
-
19 822 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ อาคาร ป.1-3 10 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 6
09.00-10.20
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]