แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ขอนแก่น เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 46 38 82.61% 6 13.04% 2 4.35% 0 0% 46
2 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 53 27 54% 13 26% 5 10% 5 10% 50
3 โรงเรียนโคกโกโคกกลาง 48 26 60.47% 14 32.56% 1 2.33% 2 4.65% 43
4 โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 44 26 60.47% 12 27.91% 4 9.3% 1 2.33% 43
5 โรงเรียนบ้านทุ่งมน 33 26 78.79% 4 12.12% 2 6.06% 1 3.03% 33
6 โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 29 25 86.21% 3 10.34% 1 3.45% 0 0% 29
7 โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม 36 23 65.71% 8 22.86% 3 8.57% 1 2.86% 35
8 โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า 40 23 82.14% 3 10.71% 0 0% 2 7.14% 28
9 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา 36 21 60% 12 34.29% 0 0% 2 5.71% 35
10 โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา 31 20 64.52% 6 19.35% 5 16.13% 0 0% 31
11 โรงเรียนกรุณาศึกษา 24 20 90.91% 1 4.55% 1 4.55% 0 0% 22
12 โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล 36 19 52.78% 9 25% 5 13.89% 3 8.33% 36
13 โรงเรียนบ้านหนองแปน 40 19 51.35% 8 21.62% 7 18.92% 3 8.11% 37
14 โรงเรียนดอนหมู 27 17 65.38% 8 30.77% 1 3.85% 0 0% 26
15 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 20 17 94.44% 1 5.56% 0 0% 0 0% 18
16 โรงเรียนบ้านละว้า 38 16 45.71% 15 42.86% 2 5.71% 2 5.71% 35
17 โรงเรียนบ้านหนองไห 23 16 69.57% 6 26.09% 0 0% 1 4.35% 23
18 โรงเรียนบ้านขามป้อม 21 16 76.19% 1 4.76% 3 14.29% 1 4.76% 21
19 โรงเรียนบ้านโนนข่า 31 15 55.56% 7 25.93% 5 18.52% 0 0% 27
20 โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง 22 15 68.18% 4 18.18% 2 9.09% 1 4.55% 22
21 โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 25 14 60.87% 7 30.43% 2 8.7% 0 0% 23
22 โรงเรียนบ้านคำโซ่ 21 14 66.67% 4 19.05% 3 14.29% 0 0% 21
23 โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ 21 14 70% 4 20% 1 5% 1 5% 20
24 โรงเรียนบ้านวังม่วง 32 13 43.33% 15 50% 2 6.67% 0 0% 30
25 โรงเรียนสวัสดี 29 13 52% 7 28% 3 12% 2 8% 25
26 โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา 21 13 65% 5 25% 1 5% 1 5% 20
27 โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี 23 13 61.9% 4 19.05% 2 9.52% 2 9.52% 21
28 โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร 17 13 76.47% 3 17.65% 1 5.88% 0 0% 17
29 โรงเรียนบ้านนางาม 18 13 76.47% 2 11.76% 1 5.88% 1 5.88% 17
30 โรงเรียนบ้านมูลนาค 27 12 44.44% 10 37.04% 3 11.11% 2 7.41% 27
31 โรงเรียนบ้านเล็บเงือก 30 12 41.38% 9 31.03% 5 17.24% 3 10.34% 29
32 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว 29 12 42.86% 5 17.86% 5 17.86% 6 21.43% 28
33 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมี 20 12 60% 4 20% 3 15% 1 5% 20
34 โรงเรียนบ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล 15 12 80% 3 20% 0 0% 0 0% 15
35 โรงเรียนป่าปอ 28 11 44% 12 48% 1 4% 1 4% 25
36 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา 25 11 47.83% 7 30.43% 4 17.39% 1 4.35% 23
37 โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา 19 11 64.71% 5 29.41% 1 5.88% 0 0% 17
38 โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ 28 10 35.71% 14 50% 3 10.71% 1 3.57% 28
39 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 24 10 41.67% 7 29.17% 4 16.67% 3 12.5% 24
40 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม 23 10 47.62% 6 28.57% 2 9.52% 3 14.29% 21
41 โรงเรียนบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก 14 10 71.43% 4 28.57% 0 0% 0 0% 14
42 โรงเรียนบ้านโจด 18 10 58.82% 3 17.65% 1 5.88% 3 17.65% 17
43 โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย 17 10 71.43% 3 21.43% 1 7.14% 0 0% 14
44 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์50 36 9 33.33% 11 40.74% 4 14.81% 3 11.11% 27
45 โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง 17 9 56.25% 5 31.25% 1 6.25% 1 6.25% 16
46 โรงเรียนบ้านโสกนาดี 16 9 60% 4 26.67% 2 13.33% 0 0% 15
47 โรงเรียนบ้านเกิ้ง 16 9 60% 4 26.67% 1 6.67% 1 6.67% 15
48 โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ 15 9 60% 4 26.67% 1 6.67% 1 6.67% 15
49 โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ 15 9 64.29% 4 28.57% 1 7.14% 0 0% 14
50 โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ 14 9 64.29% 4 28.57% 1 7.14% 0 0% 14
51 โรงเรียนสามหมอโนนทัน 21 9 64.29% 1 7.14% 3 21.43% 1 7.14% 14
52 โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ 13 9 75% 1 8.33% 2 16.67% 0 0% 12
53 โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ 24 8 38.1% 10 47.62% 3 14.29% 0 0% 21
54 โรงเรียนชุมชนบ้านโคก 20 8 47.06% 6 35.29% 3 17.65% 0 0% 17
55 โรงเรียนคำน้อย 13 8 61.54% 3 23.08% 1 7.69% 1 7.69% 13
56 โรงเรียนบ้านลาน 12 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
57 โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ 12 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
58 โรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโน 14 8 61.54% 2 15.38% 3 23.08% 0 0% 13
59 โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า 11 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
60 โรงเรียนบ้านโสกนาค 21 7 33.33% 9 42.86% 2 9.52% 3 14.29% 21
61 โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม 22 7 38.89% 8 44.44% 0 0% 3 16.67% 18
62 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด 20 7 38.89% 5 27.78% 4 22.22% 2 11.11% 18
63 โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง 11 7 63.64% 4 36.36% 0 0% 0 0% 11
64 โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 15 7 46.67% 3 20% 3 20% 2 13.33% 15
65 โรงเรียนบ้านโนนเค็ง 11 7 63.64% 3 27.27% 0 0% 1 9.09% 11
