สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 155
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเอราวัณ สพป. เลย เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หฤทัยคริสเตียน สพป. เลย เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านพวยเด้งสันติสุข สพป. เลย เขต 2 82 ทอง 4
5 ชุมชนบ้านทรายขาว สพป. เลย เขต 2 79 เงิน 5
6 บ้านนาตาดสมสะอาด สพป. เลย เขต 2 77 เงิน 6
7 บ้านปวนพุ สพป. เลย เขต 2 77 เงิน 6
8 บ้านหินเกิ้ง สพป. เลย เขต 2 75 เงิน 8
9 อนุบาลภูกระดึง สพป. เลย เขต 2 75 เงิน 8
10 โนนสว่างโสกนกไก่นา สพป. เลย เขต 2 75 เงิน 8
11 บ้านนาแปน สพป. เลย เขต 2 74 เงิน 11
12 บ้านวังยาง สพป. เลย เขต 2 72 เงิน 12
13 บ้านหนองนอ สพป. เลย เขต 2 69 ทองแดง 13
14 บ้านแก่งหินกกสะทอน สพป. เลย เขต 2 69 ทองแดง 13
15 บ้านผาน้อย สพป. เลย เขต 2 68 ทองแดง 15
16 บ้านศรีวิไลท่าสวนยา สพป. เลย เขต 2 68 ทองแดง 15
17 บ้านโคกขมิ้น สพป. เลย เขต 2 68 ทองแดง 15
18 บ้านหนองตูม สพป. เลย เขต 2 67 ทองแดง 18
19 บ้านห้วยไผ่เหนือ สพป. เลย เขต 2 67 ทองแดง 18
20 บ้านกกเกลี้ยง สพป. เลย เขต 2 66 ทองแดง 20
21 บ้านโนนกกจาน สพป. เลย เขต 2 66 ทองแดง 20
22 บ้านเพิ่ม สพป. เลย เขต 2 65 ทองแดง 22
23 บ้านเหมืองแบ่ง สพป. เลย เขต 2 65 ทองแดง 22
24 บ้านโนนกกข่า สพป. เลย เขต 2 65 ทองแดง 22
25 ชุมชนบ้านผานกเค้า สพป. เลย เขต 2 - -
26 บ้านสงป่าเปลือย สพป. เลย เขต 2 - -
27 บ้านโนนป่าซาง สพป. เลย เขต 2 - -


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 156
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ
2 หฤทัยคริสเตียน สพป. เลย เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยส้ม สพป. เลย เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย สพป. เลย เขต 2 83 ทอง 4
5 บ้านปวนพุ สพป. เลย เขต 2 83 ทอง 4
6 เจียรวนนท์อุทิศ3 สพป. เลย เขต 2 83 ทอง 4
7 บ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 75 เงิน 7
8 เลยตาดโนนพัฒนา สพป. เลย เขต 2 60 ทองแดง 8
9 บ้านโนนป่าซาง สพป. เลย เขต 2 - -


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 154
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเอราวัณ สพป. เลย เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลภูกระดึง สพป. เลย เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านพวยเด้งสันติสุข สพป. เลย เขต 2 90 ทอง 4
5 บ้านหนองตูม สพป. เลย เขต 2 85 ทอง 5
6 บ้านหนองนอ สพป. เลย เขต 2 85 ทอง 5
7 บ้านเหมืองแบ่ง สพป. เลย เขต 2 85 ทอง 5
8 บ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 82 ทอง 8
9 บ้านซำกกค้อ สพป. เลย เขต 2 80 ทอง 9
10 บ้านนาวัว สพป. เลย เขต 2 80 ทอง 9
11 บ้านปากปวน สพป. เลย เขต 2 80 ทอง 9
12 บ้านผาน้อย สพป. เลย เขต 2 80 ทอง 9
13 บ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) สพป. เลย เขต 2 80 ทอง 9
14 บ้านวังยาง สพป. เลย เขต 2 80 ทอง 9
15 บ้านวังสะพุง สพป. เลย เขต 2 80 ทอง 9
16 บ้านหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 80 ทอง 9
17 บ้านหินเกิ้ง สพป. เลย เขต 2 80 ทอง 9
18 บ้านห้วยไผ่เหนือ สพป. เลย เขต 2 80 ทอง 9
19 บ้านอุ่ม สพป. เลย เขต 2 80 ทอง 9
20 บ้านแก่งหินกกสะทอน สพป. เลย เขต 2 80 ทอง 9
21 บ้านหนองบัว สพป. เลย เขต 2 75 เงิน 21
22 บ้านโนนกกจาน สพป. เลย เขต 2 75 เงิน 21
23 โนนสว่างโสกนกไก่นา สพป. เลย เขต 2 75 เงิน 21
24 บ้านโนนกกข่า สพป. เลย เขต 2 - -
25 บ้านโนนป่าซาง สพป. เลย เขต 2 - -


