สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 4]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 86 45 16 147
2 น้ำโสมพิทยาคม 49 48 12 109
3 ยูงทองพิทยาคม 11 19 13 43
4 จำปาโมงวิทยาคาร 10 7 9 26
5 หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 9 9 12 30
6 สามัคคีพิทยาคาร 9 6 9 24
7 น้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 6 1 8 15
8 กุดจับประชาสรรค์ 3 8 12 23
9 ภูพานวิทยา 3 7 3 13
10 ภูพระบาทวิทยา 3 2 4 9
11 กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 3 1 3 7
12 ภูมิพิชญ 2 8 11 21
13 น้ำซึมพิทยาคม 1 2 6 9
14 ศศิกานต์วิทยา 0 3 5 8
รวม 195 166 123 484

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]