งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2
ระหว่าง วันที่ 4-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น ห้อง ม.1-3 6 ต.ค. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป
-
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น ห้อง ม.1-3 7 ต.ค. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป
-
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น อาคารอเนกประสงค์ 6 ต.ค. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป *ต้องนำโต๊ะและอุปกรณ์มาเอง
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น อาคารอเนกประสงค์ 6 ต.ค. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป *ต้องนำโต๊ะและอุปกรณ์มาเอง
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น โรงอาหาร 6 ต.ค. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป *ต้องนำโต๊ะและอุปกรณ์มาเอง
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น โรงอาหาร 6 ต.ค. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป *ต้องนำโต๊ะและอุปกรณ์มาเอง
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น อาคารอเนกประสงค์ 7 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00 น.
-
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น อาคารอเนกประสงค์ 7 ต.ค. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป
-
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น โรงอาหาร 7 ต.ค. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป *ต้องนำโต๊ะและอุปกรณ์มาเอง
10 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น โรงอาหาร 7 ต.ค. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป *ต้องนำโต๊ะและอุปกรณ์มาเอง
11 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น โรงยิม 6 ต.ค. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป
-
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น โรงยิม 7 ต.ค. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป
-
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น โรงยิม 7 ต.ค. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป
-
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น โรงยิม 6 ต.ค. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป
-
15 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น โรงยิม 6 ต.ค. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ : นางยุวดี ชุมปัญญา โทร. 085-6937681
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]