ส่งรายชื่อ คณะกรรมการระดับเขตฯ

ส่งรายชื่่อ คณะกรรมการตัดสินงานศิลป วิชาการและเทคโนโลยี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1. หนังสือราชการ  | แบบฟอร์ม EXCEL|
2.คลิกส่ง file Excel ชื่อกรรมการ รายศูนย์เครือข่าย
3.ตรวจสอบการส่งรายชื่อ
ศูนย์เครือข่ายที่ยังไม่ได้ส่งรายชื่อคุณครูเป็นคณะกรรมการระดับเขต สามารถส่งได้หากพบปัญหาสอบ ศน.เทอดชัย บัวผาย 086-8567270
 
วันศุกร์ ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 13:55 น.