งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ณ โรงเรียนในสังกัด.
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย อาคาร 1 ชั้น 2 8 พ.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 23
09.00 - 16.00 แบ่งเป็นรอบที่ 1 ภาคเช้า รอบที่ 2 ภาคบ่าย
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย อาคาร 2 ชั้น 2 8 พ.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 14
09.00 - 16.00 แบ่งเป็นรอบที่ 1 ภาคเช้า รอบที่ 2 ภาคบ่าย
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย อาคาร 2 ชั้น 1 8 พ.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 12
09.00 น. เป็นต้นไป ชั้นล่าง
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย อาคาร 2 ชั้น 1 8 พ.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 4
09.00 น. เป็นต้นไป ชั้นล่าง
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย อาคาร 1 ชั้น 1 8 พ.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 7
09.00 น. เป็นต้นไป ชั้นล่าง
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย อาคาร 1 ชั้น 1 8 พ.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 4
09.00 น. เป็นต้นไป ชั้นล่าง
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย เวทีกลางหอประชุม 8 พ.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 4
09.00 น. เป็นต้นไป เวทีเดียวกับระดับชั้น ม.1-3
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย เวทีกลางหอประชุม 8 พ.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 3
09.00 น. เป็นต้นไป เวทีเดียวกับระดับชั้น ป.4-6
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย หอประชุมฝั่งทิศใต้ 8 พ.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 9
09.00 น. เป็นต้นไป
-
10 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย หอประชุมฝั่งทิศใต้ 8 พ.ย. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
-
11 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ หอประชุมอเนกประสงค์ 8 พ.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 13
09.00 น. เป็นต้นไป
-
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ สนามโรงเรียน 8 พ.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 20
09.00 น. เป็นต้นไป
-
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ สนามโรงเรียน 8 พ.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 20
09.00 น. เป็นต้นไป
-
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ สนามโรงเรียน 8 พ.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 12
09.00 น. เป็นต้นไป
-
15 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ สนามโรงเรียน 8 พ.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 11
09.00 น. เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]