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 070
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลชุมชนภูกระดึง สพป. เลย เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 811
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนหนองหิน สพป. เลย เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 สพป. เลย เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยส้มใต้ สพป. เลย เขต 2 86 ทอง 4
5 บ้านโคกมน สพป. เลย เขต 2 85 ทอง 5
6 บ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 84 ทอง 6
7 อนุบาลชุมชนภูกระดึง สพป. เลย เขต 2 83 ทอง 7
8 บ้านโคกขมิ้น สพป. เลย เขต 2 82 ทอง 8
9 บ้านกุดแก สพป. เลย เขต 2 79 เงิน 9
10 เจียรวนนท์อุทิศ3 สพป. เลย เขต 2 77 เงิน 10
11 เจียรวนนท์อุทิศ 4 สพป. เลย เขต 2 75 เงิน 11
12 บ้านนาวัว สพป. เลย เขต 2 74 เงิน 12
13 บ้านปวนพุ สพป. เลย เขต 2 73 เงิน 13
14 บ้านวังสะพุง สพป. เลย เขต 2 69 ทองแดง 14
15 บ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 68 ทองแดง 15
16 บ้านหนองตานา สพป. เลย เขต 2 67 ทองแดง 16
17 บ้านห้วยไคร้ สพป. เลย เขต 2 - -


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 810
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตาดข่า สพป. เลย เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนวังสะพุง สพป. เลย เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านซำไฮ สพป. เลย เขต 2 86 ทอง 4
5 บ้านเอราวัณ สพป. เลย เขต 2 85 ทอง 5
6 บ้านกุดแก สพป. เลย เขต 2 84 ทอง 6
7 ชุมชนหนองหิน สพป. เลย เขต 2 82 ทอง 7
8 วรราชวิทยา สพป. เลย เขต 2 82 ทอง 7
9 บ้านลาด สพป. เลย เขต 2 81 ทอง 9
10 บ้านศรีอุบลพัฒนา สพป. เลย เขต 2 80 ทอง 10
11 บ้านห้วยส้มใต้ สพป. เลย เขต 2 80 ทอง 10
12 บ้านโนนกกข่า สพป. เลย เขต 2 76 เงิน 12
13 บ้านผาขาว สพป. เลย เขต 2 75 เงิน 13
14 ประจันตวิทยา สพป. เลย เขต 2 75 เงิน 13
15 บ้านปวนพุ สพป. เลย เขต 2 72 เงิน 15
16 บ้านป่าบง สพป. เลย เขต 2 72 เงิน 15
17 อนุบาลชุมชนภูกระดึง สพป. เลย เขต 2 71 เงิน 17
18 บ้านวังแท่น สพป. เลย เขต 2 70 เงิน 18
19 ราชประชานุเคราะห์ 52 จ.เลย สพป. เลย เขต 2 70 เงิน 18
20 บ้านนาเหมือดแอ่ สพป. เลย เขต 2 69 ทองแดง 20
21 เจียรวนนท์อุทิศ3 สพป. เลย เขต 2 68 ทองแดง 21
22 บ้านห้วยป่าน สพป. เลย เขต 2 - -
23 บ้านอุ่ม สพป. เลย เขต 2 - -
24 บ้านโนนภูทอง สพป. เลย เขต 2 - -