66 โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า 11 7 63.64% 2 18.18% 0 0% 2 18.18% 11
67 โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
68 โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ 10 7 70% 1 10% 2 20% 0 0% 10
69 โรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็น 10 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
70 โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
71 โรงเรียนบ้านวังหว้า 18 6 37.5% 8 50% 0 0% 2 12.5% 16
72 โรงเรียนบ้านห้วยแร่ 25 6 27.27% 6 27.27% 6 27.27% 4 18.18% 22
73 โรงเรียนบ้านโนนกระยอมกุดลอบ 14 6 42.86% 6 42.86% 2 14.29% 0 0% 14
74 โรงเรียนบ้านปอแดง 15 6 50% 5 41.67% 1 8.33% 0 0% 12
75 โรงเรียนบ้านโนนคุต 12 6 50% 5 41.67% 0 0% 1 8.33% 12
76 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 10 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
77 โรงเรียนบ้านวังแสง 11 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
78 โรงเรียนบ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ 11 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
79 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มวิทยา 12 6 60% 2 20% 0 0% 2 20% 10
80 โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
81 โรงเรียนบ้านหินลาดนาโนหนองกุง 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
82 โรงเรียนบ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 7 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
83 โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย 11 5 45.45% 5 45.45% 1 9.09% 0 0% 11
84 โรงเรียนซับแดงซำไผ่ 9 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
85 โรงเรียนขามป้อมประชานุกูล 12 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
86 โรงเรียนบ้านคำปากดาว 8 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
87 โรงเรียนบ้านห้วยแล้ง 8 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 2 25% 8
88 โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
89 โรงเรียนบ้านหนองน้าใส 12 4 33.33% 7 58.33% 0 0% 1 8.33% 12
90 โรงเรียนบ้านหนองเต่าราษฎร์บารุง 15 4 26.67% 6 40% 5 33.33% 0 0% 15
91 โรงเรียนบ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง 12 4 36.36% 6 54.55% 0 0% 1 9.09% 11
92 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องวิทยา 11 4 36.36% 5 45.45% 1 9.09% 1 9.09% 11
93 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 13 4 36.36% 4 36.36% 2 18.18% 1 9.09% 11
94 โรงเรียนบ้านชีกกค้อ 10 4 40% 4 40% 2 20% 0 0% 10
95 โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม 13 4 44.44% 4 44.44% 0 0% 1 11.11% 9
96 โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด 12 4 33.33% 3 25% 3 25% 2 16.67% 12
97 โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง 8 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
98 โรงเรียนโนนเขวาประชารักษ์ 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
99 โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 10 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
100 โรงเรียนบ้านกุดเชือก 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
101 โรงเรียนบ้านสว่าง 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
102 โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อหิน 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
103 โรงเรียนบ้านโสกตลิ่งโสกจาน 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
104 โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
105 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องโนนสว่าง 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
106 โรงเรียนบ้านหัวนา 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
107 โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร 16 3 21.43% 7 50% 3 21.43% 1 7.14% 14
108 โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา 12 3 27.27% 6 54.55% 1 9.09% 1 9.09% 11
109 โรงเรียนบ้านโนนทัน 8 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
110 โรงเรียนเก่านาโนมีวิทยา 7 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
111 โรงเรียนบ้านบัว 11 3 30% 3 30% 4 40% 0 0% 10
112 โรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยว 7 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
113 โรงเรียนบ้านหนองผักตบ 15 3 30% 2 20% 4 40% 1 10% 10
114 โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ 8 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
115 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 7 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
116 โรงเรียนอนุบาลอรุณโรจน์ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
117 โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ 7 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
118 โรงเรียนบ้านหนองบัวเย็น 7 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
119 โรงเรียนบ้านเหล่าเหนือ 7 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
120 โรงเรียนพระกุมารเยซูโนนสมบูรณ์ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
121 โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
122 โรงเรียนบ้านดอนปอแดง 9 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 3 42.86% 7
123 โรงเรียนบ้านขุมดิน 6 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
124 โรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยน 6 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
125 โรงเรียนบ้านทุ่มห้วย 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
126 โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
127 โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
128 โรงเรียนหนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
129 โรงเรียนบ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
130 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
