งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2
ระหว่าง วันที่ 4-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง อาคารเพทาย ห้อง ป.1/1,ป.1/2 5 ต.ค. 2561 09.00-10.30
-
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง อาคารเพทาย ห้อง ป.1/3,ป.1/4 5 ต.ค. 2561 09.00 - 10.30
-
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง อาคารเพทาย ห้อง ป.3/1 5 ต.ค. 2561 09.00 -10.30
-
4 007 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง อาคารไพฑูรย์ ห้อง ป.2/1 5 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
5 008 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง อาคารไพฑูรย์ ห้อง ป.2/2 5 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
6 036 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง อาคารไพฑูรย์ ห้อง ป.2/3 5 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
7 762 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง อาคารเพทาย ห้อง ป.1/1 5 ต.ค. 2561 13.00 น.เป็นต้นไป
-
8 763 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง อาคารเพทาย ห้อง ป.1/2 5 ต.ค. 2561 13.00 น.เป็นต้นไป
-
9 764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง อาคารเพทาย ห้อง ป.1/3 5 ต.ค. 2561 13.00 น.เป็นต้นไป
-
10 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง อาคารบุษราคัม ป.3/2,ป.3/3 5 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
11 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง อาคารบุษราคัม ห้อง ป.6/1 5 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
12 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง อาคารบุษราคัม ห้อง ป.6/2 5 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
13 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง อาคารมรกต ห้อง ป.5/1 5 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
14 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง อาคารมรกต ห้อง ป.5/2 5 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
15 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง อาคารมรกต ห้อง ป.5/3 5 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
16 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง อาคารเพทาย ห้อง ป.3/1 5 ต.ค. 2561 13.00 น.เป็นต้นไป
-
17 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง อาคารเพทาย ห้อง ป.3/2 5 ต.ค. 2561 13.00 น.เป็นต้นไป
-
18 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง โรงอาหาร 5 ต.ค. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป
-
19 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง โรงอาหาร 5 ต.ค. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ : นางยุวดี ชุมปัญญา โทร. 085-6937681
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]