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 813
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วรราชวิทยา สพป. เลย เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 812
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 95.60 ทอง ชนะเลิศ
2 เจียรวนนท์อุทิศ3 สพป. เลย เขต 2 91.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 77.60 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 796
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย สพป. เลย เขต 2 85.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 77.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโคกมน สพป. เลย เขต 2 76.50 เงิน 4
5 บ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 สพป. เลย เขต 2 71 เงิน 5
6 บ้านหนองใหญ่ สพป. เลย เขต 2 69 ทองแดง 6
7 อนุบาลชุมชนภูกระดึง สพป. เลย เขต 2 69 ทองแดง 6
8 บ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 65 ทองแดง 8
9 ชุมชนหนองหิน สพป. เลย เขต 2 - -
10 บ้านปากปวน สพป. เลย เขต 2 - -
11 บ้านหนองบัว สพป. เลย เขต 2 - -
12 บ้านห้วยส้ม สพป. เลย เขต 2 - -
13 บ้านโนนป่าซาง สพป. เลย เขต 2 - -


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 006
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 สพป. เลย เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลชุมชนภูกระดึง สพป. เลย เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองบัว สพป. เลย เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เลยตาดโนนพัฒนา สพป. เลย เขต 2 75 เงิน 4
5 บ้านปวนพุ สพป. เลย เขต 2 60 ทองแดง 5
6 ชุมชนบ้านผานกเค้า สพป. เลย เขต 2 - -
7 บ้านนาวัว สพป. เลย เขต 2 - -
8 บ้านหนองใหญ่ สพป. เลย เขต 2 - -


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 001
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหมากแข้งกกกอก สพป. เลย เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกกเกลี้ยง สพป. เลย เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านศรีรักษา สพป. เลย เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองตูม สพป. เลย เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โนนสว่างโสกนกไก่นา สพป. เลย เขต 2 81 ทอง 5
6 บ้านหนองใหญ่ สพป. เลย เขต 2 80 ทอง 6
7 บ้านโคกศรีเจริญ สพป. เลย เขต 2 80 ทอง 6
8 ราชประชานุเคราะห์ 52 จ.เลย สพป. เลย เขต 2 80 ทอง 6
9 บ้านน้ำค้อ สพป. เลย เขต 2 77 เงิน 9
10 บ้านห้วยเป้าเหนือ สพป. เลย เขต 2 75 เงิน 10
11 บ้านปวนพุ สพป. เลย เขต 2 73 เงิน 11
12 บ้านซำไคร้ สพป. เลย เขต 2 70 เงิน 12
13 บ้านห้วยป่าน สพป. เลย เขต 2 65 ทองแดง 13
14 บ้านเหมืองแบ่ง สพป. เลย เขต 2 65 ทองแดง 13
15 บ้านผาน้อย สพป. เลย เขต 2 58 เข้าร่วม 15
16 ชุมชนบ้านผานกเค้า สพป. เลย เขต 2 - -


การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 068
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังสะพุง สพป. เลย เขต 2 42 เข้าร่วม ชนะเลิศ
2 บ้านสวนปอ สพป. เลย เขต 2 - -


การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 023
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองบัว สพป. เลย เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนามูลตุ่น สพป. เลย เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านวังสะพุง สพป. เลย เขต 2 86 ทอง 4
5 บ้านกุดแก สพป. เลย เขต 2 85 ทอง 5
6 บ้านโนนป่าซาง สพป. เลย เขต 2 84 ทอง 6
7 บ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 83 ทอง 7
8 บ้านโคกขมิ้น สพป. เลย เขต 2 82 ทอง 8
9 บ้านแก่งศรีภูมิ สพป. เลย เขต 2 80 ทอง 9
10 บ้านนาอ่างคำ สพป. เลย เขต 2 - -
11 บ้านปวนพุ สพป. เลย เขต 2 - -
12 บ้านเพิ่ม สพป. เลย เขต 2 - -


การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 067
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนภูทอง สพป. เลย เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย สพป. เลย เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาน้อยแสนสุข สพป. เลย เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแก่งหินกกสะทอน สพป. เลย เขต 2 83 ทอง 4
5 ราชประชานุเคราะห์ 52 จ.เลย สพป. เลย เขต 2 82 ทอง 5


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 013
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนป่าซาง สพป. เลย เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาตาดสมสะอาด สพป. เลย เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านปวนพุ สพป. เลย เขต 2 83 ทอง 4


การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 018
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยคะมะ สพป. เลย เขต 2 91.20 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังแท่น สพป. เลย เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราชประชานุเคราะห์ 52 จ.เลย สพป. เลย เขต 2 85.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เลยตาดโนนพัฒนา สพป. เลย เขต 2 84.20 ทอง 4
5 บ้านกุดโง้งวังเดื่อ สพป. เลย เขต 2 84 ทอง 5
6 บ้านเอราวัณ สพป. เลย เขต 2 83.60 ทอง 6
7 บ้านวังลานวังทอง สพป. เลย เขต 2 83.20 ทอง 7
8 บ้านโป่งศรีโทน สพป. เลย เขต 2 83.20 ทอง 7
9 ปวนพุวัฒนา สพป. เลย เขต 2 82.40 ทอง 9
10 บ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 81.60 ทอง 10
11 บ้านซำพร้าว สพป. เลย เขต 2 81.20 ทอง 11
12 ชุมชนบ้านผานกเค้า สพป. เลย เขต 2 - -


การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 019
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังแท่น สพป. เลย เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ
2 เลยตาดโนนพัฒนา สพป. เลย เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโป่งศรีโทน สพป. เลย เขต 2 83 ทอง 4
5 บ้านแก่งศรีภูมิ สพป. เลย เขต 2 80 ทอง 5
6 บ้านนายาง สพป. เลย เขต 2 - -
7 บ้านปวนพุ สพป. เลย เขต 2 - -


การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 022
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนภูทอง สพป. เลย เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเอราวัณ สพป. เลย เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านขอนยาง สพป. เลย เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเหมืองแบ่ง สพป. เลย เขต 2 83 ทอง 4
5 บ้านห้วยไผ่ สพป. เลย เขต 2 82 ทอง 5
6 บ้านโนนกกจาน สพป. เลย เขต 2 81 ทอง 6
7 บ้านปวนพุ สพป. เลย เขต 2 78 เงิน 7
8 บ้านผาหวาย สพป. เลย เขต 2 78 เงิน 7
9 โนนสว่างโสกนกไก่นา สพป. เลย เขต 2 78 เงิน 7
10 บ้านซำกกค้อ สพป. เลย เขต 2 76 เงิน 10
11 บ้านกุดแก สพป. เลย เขต 2 73 เงิน 11
12 บ้านโคกขมิ้น สพป. เลย เขต 2 73 เงิน 11
13 บ้านนาอ่างคำ สพป. เลย เขต 2 70 เงิน 13
14 ชุมชนบ้านทรายขาว สพป. เลย เขต 2 69 ทองแดง 14
15 บ้านวังสะพุง สพป. เลย เขต 2 69 ทองแดง 14
16 บ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 สพป. เลย เขต 2 69 ทองแดง 14
17 บ้านโคกศรีเจริญ สพป. เลย เขต 2 68 ทองแดง 17
18 บ้านซำไคร้ สพป. เลย เขต 2 64 ทองแดง 18
19 บ้านสวนปอ สพป. เลย เขต 2 63 ทองแดง 19
20 บ้านนามูลตุ่น สพป. เลย เขต 2 - -
21 บ้านผาสะนา สพป. เลย เขต 2 - -


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 012
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเหมืองแบ่ง สพป. เลย เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองตูมท่ายาง สพป. เลย เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแก่งหินกกสะทอน สพป. เลย เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาลวังสะพุง ๑ สพป. เลย เขต 2 90 ทอง 4
5 บ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 88 ทอง 5
6 บ้านโนนป่าซาง สพป. เลย เขต 2 85 ทอง 6
7 บ้านห้วยส้ม สพป. เลย เขต 2 82 ทอง 7
8 บ้านนาวัว สพป. เลย เขต 2 - -


