เชิญชวน ครู ผู้บริหาร คุณครู บุคลากรทางการศึกษา สมัครเป็นกรรมการระดับภาค
เชิญชวน ครู ผู้บริหาร คุณครู บุคลากรทางการศึกษา สมัครเป็นกรรมการระดับภาคอีสาน ซึ่งในปีการศึกษานี้ถือว่าเป็นคณะกรรมการระดับชาติ (สพฐ
ส่งทาง e-mail :ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 หนังสือราชการ   แบบฟอร์มExcel
วันศุกร์ ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 09:32 น.