งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ณ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 10-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 สนามกลางกีฬากลางอำเภอดอนตาล ห้อง สนามวอลเลย์บอล 11 ต.ค. 2561 09.00
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 สนามกลางกีฬากลางอำเภอดอนตาล ห้อง สนามฟุตบอล 11 ต.ค. 2561 09.00
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 สนามกลางกีฬากลางอำเภอดอนตาล ห้อง บริเวณสนามเด็กเล่น 11 ต.ค. 2561 09.00
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 วิทยาลัยชุมชนดอนตาล ห้อง วิทยาลัยชุมชน 10 ต.ค. 2561 09.00
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 วิทยาลัยชุมชนดอนตาล ห้อง วิทยาลัยชุมชน 11 ต.ค. 2561 09.00
-
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 โรงเรียนดอนตาลวิทยา ห้อง ใต้ถุนอาคาร 4 10 ต.ค. 2561 09.00
-
7 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 กศน.ดอนตาล ห้อง กศน.ดอนตาล 10 ต.ค. 2561 09.00 -16.00
-
8 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 กศน.ดอนตาล ห้อง กศน.ดอนตาล 11 ต.ค. 2561 09.00-16.00
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 กศน.ดอนตาล ห้อง กศน.ดอนตาล 10 ต.ค. 2561 09.00
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 กศน.ดอนตาล ห้อง กศน.ดอนตาล 11 ต.ค. 2561 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]