131 โรงเรียนบ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
132 โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 10 2 25% 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 8
133 โรงเรียนบัวเหลือง 8 2 25% 4 50% 0 0% 2 25% 8
134 โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง 8 2 25% 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 8
135 โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข 8 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
136 โรงเรียนบ้านนาข่า 7 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
137 โรงเรียนบ้านแท่น 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
138 โรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขต 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
139 โรงเรียนบ้านสระแก้วประชาสรรค์ 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
140 โรงเรียนบ้านหนองต่อโคกหนองโจด 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
141 โรงเรียนบ้านเสาเล้าหินแตก 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
142 โรงเรียนกุดขอนแก่นท่าเกษม 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
143 โรงเรียนบ้านห้วยฮวก 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
144 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
145 โรงเรียนร่มเย็นประชาสรรค์ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
146 โรงเรียนบ้านแจ้งทัพม้า 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
147 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 5 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
148 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนนาเสถียร 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
149 โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
150 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
151 โรงเรียนบ้านไส้ไก่ 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
152 โรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
153 โรงเรียนบ้านแคนเหนือ 16 1 7.14% 8 57.14% 2 14.29% 3 21.43% 14
154 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ 8 1 12.5% 4 50% 2 25% 1 12.5% 8
155 โรงเรียนบ้านหินตั้ง 6 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
156 โรงเรียนบ้านแจ้ง 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
157 โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยา 7 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 7
158 โรงเรียนแก่นเท่าโสกน้ำขุ่น 7 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
159 โรงเรียนบ้านโนนสานัก 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
160 โรงเรียนบ้านหัวนากลาง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
161 โรงเรียนบ้านขามเรียน 9 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
162 โรงเรียนบ้านนาตับเต่า 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
163 โรงเรียนบ้านวังแคน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
164 โรงเรียนบ้านโนนแดงน้อย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
165 โรงเรียนสระแก้วโคกกลาง 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
166 โรงเรียนบ้านนาแพงสงแดง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
167 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
168 โรงเรียนบ้านห้วยยางประชาสรรค์ 4 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
169 โรงเรียนชุมชนบ้านแฮด 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
170 โรงเรียนบ้านหินฮาวลาวังชู 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
171 โรงเรียนบ้านโซ่งเหล่านาดี 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
172 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
173 โรงเรียนบ้านหนองโนประชานุเคราะห์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
174 โรงเรียนบ้านเก่าน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
175 โรงเรียนบ้านเขวา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
176 โรงเรียนบ้านแก้งค้อ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
177 โรงเรียนบ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน 4 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
178 โรงเรียนบ้านขามป้อมดอนยูง 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
179 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
180 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
181 โรงเรียนบัวเหลือง (สาขาบ้านหนองบัว) 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
182 โรงเรียนบ้านโนนทองวิทยาคม 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
183 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
184 โรงเรียนโพนเพ็กพัฒนวิทยา 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
185 โรงเรียนบ้านหนองไฮหนองแวง 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
186 โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บารุง 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
187 โรงเรียนบ้านโกน้อย 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
188 โรงเรียนบ้านนาเสียวโคกสว่าง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
189 โรงเรียนบ้านหูลิงโนนศิลา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
190 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
191 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไชย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
192 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย 5 0 0% 0 0% 2 40% 3 60% 5
193 โรงเรียนหัวห้วยหัวฝาย 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
194 โรงเรียนบ้านซับบอนซับเจริญ 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
195 โรงเรียนบ้านนาฮี 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
196 โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
197 โรงเรียนบ้านโนนพันชาติ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]