ข่าวมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
-เชิญประชุมผู้ดูแลระบบและการจัดการแข่งขันระดับศูนย์เครือข่าย ประชุม 28กันยายน2561(13.00น.) (นำ notebook มาด้วย) คลิกที่นี่
-กำหนดมหกรรมวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา 8-10 พฤศจิกายน 2561
-สพป.ขอนแก่น เขต 2 เปิดใช้งานระบบข้อมูลระดับศูนย์เครือข่าย (โดยจะต้องมีผู้ดูแลระบบในระดับศูนย์เครือข่าย)
 และจะเชิญผู้ดูแลระบบในรดับศูนย์เครือข่าย ประชุม 28 กย 2561 ซึ่งจะแจ้งต่อไป คลิกระบบศูนย์เครือข่าย
-เกณฑ์การแข่งขัน รายการกิจกรรมท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้เกณฑ์เดิม คครั้งที่ 67  คลิกที่นี่
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.