งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ณ โรงเรียนในสังกัด.
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ห้องประชุมเอนกประสงค์ ห้อง ห้องประชุมเอนกประสงค์ 9 พ.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 24
09.00-12.00
-
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ห้องประชุมเอนกประสงค์ ห้อง ห้องประชุมเอนกประสงค์ 9 พ.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 24
09.00-12.00
-
3 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ลานศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ ทางทิศตะวันตกโรงเรียน ห้อง ลานศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ 9 พ.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 24
09.00-12.00
-
4 817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ลานศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ ทางทิศตะวันตกโรงเรียน ห้อง ลานศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ 9 พ.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 24
09.00-12.00
-
5 818 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6
-
-
6 819 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
-
-
7 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท อาคารเรียน 104 ปี ห้อง ป.4/1,4/2 9 พ.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 24
09.00-12.00
-
8 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท อาคารเรียน 104 ปี ห้อง ป.3/1,5/2 9 พ.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 24
09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]