งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
กิจกรรม/ภาระงาน กำหนดการ/สถานที่
การแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับ            ศูนย์เครือข่ายโรงเรียน วันที่ 1-9  ตุลาคม  2561
ศูนย์เครือข่ายส่งรายชื่อนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนศูนย์เครือข่ายเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่        การศึกษา วันที่  10  ตุลาคม  2561
https://esan68.sillapa.net/sp-kkn5/
ศูนย์เครือข่ายส่งรายชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่  10  ตุลาคม  2561
ส่งไฟล์ทางระบบ AMSS  (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด)
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและครูที่เป็นตัวแทน        ของศูนย์เครือข่ายที่เข้าร่วมการแข่งขัน           
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่  10  ตุลาคม  2561
https://esan68.sillapa.net/sp-kkn5/
ปิดระบบ  วันที่  10  ตุลาคม  2561  เวลา  24.00 น.
ประชุมกรรมการเพื่อคัดเลือกกรรมการตัดสิน วันที่  16  ตุลาคม  2561
ประกาศตารางการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ วันที่  19  ตุลาคม  2561 เป็นต้นไป
https://esan68.sillapa.net/sp-kkn5/
ประกาศรายชื่อกรรมการตัดสิน ระดับเขตพื้นที่ วันที่  26  ตุลาคม  2561 เป็นต้นไป
https://esan68.sillapa.net/sp-kkn5/
โรงเรียนปริ๊นบัตรนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน วันที่  2  พฤศจิกายน  2561 เป็นต้นไป
https://esan68.sillapa.net/sp-kkn5/
ประชุมกรรมการตัดสินการแข่งขัน
ระดับเขตพื้นที่
วันที่  5  พฤศจิกายน  2561
ประชุมภาคเช้า  เวลา  09.00 น.
ที่ หนองนาคำวิทยาคม  ได้แก่
1.ภาษาไทย 2.คณิตศาสตร์ 3.วิทยาศาสตร์ 
4,นักบินน้อย สพฐ.  5.สังคมศึกษา
7.สุขศึกษาและพลศึกษา  8.การงานอาชีพ
ประชุมภาคบ่าย  เวลา  13.00 น.
ที่ หนองนาคำวิทยาคม  ได้แก่
1.ทัศนศิลป์  2.ดนตรี  3.นาฎศิลป์)  4.ปฐมวัย                   
5.คอมพิวเตอร์ 6.ท้องถิ่น 7.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
8.กลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนรวม 9. ภาษาต่างประเทศ
จัดการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน  2561
ที่โรงเรียนในอำเภอหนองนาคำและเวียงเก่า  
โรงเรียนปริ๊นเกียรติบัตรนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน      และครูผู้ฝึกซ้อม วันที่  12 พฤศจิกายน  2561  เป็นต้นไป
https://esan68.sillapa.net/sp-kkn5/
การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่  6 – 8   ธันวาคม  2561
ที่ จังหวัดบุรีรัมย์ 
https://esan68.sillapa.net/index.php
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 282
จำนวนทีม 2,373
จำนวนนักเรียน 5,428
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,597
จำนวนกรรมการ 0
ครู+นักเรียน 9,025
ครู+นักเรียน+กรรมการ 9,025

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 1,192
เมื่อวาน 946
สัปดาห์นี้ 2,138
สัปดาห์ที่แล้ว 44,376
เดือนนี้ 82,699
เดือนที่แล้ว 7,205
ปีนี้ 90,519
ทั้งหมด 90,519