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 149
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเอราวัณ สพป. เลย เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 374
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังสะพุง สพป. เลย เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านปากปวน สพป. เลย เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หฤทัยคริสเตียน สพป. เลย เขต 2 87 ทอง 4
5 บ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 84 ทอง 5
6 บ้านนาแปน สพป. เลย เขต 2 84 ทอง 5
7 บ้านเพิ่ม สพป. เลย เขต 2 83 ทอง 7
8 บ้านแก่งศรีภูมิ สพป. เลย เขต 2 83 ทอง 7
9 บ้านนาตาดสมสะอาด สพป. เลย เขต 2 82 ทอง 9
10 บ้านปวนพุ สพป. เลย เขต 2 82 ทอง 9
11 บ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 82 ทอง 9
12 บ้านเล้า สพป. เลย เขต 2 81 ทอง 12
13 บ้านโนนป่าซาง สพป. เลย เขต 2 81 ทอง 12
14 บ้านนาแก สพป. เลย เขต 2 80 ทอง 14
15 บ้านสวนห้อมผางาม สพป. เลย เขต 2 80 ทอง 14
16 บ้านโคกขมิ้น สพป. เลย เขต 2 79 เงิน 16
17 เจียรวนนท์อุทิศ3 สพป. เลย เขต 2 79 เงิน 16
18 บ้านนามูลตุ่น สพป. เลย เขต 2 78 เงิน 18
19 บ้านวังไหโนนสมบูรณ์ สพป. เลย เขต 2 78 เงิน 18
20 บ้านโคกมน สพป. เลย เขต 2 77 เงิน 20
21 บ้านกุดแก สพป. เลย เขต 2 76 เงิน 21
22 บ้านนาโก สพป. เลย เขต 2 76 เงิน 21
23 เลยตาดโนนพัฒนา สพป. เลย เขต 2 76 เงิน 21
24 โคกสง่า สพป. เลย เขต 2 76 เงิน 21
25 บ้านผาสามยอด(เอราวัณ) สพป. เลย เขต 2 - -
26 บ้านวังกกเดื่อ สพป. เลย เขต 2 - -
27 บ้านหนองตานา สพป. เลย เขต 2 - -
28 บ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 373
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาตาดสมสะอาด สพป. เลย เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังไหโนนสมบูรณ์ สพป. เลย เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยไคร้ สพป. เลย เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแก่งศรีภูมิ สพป. เลย เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 82 ทอง 5
6 บ้านปากปวน สพป. เลย เขต 2 81 ทอง 6
7 ชุมชนบ้านหนองคัน สพป. เลย เขต 2 80 ทอง 7
8 บ้านนาแก สพป. เลย เขต 2 - -
9 บ้านหนองตานา สพป. เลย เขต 2 - -
10 บ้านเพิ่ม สพป. เลย เขต 2 - -
11 บ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 - -
12 บ้านโนนป่าซาง สพป. เลย เขต 2 - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 732
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 สพป. เลย เขต 2 89.20 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 86.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านปวนพุ สพป. เลย เขต 2 86.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย สพป. เลย เขต 2 86.20 ทอง 4
5 บ้านสวนห้อมผางาม สพป. เลย เขต 2 85.60 ทอง 5
6 บ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 84.80 ทอง 6
7 บ้านแก่งศรีภูมิ สพป. เลย เขต 2 84.10 ทอง 7
8 บ้านหนองตานา สพป. เลย เขต 2 83.40 ทอง 8
9 บ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 82.70 ทอง 9
10 บ้านวังแท่น สพป. เลย เขต 2 82.40 ทอง 10
11 โคกสง่า สพป. เลย เขต 2 82.20 ทอง 11
12 เจียรวนนท์อุทิศ3 สพป. เลย เขต 2 82.10 ทอง 12
13 บ้านเพิ่ม สพป. เลย เขต 2 82 ทอง 13
14 บ้านโนนป่าซาง สพป. เลย เขต 2 82 ทอง 13
15 ชุมชนบ้านหนองคัน สพป. เลย เขต 2 81.80 ทอง 15
16 บ้านตาดข่า สพป. เลย เขต 2 81 ทอง 16
17 บ้านวังสะพุง สพป. เลย เขต 2 81 ทอง 16
18 บ้านนาแปน สพป. เลย เขต 2 80.80 ทอง 18
19 เลยตาดโนนพัฒนา สพป. เลย เขต 2 80 ทอง 19
20 บ้านกุดแก สพป. เลย เขต 2 78.90 เงิน 20
21 บ้านห้วยส้ม สพป. เลย เขต 2 78.40 เงิน 21
22 บ้านโคกขมิ้น สพป. เลย เขต 2 78.20 เงิน 22
