งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2
ระหว่าง วันที่ 4-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง อาคารเพทาย ห้อง ป.1/1 7 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง อาคารเพทาย ห้อง ป.1/2 7 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง อาคารเพทาย ห้อง ป.1/3 8 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง อาคารเพทาย ห้อง ป.3/1 7 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง อาคารเพทาย ห้อง ป.3/2 7 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
6 802 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง อาคารเพทาย ห้อง ป.1/4 7 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
7 803 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง อาคารเพทาย ห้อง ป.3/3 7 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
8 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง อาคารโฆสธมโม 8 ต.ค. 2561 09.00-16.00 น.
-
9 813 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง อาคารเพทาย ห้อง ป.1/4 8 ต.ค. 2561 13.00 - 16.00 น.
-
10 814 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
-
-
11 815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
12 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง อาคารนพเก้า 8 ต.ค. 2561 09.00-16.00 น.
-
13 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ลานใต้ถุนอาคารยอดมณี 8 ต.ค. 2561 09.00-16.00 น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ : นางยุวดี ชุมปัญญา โทร. 085-6937681
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]