แจ้งเตรียมอุปกรณ์ในการแข่งขัน
mail แจ้งโรงเรียนที่ร่วมกิจกรรมแข่งขันรายการประเภทโครงงาน  และรายการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ทุกประเภท ทุกรายการ       *ให้ผู้เข้าแข่งขันได้เตรียมโต๊ะและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันมาเอง
mail แจ้งโรงเรียนที่แข่งขันโครงงานทุกประเภท ให้ส่งรูปเล่มโครงการ จำนวน 5 เล่ม ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2561

mail แจ้งให้คณะกรรมการตัดสินเอแม็ท และนักเรียนที่จะเข้าแข่งเอแม็ท
                 - ให้เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันมาเอง
                 - และให้โหลดแอฟนาฬิกาจับเวลาไว้ในเครื่องโทรศัพท์ด้วย
                    คลิกดาวน์โหลดแอปฯ (เฉพาะโทรศัพท์) 
mail การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP   กำหนดให้ใช้โปรแกรม GSP  v5.
mailแจ้งผู้เข้าแข่งขันรายการหุ่นยนต์ทุุุุุุุุกรายการ ให้เตรียมสนามและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน มาในวันแข่งด้วย  
วันอังคาร ที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 19:05 น.