23 บ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 สพป. เลย เขต 2 0 เข้าร่วม
24 บ้านวังกกเดื่อ สพป. เลย เขต 2 - -
25 บ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 731
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาตาดสมสะอาด สพป. เลย เขต 2 90.10 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังกกเดื่อ สพป. เลย เขต 2 88.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 82.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแก่งศรีภูมิ สพป. เลย เขต 2 75.60 เงิน 4
5 บ้านโนนป่าซาง สพป. เลย เขต 2 72.20 เงิน 5
6 บ้านวังไหโนนสมบูรณ์ สพป. เลย เขต 2 66 ทองแดง 6
7 บ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 สพป. เลย เขต 2 63.40 ทองแดง 7
8 โคกสง่า สพป. เลย เขต 2 0 เข้าร่วม
9 บ้านหนองตานา สพป. เลย เขต 2 - -
10 บ้านเพิ่ม สพป. เลย เขต 2 - -
11 บ้านโคกขมิ้น สพป. เลย เขต 2 - -
12 บ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 - -
13 อนุบาลชุมชนภูกระดึง สพป. เลย เขต 2 - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 371
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หฤทัยคริสเตียน สพป. เลย เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 สพป. เลย เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านปวนพุ สพป. เลย เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 90 ทอง 4
5 บ้านแก่งศรีภูมิ สพป. เลย เขต 2 89 ทอง 5
6 บ้านนาแปน สพป. เลย เขต 2 84 ทอง 6
7 บ้านปากปวน สพป. เลย เขต 2 84 ทอง 6
8 บ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 84 ทอง 6
9 ชุมชนหนองหิน สพป. เลย เขต 2 83 ทอง 9
10 บ้านกุดแก สพป. เลย เขต 2 82 ทอง 10
11 บ้านวังแท่น สพป. เลย เขต 2 82 ทอง 10
12 บ้านโนนป่าซาง สพป. เลย เขต 2 82 ทอง 10
13 เลยตาดโนนพัฒนา สพป. เลย เขต 2 82 ทอง 10
14 บ้านเพิ่ม สพป. เลย เขต 2 81 ทอง 14
15 บ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 80 ทอง 15
16 บ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย สพป. เลย เขต 2 80 ทอง 15
17 บ้านนาตาดสมสะอาด สพป. เลย เขต 2 80 ทอง 15
18 เจียรวนนท์อุทิศ3 สพป. เลย เขต 2 80 ทอง 15
19 บ้านวังไหโนนสมบูรณ์ สพป. เลย เขต 2 79 เงิน 19
20 บ้านห้วยส้ม สพป. เลย เขต 2 78 เงิน 20
21 บ้านห้วยส้มใต้ สพป. เลย เขต 2 78 เงิน 20
22 บ้านวังสะพุง สพป. เลย เขต 2 75 เงิน 22
23 บ้านสวนปอ สพป. เลย เขต 2 72 เงิน 23
24 บ้านนาแก สพป. เลย เขต 2 70 เงิน 24
25 โคกสง่า สพป. เลย เขต 2 70 เงิน 24
26 บ้านผาสามยอด(เอราวัณ) สพป. เลย เขต 2 - -
27 บ้านสวนห้อมผางาม สพป. เลย เขต 2 - -
28 บ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 353
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาตาดสมสะอาด สพป. เลย เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังกกเดื่อ สพป. เลย เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยไคร้ สพป. เลย เขต 2 90 ทอง 4
5 บ้านวังไหโนนสมบูรณ์ สพป. เลย เขต 2 87 ทอง 5
6 บ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 82 ทอง 6
7 เจียรวนนท์อุทิศ3 สพป. เลย เขต 2 76 เงิน 7
8 ชุมชนบ้านหนองคัน สพป. เลย เขต 2 75 เงิน 8
9 บ้านหนองตานา สพป. เลย เขต 2 75 เงิน 8
10 บ้านหนองบัว สพป. เลย เขต 2 75 เงิน 8
11 บ้านแก่งศรีภูมิ สพป. เลย เขต 2 74 เงิน 11
12 บ้านเลยวังไสย์ สพป. เลย เขต 2 73 เงิน 12
13 บ้านโนนป่าซาง สพป. เลย เขต 2 72 เงิน 13
14 บ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 สพป. เลย เขต 2 70 เงิน 14
15 บ้านผาสามยอด(เอราวัณ) สพป. เลย เขต 2 - -
16 บ้านวังสะพุง สพป. เลย เขต 2 - -
17 บ้านเพิ่ม สพป. เลย เขต 2 - -
18 บ้านโคกขมิ้น สพป. เลย เขต 2 - -
19 บ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 - -
20 โคกสง่า สพป. เลย เขต 2 - -


