งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ณ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 10-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอนตาล ชั้น เวทีหอประชุมหลังเก่า 10 ต.ค. 2561 09.00 - 13.00 น.
-
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอนตาล ชั้น เวทีหอประชุมหลังเก่า 10 ต.ค. 2561 09.00 - 13.00 น
-
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 เต็นท์สนามกีฬากลางอำเภอดอนตาลและศูนย์อาเซียน ชั้น เต้นท์ โซน ซี 10 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00 น
-
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 เต็นท์สนามกีฬากลางอำเภอดอนตาลและศูนย์อาเซียน ชั้น เต้นท์ โซน ซี 10 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00 น
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอนตาล ชั้น เวทีหอประชุมหลังเก่า 11 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00 น.
-
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอนตาล ชั้น เวทีหอประชุมหลังเก่า 11 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00 น.
-
7 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 ถนนบริเวณสนามกีฬาอำเภอดอนตาล และศูนย์อาเซียน ชั้น เต้นท์ โซน เอ 10 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00 น
-
8 019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 ถนนบริเวณสนามกีฬาอำเภอดอนตาล และศูนย์อาเซียน ชั้น เต้นท์ โซน เอ 10 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00 น
-
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 ถนนบริเวณสนามกีฬาอำเภอดอนตาล และศูนย์อาเซียน ชั้น เต้นท์ โซน อี 10 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00 น
-
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 ถนนบริเวณสนามกีฬาอำเภอดอนตาล และศูนย์อาเซียน ชั้น เต้นท์ โซน อี 10 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00 น
-
11 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 ถนนบริเวณสนามกีฬาอำเภอดอนตาล และศูนย์อาเซียน ชั้น เต้นท์ โซน บี 10 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00 น
-
12 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 ถนนบริเวณสนามกีฬาอำเภอดอนตาล และศูนย์อาเซียน ชั้น เต้นท์ โซน บี 10 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00 น
-
13 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 ถนนบริเวณสนามกีฬาอำเภอดอนตาล และศูนย์อาเซียน ชั้น เต้นท์ โซน บี 11 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00 น
-
14 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 ถนนบริเวณสนามกีฬาอำเภอดอนตาล และศูนย์อาเซียน ชั้น เต้นท์ โซน บี 11 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00 น
-
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 ถนนบริเวณสนามกีฬาอำเภอดอนตาล และศูนย์อาเซียน ชั้น เต้นท์ โซน เอ 11 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00 น
-
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 ถนนบริเวณสนามกีฬาอำเภอดอนตาล และศูนย์อาเซียน ชั้น เต้นท์ โซน เอ 11 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00 น
-
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 ถนนบริเวณสนามกีฬาอำเภอดอนตาล และศูนย์อาเซียน ชั้น เต้นท์ โซน ซี 11 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00 น
-
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 ถนนบริเวณสนามกีฬาอำเภอดอนตาล และศูนย์อาเซียน ชั้น เต้นท์ โซน ซี 11 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00 น
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]