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 803
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาตาดสมสะอาด สพป. เลย เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลชุมชนภูกระดึง สพป. เลย เขต 2 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย สพป. เลย เขต 2 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 56 เข้าร่วม 4
5 บ้านนาอ่างคำ สพป. เลย เขต 2 - -
6 บ้านวังแท่น สพป. เลย เขต 2 - -
7 บ้านแก่งศรีภูมิ สพป. เลย เขต 2 - -


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 802
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วรราชวิทยา สพป. เลย เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนวังสะพุง สพป. เลย เขต 2 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลชุมชนภูกระดึง สพป. เลย เขต 2 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ประจันตวิทยา สพป. เลย เขต 2 52 เข้าร่วม 4
5 บ้านดงน้อย สพป. เลย เขต 2 47 เข้าร่วม 5
6 บ้านเอราวัณ สพป. เลย เขต 2 46 เข้าร่วม 6
7 บ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย สพป. เลย เขต 2 43 เข้าร่วม 7
8 โคกสง่า สพป. เลย เขต 2 43 เข้าร่วม 7
9 บ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 สพป. เลย เขต 2 35 เข้าร่วม 9
10 บ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 30 เข้าร่วม 10
11 ชุมชนหนองหิน สพป. เลย เขต 2 - -


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 801
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลชุมชนภูกระดึง สพป. เลย เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาตาดสมสะอาด สพป. เลย เขต 2 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนาวัว สพป. เลย เขต 2 62 ทองแดง 4
5 บ้านห้วยส้ม สพป. เลย เขต 2 47 เข้าร่วม 5
6 บ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 45 เข้าร่วม 6
7 บ้านโป่งศรีโทน สพป. เลย เขต 2 41 เข้าร่วม 7
8 เลยตาดโนนพัฒนา สพป. เลย เขต 2 41 เข้าร่วม 7
9 ชุมชนหนองหิน สพป. เลย เขต 2 - -
10 บ้านกกซ้อ สพป. เลย เขต 2 - -
11 บ้านนาแก สพป. เลย เขต 2 - -
12 บ้านปวนพุ สพป. เลย เขต 2 - -
13 บ้านหนองบัว สพป. เลย เขต 2 - -
14 บ้านโคกมน สพป. เลย เขต 2 - -
15 บ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 - -
16 บ้านโนนป่าซาง สพป. เลย เขต 2 - -
17 เจียรวนนท์อุทิศ3 สพป. เลย เขต 2 - -


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 800
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ประจันตวิทยา สพป. เลย เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านซำพร้าว สพป. เลย เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเอราวัณ สพป. เลย เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนาวัว สพป. เลย เขต 2 81 ทอง 4
5 บ้านห้วยส้ม สพป. เลย เขต 2 81 ทอง 4
6 วรราชวิทยา สพป. เลย เขต 2 81 ทอง 4
7 บ้านโนนภูทอง สพป. เลย เขต 2 80 ทอง 7
8 บ้านห้วยเป้าเหนือ สพป. เลย เขต 2 75 เงิน 8
9 โนนสว่างโสกนกไก่นา สพป. เลย เขต 2 71 เงิน 9
10 บ้านโคกมน สพป. เลย เขต 2 68 ทองแดง 10
11 บ้านนาแก สพป. เลย เขต 2 64 ทองแดง 11
12 ชุมชนวังสะพุง สพป. เลย เขต 2 55 เข้าร่วม 12
13 บ้านนาอ่างคำ สพป. เลย เขต 2 55 เข้าร่วม 12
14 บ้านนาซำแซง สพป. เลย เขต 2 - -
15 บ้านนาตาดสมสะอาด สพป. เลย เขต 2 - -
16 บ้านหนองนอ สพป. เลย เขต 2 - -
17 บ้านโคกขมิ้น สพป. เลย เขต 2 - -
18 บ้านโนนกกข่า สพป. เลย เขต 2 - -
19 บ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 - -
20 บ้านโนนป่าซาง สพป. เลย เขต 2 - -
21 บ้านโป่งศรีโทน สพป. เลย เขต 2 - -
22 เลยตาดโนนพัฒนา สพป. เลย เขต 2 - -